mar 222010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer har en begränsning vad gäller sidnummer. Ett dokument kan inte börja med ett sidnummer högre än 9999. Om man försöker ställa in ett högre sidnummer får man ett mystiskt felmeddelande.

Är det sidorna i min självbiografi som spillt över?

Om man börjar på sidan 9999 kan man fortsätta att skriva. Sidnumren löper på som vanligt även efter sidan 10 000.

Kapitel 2 i min självbiografi kommer att börja på sidan 52315 (OBS Absolut inget skämt!). Hur löser man detta?

Som så många gånger går det lura OpenOffice. Den här gången måste vi trixa riktigt avancerat. Sanningen å säga går det i slutänden inte att lösa problemet.

För att börja ett dokument på ett sidnummer högre än 9999 gör man så här:

Spara ner dokumentet du vill numrera. Öppna det med ett arkivverktyg till exempel Winzip i Windows eller Arkivhanteraren i Linux. Leta reda på filen content.xml. Detta dokument innehåller större delen av ditt dokument med inställningar.

Så här ser dina OpenOffice filer ut inifrån. ODF-formatet är egentligen zip-filer. Filen content.xml innehåller det mesta av dokumentet.

Öppna content.xml i ett program som kan redigera xml-filer. I Ubuntu använde jag gedit. Jag tror notepad i Windows duger.

Leta reda på ”Style page number” och dess värde.

Värdet för Style page number anger vilken sida dokumentet börjar på. I mitt fall 9999. Normalt sett börjar dokument med sidan 1. Jag har censurerat några rader. De är själva texten i dokumentet.

I ett dokument som börjar på sidan 1 är detta värde 1. Ändra värdet till det sidnummer du vill börja på. I mitt fall 52315.

Jag ändrar värdet till det sidnummer jag vill att dokumentet ska börja på. I mitt fall 52315.

Spara och stäng Arkivverktyget.

Öppna nu dokumentet i Writer. Tyvärr fungerade inte tricket fullt ut. Det absolut högsta sidnummer som ett dokument kan börja på är 32 767 (vad annars?).

Det högsta nummer man kan starta ett dokument på i Writer är 32767. Detta verkar inte gå att komma runt.

Därefter kan man fortsätta skriva och sidorna numreras som de ska.

Man kan skriva mer än 32767 sidor i ett dokument. Frågan är hur långt ett dokument kan bli...

Eftersom jag inte kan få sidnumren rätt har jag bestämt att lägga ner min självbiografi. Det känns litet bittert efter femton års oavbrutet skrivande, dag som natt, att behöva ge upp på grund av en bugg i OpenOffice. På sätt och vis kanske det trots allt är bäst. Jag borde först skaffa mig ett liv innan jag skriver om det.

Vad det absolut maximala sidnumret i Writer är vet jag inte. Jag har inte sett någon dokumentation om det. Det skulle vara roligt onödigt vetande att känna till. En annan fråga om man arbetar med så stora dokument är vad som knasar ut först: Datorn, OpenOffice eller man själv.

Övningen kan synas meningslös. Det är ytterst få dokument som är i behov av att börja på sidnummer högre än 32767 eller ens 9999. Anledningen att jag skrev om det är för det första att det ibland är nyttigt att spekulera över evigheten. För det andra är det ett exempel på hur man genom det öppna ODF-filformatet har komplett tillgång till sina filer. Man kan med enkla medel ändra på nästan allt.

Det är du som äger dina dokument!

  4 Responses to “Extremt höga sidnummer i OpenOffice Writer”

  1. Roligt och intressant!
    Spelar det inte någon roll hur många sidor dokumentet man försöker manipulera sidnumreringen för har? Alltså, blir resultatet detsamma?
    Inom parentes: Radbrytning fungerar inte i kommentarsfältet (för mig).

    • Det spelar inte någon roll hur många sidor dokumentet man manipulerar har. Man kan ha ett dokument på en enda sida som man vill starta på ett skyhögt sidnummer. Jag får testa radbrytningen och se om jag hittar några problem. Fixa problem på hemsidan ligger litet utanför min kompetens!

  2. Hmm, om man börjar skriva dagbok vid sju års ålder och skriver en sida om dagen så tar 32767 sidor slut innan man fyller 100, om jag räknar rätt.

    • Det är just sådana överväganden som gör att ”buggen” troligen aldrig kommer att fixas i OpenOffice, Urban. Det maffigaste skönlitterära arbete jag kan komma att tänka på är Marcel Prousts På spaning… Det är cirka 3500 sidor långt. Det innebär att det inte är i närheten att spränga taket i Writer. På spaning… är dessutom uppdelad i sju böcker med separat paginering. Lexikon som Nationalencyklopedin skulle kunna spränga taket på 9999 sidor. Sådana arbeten är uppdelade i flera volymer med separat paginering. Då de bearbetas i ordbehandlingsprogram är de säkert uppdelade i flera filer. Jag tror knappast det finns några användare som verkligen råkar ut för ”sidnumreringsbuggen”.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: