feb 042010
 

Flattr this!

Många anser att MS Word är överlägset OOo Writer på grund av sin språkkontroll. Jag har skrivit om nackdelar med datorbaserad språkkontroll här. Där finns också flera bra kommentarer.

För att se om jag har fel satte jag mig vid en offentlig dator med MS Office 2007 och stavnings- och språkkontrollerade ett av mina dokument. Dokumentet är ett tänkt bokmanus på cirka 200 sidor. Det är i stort sett färdigt från min sida som författare. Det är ännu inte korrekturläst av någon annan än mig själv. Det finns enstaka stav- och skrivfel. En redaktör kommer säkert att på sina ställen vilja lätta upp mitt något tunga akademiska språk. I princip skulle dock manuset kunna sättas i det skick det är och ges ut som en tyngre populärvetenskaplig bok. Det är inget specialpreparerat dokument, utan den typ av texter jag jobbar med dagligen.

Jag hoppades att en språkkontroll i Word skulle göra mitt manus ännu bättre. Det skulle dessutom bli intressant som användare av OOo att ta del av Words överlägsna språkkontroll.

Rättstavningen var som i Writer. Jag uppfattar ingen kvalitetsskillnad. Word fiskar upp ett stavfel/skrivfel ungefär var tredje sida. Writer, med senaste svenska ordlistan, ger motsvarande resultat.

Språkkontrollen blev dock en riktig mardröm. Words språkkontroll är sämre än värdelös. Den är fullständigt meningslös och farlig för alla språkanvändare.

För att belägga mitt skarpa påstående bifogar jag en del av de korrigeringar jag råkade ut för.

Exempel 1:

Det heter Wallman hade nått långt på svenska. Word menar att det heter han nått lång. En femåring förstår vad som är rätt. Så icke Word

Exempel 2:

Det heter de perspektiv på svenska. Word anser att det heter de perspektiven. Under Förklara… får jag en kvasilärd pekpinne då magister Word motiverar varför jag ska skriva fel.

Jag är ledsen, men Words förklaring är så lång, krystad och på sitt sätt komiskt förvirrad, att den måste läsas i sin helhet. Den får inte plats på bloggen. Klicka på bilden för att förstora den!

Är det någon som förstår denna rappakalja?

Exempel 3:


Personen jag skriver om hette Wallman. Inte som Word vill, Wallmannnen. uruselt att språkkontrollen inte kan känna igen namn som enligt sedvana stavas med stor bokstav. Det kanske är fel enligt word? Vad är förresten Wallmannen för något?

Exempel 4:

Hvilka är förvisso ålderdomligt. Det står i ett citat på gammalstavning. Hvarföre vilja Word på detta sätt min text rätta? Jag hade kunnat förstå om hvilka markerades som stavfel. Att gå in och peta i citat från 1800-talet visar den totala okänslighet som språkkontroll på dator lider av.

Exempel 5:

Fabian Wilhelm (F W) af Ekenstam har enligt Word ett namn som ger ett ”talspråkligt eller vardagligt intryck”. Vad ska man säga…

Förklaringen är helt vansinnig. Magister Word vill inte att man ska skriva byråkratiskt, vardagligt eller gammaldags. Som tur är brasklappar man att det inte är förbjudet. Kanske behövs det dock en speciell licens från MS för att få lov att göra det?

Är det fel att koncentrera sig på att någon heter Ekenstam? Ska jag byta hans namn till Andersson? En vansinnig förklaring på en tokig korrigering. Vad har Ekenstam alls med förklaringen att göra?

Tänk om man är byråkrat, eller Hemingway, som skrev vardagsdialoger, eller jag, som skriver akademiska texter. Här kommer verkligen Microsofts banalisering av språket fram i sin prydno (OBS! gammaldags ord)! Allt ska vara lagom och färglöst. Fy Fabian!

Exempel 6:


Ånyo är baske mig inte ett ålderdomligt eller främmande ord! Varför ska ett amerikanskt företag bestämma över vilka ord som passar sig att skriva på vårt vackra svenska språk?

Efter 15 sidor fick jag nog av idiotierna. Word hade då inte lyckats hitta en enda mening med äkta språkfel! Däremot ville magister Word ”rätta” ett dussin fullt korrekta meningar till rappakalja. Språkkontrollen ledde till bortkastad tid och att jag blev arg. Inte en enda gång föranledde Words påpekanden ändring av texten. Som författare erkänner jag villigt att mina meningar kan skrivas på andra sätt. Språket är oändligt. De kan inte skrivas så som Word vill. Jag stängde utan en sekunds saknad ner Word och började arbeta i mitt medhavda PortableApps istället. Där fungerar saker som de ska.

Jag är arg över de dumheter Microsoft lär ut. Den berömda ”språkkontrollen” var den sämsta smörja jag sett på länge. Att kontrollera ett dokument i Word är fullständigt meningslöst. ”Språkkontrollen” är farlig. En mindre van eller osäkrare skribent än jag, hade kunnat tro på Words stollerier och ”rättat” texten. Långa partier hade blivit obegripliga. Det är absolut inte så att ovana skribenter har mer nytta av denna typ av ”kontroll” än jag som van skriftställare. Tvärtom. Ovana skribenter invaggas i falsk trygghet. Istället för att följa sitt språksinne och vid behov slå upp i en ordbok, luras man att tro att ens text är OK när Word förstört den. Genom den inbyggda språkkontrollen fastnar man i felaktigt språkbruk och lär sig att inte tänka självständigt.

Är det det här skräpet som så många anser är normen för hur ett bra ordbehandlingsprogram ska vara? Är detta den oslagbara språkkontroll som håller folk kvar i Word? Det är makalöst! Den som påstår att MS Word är bättre än Writer på grund av språkkontrollen är lika galen som magister Word. Writers relevanta kontroller av dubblerade ord, dubbla blanksteg och vissa särskrivningar är en dröm jämfört med dumheterna magister Word ägnar sig åt.

Språkkontrollen i MS Office är en katastrof. Den rättar inga språkfel. Den lägger till språkfel. Den fördummar användaren genom att luras att saker bara kan skrivas på ett enda ”lagom” sätt och invaggar i falsk trygghet. Att använda MS Word leder till språklig degenering!

  4 Responses to “Om språkkontroll 2 – Idag är jag arg!”

  1. Stavningskontrollen är det första som går bort vad det gäller MS Word. Men det är lätt att säga om man själv stavar hyfsat. På mitt jobb har vi dock en del nya svenskar som har en viss nytta av stavningskontrollen. Men jag får ändå kolla deras text i alla fall..

    • Ulsak, när jag precis skrivit mina texter är de fulla med stavfel/felskrivningar. Jag stavar absolut inte hyfsat på dator. Det blir så, det är för enkelt att skriva och går för fort. Man får kontrollera texter i efterhand. Rättstavningsfunktion är därför (nästan) nödvändig i ett ordbehandlingsprogram. Precis som du gör, skriver ut och rättar, är nödvändigt för att se språkfel och vissa stavfel. Med rättstavning fungerar OOo Writer lika bra som Word. Datoriserad språkkontroll, nästa nivå av pekpinnar, kan man dock klara sig utan.

  2. Det var ord och inga visor! Jag använder själv aldrig någon språkkontroll, men du visar ju här entydigt att språkkontrollen kan bli katastrofal. Man måste komma ihåg att en dator i grunden är en dum maskin, som gör precis som man instruerar den. Intelligenta resonemang kan man knappast förvänta sig. Vem/vilka ligger bakom den svenska språkontrollen? undrar jag.

  3. Språkkontrollen heter det!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: