feb 122010
 

Flattr this!

Zotero har plugins (insticksmoduler) till OpenOffice Writer och MS Word. Man kan lägga till referenser, modifiera dem och skapa en litteraturlista från en knapprad inifrån Writer eller Word. Det är ett mycket enkelt sätt att använda Zotero.

Hur gör man om man har ett annat ordbehandlingsprogram? Då finns det inga insticksmoduler som underlättar arbetet. Det finns några olika sätt man fortfarande kan använda Zotero. Jag har testat i AbiWord.

Ett sätt är genom att markera en eller flera referenser i Zotero, dra och släppa till en tänkt litteraturlista i ordbehandlingsprogrammet. Markera en referens i Zotero och dra över den till ditt ordbehandlingsprogram där du vill ha referenslistan.

Man kan dra och släppa referenser från Zotero till vilket ordbehandlingsprogram som helst

Man får själv sätta ut fotnoten i texten och sortera sin referenslista i bokstavs- eller nummerordning. Zotero ska enligt dokumentationen sortera referenslistan, men jag fick det inte att fungera. Zotero/AbiWord hade även problem med svenska åäö, som inte gick igenom och vid ett par tillfällen gjorde att texten förvanskades och jag körde fast. Det bästa är att göra en backup innan man börjar göra manuella referenslistor med Zotero i viktiga dokument.

Zotero ska enligt manualen klara av att sortera Dra och släpp referenser. Jag fick det dock inte att fungera. Det blir en del efterarbete och AbiWord/Zotero körde fast ett par gånger. Till sist blev listan snygg!

Man kan även kopiera över referenser med CTRL+ALT+c. Det göär samma sak som Dra och släpp. Läs mer om metoderna här.

Man kan ändra en del inställningar i Zotero under Inställningar – Exportera.

Under Inställningar - Exportera i Zotero kan man bland annat välja vilken stil man vill ha på sin referenslista

Ett annat sätt att skapa en referenslista är genom att välja de referenser man vill ha, högerklicka och välja ett sätt att exportera dem. De går till exempel att kopiera. Därefter kan man klistra in dem i ett dokument.

Markera referenser i zotero, högerklicka och välj Skapa bibliografi av valda poster är ett snabbt och enkelt sätt att skapa litteraturlistor.

Man väljer stil och hur man för vidare sina referenser i nästa dialogruta.

Man väljer en av Zoteros många stilar för sin referenslista. Jag valde att exportera som urklipp - till klippbord.

Även här kan det  bli problem och efterarbete beroende på vilken stil man väljer och hur man klistrar in.  Klistrar man in på vanligt sätt fungerade inte en del av zoteros stilar i AbiWord. Det blev stora tomma avstånd mellan poster. Om jag klistrade in som oformaterad text fick jag sätta titlar i kursiv och göra indrag själv.

Ett tredje sätt är att arbeta i rtf-format. Man lägger in fotnötter inom klamrar.

Att skriva referenser inom klamrar kan kännas udda. I slutänden blir det riktigt bra.

I Zotero går man därefter in under Inställningar – RTF Scan…

Under Inställningar - RTF Scan administrerar man filer sparade i RTF format med referenser inom klamrar. Man letar reda på filen man vill scanna och var man vill spara den processade kopian.

Man letar reda på sitt dokument och var man vill ha den scannade kopian. Man klickar på Nästa och svarar på de frågor Zotero ställer i kommande dialogrutor. Man kan få leta reda på sina referenser en gång till om Zotero är tveksam på vad man menar. Zotero har problem med referenser som innehåller svenska åäö. Dessa fick ja leta reda på en gång till för att Zotero skulle bli nöjd. I det färdiga dokumentet är det dock inga problem. Man får även som vanligt välja vilken stil man vill ha på sin referenslista. Läs mer om Zotero och RTF här.

Efter behandlingen förvandlades texten inom klamrar till snygga fotnötter.

Metoderna fungerar, men är inte särskilt smidiga. De är långt ifrån lika lättarbetade som insticksmodulerna i Writer eller Word. Jag stötte på problem med alla metoderna. Att göra en litteraturlista till en artikel fungerar, men är ganska krångligt. Jag skulle inte vilja göra det för en bok. Innan man börjar rekommenderar jag varmt att man tar en backup av sin fil. Vid några tillfällen var jag tvungen att kasta dokument och börja om från början. Metoderna fungerar. De är ibland svåra att förstå sig på och ibland blir det fel.

Det som skulle behövas är plugins från Zotero till fler ordbehandlingsprogram än Writer och Word. Jag har sett diskussioner om portning till AbiWord, KWord och Lotus Symphony. Eftersom dessa program och Zotero har öppen källkod, är det inga problem för den som kan programmera och har tid, att skriva en plugin. Man diskuterar om insticksmodulerna ska göras av de som gör ordbehandlingsprogrammet eller av de som gör Zotero. Alla har mycket att stå i och en länk till någon annans program innebär extra arbete. Jag skulle gärna kunna använda Zotero på ett enklare sätt i Abiword än vad jag kan idag!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: