jan 272010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om hur man kan använda anfanger i OpenOffice Writer här. Anfanger infogar man på menyn Format – Stycke – fliken Anfanger. Istället för att använda en bokstav som anfang kan man låta ett helt ord utgöra anfang. Det ger texten extra pondus. Det finns ett litet fult problem. Om man tittar noga är den första raden efter anfangordet indraget med bredden på blanksteget. De två andra raderna efter anfangen är inte indragna. Detta är fult och ser oproffsigt ut.

Ett helt ord som anfang. Lägg märke till att mellanrummet mellan anfangordet och nästa ord är större på första raden än på de andra bägge raderna. Det ser inte alls bra ut om man ska redigera en text snyggt. Den grå färgen runt anfangen är en platshållare som inte syns vid utskrift.

Det går dock att avhjälpa. Istället för ett vanligt blanksteg infogar man ett i stort sett osynligt blanksteg. Man kan använda U+200A eller U+200B. Man kommer åt dem på menyn Infoga Specialtecken och bläddra tills man hittar dem.

Här har jag ersatt blanksteget mellan orden Jag och har med ett osynligt blanksteg. Texten på första raden är inte längre indragen.

Detta kan synas vara en liten detalj och överkurs. Om man ska använda anfanger ska de se snygga ut. I annat fall är funktionen oanvändbar.

  4 Responses to “Hela ord som anfanger”

  1. Hej. Jag hittar inte anfanger i openoffice 3.2 (ubuntu lucid 10.04)

    Vet du vart dom har tagit vägen?

  2. Efter uppgradering till Lucid på farsans dator blev openoffice engelsk och anfanger försvann. (det var det första han upptäckte). Jag installerade openoffice.org-l10n-sv och så kom anfanger tillbaka. En feature som bara finns på svensk OO? Skumt.

    • Språket blir svenska om man ställer in och kompletterar språkstödet i Ubuntu. På engelska heter anfang Dropcap. De finns under det namnet även i den engelska versionen av OOo.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: