sep 142009
 

Flattr this!

Ett enkelt sätt att smycka sin text är att använda anfanger. En anfang innebär att begynnelsebokstaven i ett stycke görs större än de övriga bokstäverna.

En anfang kan göra att till och med en tråkig bloggtext ser intressant ut!

En anfang kan göra att till och med en tråkig bloggtext ser intressant ut!

I OpenOffice Writer placerar du markören i det stycke du vill ha anfangen i. Anfangerna finns sedan under Menyn Format – Stycke, Fliken Anfanger. Kryssa i rutan Visa Anfanger. Då skapas automatiskt en anfang.

Inställningar för anfanger

Inställningar för anfanger

Du kan ändra anfangens storlek, om du vill att ett ord ska vara anfang och en del andra inställningar.

Ett sätt att framhäva anfangen ytterligare är att välja ett annat typsnitt än det som finns i huvudtexten. Man kan då välja ett udda eller särpräglat typsnitt.

Ett speciellt typsnitt i anfangen förgyller sidan. Detta heter Crusades.

Ett speciellt typsnitt i anfangen förgyller sidan. Detta heter Crusades.

Anfanger bör användas återhållsamt. Det brukar räcka med att inledningsordet i varje kapitel förses med anfang. Om man vill använda anfanger i längre dokument eller genomgående i flera texter kan man skapa en styckeformatmall där man ger anfanger till lämpliga stycken. Styckeformatmallen kan sedan användas i en dokumentformatmall. På så sätt blir anfangerna enhetliga i ett helt dokument eller likadana i flera dokument.

På bilderna har jag valt att avmarkera Markeringar på Menyn Visa. Det gör att den grå hållare som markerar anfangen försvinner.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: