feb 082010
 

Flattr this!

En detalj i OOo Writer är att man ofta får dubbla blanksteg i texter. Detta ger inget snyggt intryck om man lämnar texten vidare. Det finns flera orsaker:

När man markerar och tar bort ett ord tas bara ordet bort, inte blanksteget efter ordet (Jag har för mig att blanksteget tas bort i till exempel MS Word, vilket nog är att föredra.). Det är lätt att glömma detta blanksteg när man sedan skriver in ett nytt ord och som man då gör ett blanksteg efter av gammal vana.

Blanksteg syns inte i den sista tredjedelen av en rad. Se detta inlägg. Det är därför svårt att veta om man gjort ett blanksteg eller inte efter ett ord. ibland blir det ett för mycket.

Rent slarv.

Det finns flera sätt att bemästra dubbla blanksteg. ingen lösning är helt perfekt.

  • Metod 1: Under menyn Verktyg – Alternativ för autokorrigering fliken alternativ kan man välja att bocka för Ignorera dubbla blanksteg.

Genom att bocka för kryssrutan vid rödmarkeringarna kan man ställa in Writer att bara acceptera ett blanksteg i följd.

Fördel: Det är inte möjligt att göra dubbla blanksteg.

Nackdel: Ibland vill man göra extra blanksteg då man redigerar. Då är inställningen i vägen.

  • Metod 2: Visa Kontrolltecken. Klicka på knappen i verktygsraden så visas blanksteg som en liten prick.

Genom att visa kontrolltecken gör man blanksteg synliga

Fördel: Det blir lättare att hitta extra blanksteg.

Nackdel: Jag tycker texten blir ful att arbeta i. Blanksteg syns inte i slutet av rader. Här kan extra blanksteg gömmas.

Fördel: Dubbla blanksteg blåmarkeras och blir därmed lätta att få syn på och åtgärda.

Nackdel: Fungerar inte överallt. Jag tror det har med buggen som gör att blanksteg inte visas i slutet av rader.

  • Metod 4: Söka i texten 1. Mitt favoritsätt. I fältet Sök efter… gör jag två blanksteg. I fönstret Ersätt med… gör jag ett. Därefter klickar jag på Ersätt alla – Färdigt.

Fördel: Enkelt.

Nackdel: Gäller att komma ihåg att göra innan man skickar en text vidare. Tar bara dubbla blanksteg. Missar om man råkat göra fler än två blanksteg

  • Metod 5: Söka i texten 2. Bocka i Reguljära uttryck. Det utökar Writers sökfunktioner. I fältet Sök efter… skriver man in: [:space:]+. I fältet Ersätt med… gör man ett blanksteg. Därefter klickar man på Ersätt alla.

Ett litet mer avancerat sätt att hitta och ta bort för många blanksteg i Writer. För att få fram den nedre delen av dialogrutan klickar man på knappen Fler alternativ. För att få bort den klickar man på Färre alternativ.

Fördel: Söksträngen letar reda på och tar bort alla extra blanksteg, om de är två eller sjutton spelar ingen roll.

Nackdel: Vem kan komma ihåg en sådan söksträng…

Som sagt, jag har ingen perfekt lösning på detta problem. Det här är de metoder jag känner till för att bli av med det lilla irritationsmomentet.

Det är litet märkligt att jag fick ihop ett helt blogginlägg om små tomrum som blanksteg!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: