aug 172009
 

Flattr this!

Under menyn Verktyg – Alternativ för Autokorrigering gömmer sig inställningar som kan vålla bekymmer. Placeringen är litet undanskymd. Det är inte uppenbart vad alla inställningar gör. Jag ska ta upp några inställningar jag alltid ändrar från standardinställningen.

Autokorrigering består av fem flikar. De två första Ersättning och Undantag är ganska uppenbara. De ändrar automatiskt vanliga felstavningar och ger möjlighet att undanta ord. Här ändrar jag först om det uppstår problem med något speciellt ord.

Autokorrigering

Autokorrigering

Det är den tredje fliken, Alternativ, som kan vålla problem. Panelen är inte särskilt pedagogisk. Man kan välja om Writer ska ändra saker vid Inmatinging (I), det vill säga automatiskt. Eller i Efterhand (E), det vill säga på kommando. Vid Under Inmatning ändras text direkt då den skrivs. Alternativet E (i efterhand) är inte lika självklart. Vill man genomföra ändringarna går man till menyn Format – autokorrigering och kryssar i Tillämpa. Först då genomförs ändringarna. Om man inte vill att Writer ska ändra saker alls avmarkerar man båda kryssrutorna.

Jag brukar ändra några saker jämfört med grundinställningarna.

Ersätt engelska ordningstal 1st med 1st. Här avmarkerar jag båda alternativen. Då jag skickar artiklar till språkgranskning markerar infödda engelsmän med rödpenna om ordningstal har upphöjd text. Jag vet inte vad som är korrekt, kanske olika mellan US och UK engelska? Jag har anpassat mig till de anmärkningar jag fått.

Jag avmarkerar alltid Ersätt användardefinierade formatmallar. Det är den inställning som oftast ställer till bekymmer. Om man inte avmarkerar den ändrar OpenOffice automatiskt text till standardformatmallar, Standard, Rubrik och så vidare. Jag använder nästan alltid färdiga dokumentmallar när jag skriver i Writer. Då är inställningen inget problem. De gånger jag inte skriver i mallar har jag ingen lust att Writer förstör en timmes arbete genom att bestämma hur min text ska se ut. Inställningen ställer ofta till det för nya användare när Writer plötsligt ändrar typsnitt och formatering på all text man skrivit in. Därför rekommenderar jag starkt att man avmarkerar alternativet.

Beroende på hur man arbetar kan man överväga att avmarkera fler alternativ. Min erfarenhet är att jag ganska sällan springer in i dem. Om det händer märkligheter i Writer är Alternativ för autokorrigering dock ett av de ställen jag börjar felsöka i.

Under fliken Typografiska anföringstecken kryssar jag i både för enkla och dubbla. Det är det språkligt korrekta.

Den sista fliken Ordkomplettering är ett högst individuellt val. Många retar sig enormt på att Writer då man skriver föreslår vilket ord man egentligen vill skriva. Genom att trycka ENTER skrivs det automatiskt in. Själv har jag det på. Mina texter innehåller ofta ord som Vitterhetsakademien och Ecklesiastikexpeditionen som är långa och svåra att få rätt om man skriver fort. Som sagt, inställningarna är en smaksak som man bäst prövar sig fram till själv.

Jag hoppas att Writer blir litet smidigare att jobba i nu!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: