mar 042010
 

Flattr this!

I OpenOffice kan man sätta in anteckningar, eller som det sedan OOo 3.2 heter, kommentarer, på post-it lappar i marginalen, Infoga – Kommentar. Det går att göra så att kommentarerna följer med då man exporterar dokument som pdf-filer, Arkiv – Exportera som pdf. Man bockar i rutan Exportera kommentarer. Då följer de med – i teorin.

Om man bockar i rutan Exportera kommentarer följer alla små post-it lappar med i PDF-filen. I teorin...

Jag har upptäckt att detta inte fungerar särskilt väl. Det är långt ifrån alla pdf-läsare som klarar av att visa kommentarer. De som gör det visar kommentarerna på olika sätt. Detta är ett litet och ganska nördigt problem. Om man använder kommentarer och skickar filer som pdf ska man dock vara medveten om att mottagaren måste välja rätt pdf-läsare.

Jag har testat dessa program:

  • I Ubuntu Linux klarar inte dessa pdf-läsare av att visa kommentarer:

Evince

Foxit Reader

Xpdf

  • Pdf-läsare som klarar kommentarer är:

Okular

Adobe Reader

Okular visar kommentar som en liten symbol ovanför texten. När man högerklickar på den kan man läsa kommentaren på en illgul post-it lapp.

Okular visar verkligen kommentarerna som post-it lappar. En del kan uppskatta det. Jag tycker att det är litet avigt.

Adobe Reader samlar alla kommentarer längst ner i dokumentet.

Adobe Reader visar kommentarer på ett genomtänkt sätt. De flaggas med en symbol i marginalen och samlas på ett ställe i dokumentet.

I Linux är Adobe Reader en stor installation. Programmet är långsammare än andra pdf-läsare. Dessutom är det inte fri programvara, vilket kan störa en del. Okular är ett intressant program, som dock känns litet avigt. Jag skulle helst inte använda något av dem.

  • I Windows testade jag dessa program:

Sumatra klarade inte av att visa kommentarer.

Foxit Reader lyckades här, men platshållarna i texten är förfärliga. Kommentarena visas på liknande sätt som i Adobe Reader. Synd att Foxit Reader saknar funktionen i Linux.

Platshållarna för kommentarer i Foxit Reader är förfärliga. Det ser ut som om FRA varit framme och censurerat texten...

Själva kommentarerna visas på nästan samma sätt i Foxit Reader för Windows som i Adobe Reader.

Adobe Reader har inga problem med kommentarer i Windows. De hanteras på samma sätt som i Linux.

Det är viktigt att kommentarer når fram. Annars hade man inte gjort besväret att skriva dem. Lärare och studenter, medförfattare och läsare utbyter tankar om texter på detta sätt. Det är en brist att så många pdf-läsare inte kan visa dem. Det är en ännu större brist att man inte får ett meddelande om att det finns saker som programmet inte klarar av att visa. Man kan alltså inte ens veta om filen man läser har kommentarer.

Jag ska inte överdriva problemet. Det är bara i en viss situation som många aldrig hamnar i det uppstår problem. Om du tillhör dem som använder kommentarer i OOo och skickar filer som pdf, se till att mottagaren har en pdf-läsare som klarar av att visa dem!

  2 Responses to “Kommentarer i OpenOffice exporterade i pdf-filer”

  1. Hej!
    Skriver en manual till firman och vill att sonen ska korrekturläsa den och lämna förslag på ändringar alt. tillägg.
    Under ”Visa” ser man att det finns en rubrik ”kommentarer” men den är inte aktiv. Måste man konvertera texten till pdf-format eller hur gör man?

    • För att kunna Visa -> Kommentarer måste det finnas kommentarer att visa. Gör: Infoga -> Kommentar och skriv något. Gör därefter Visa -> Kommentarer så ser du vad kommandona är till för!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: