apr 052010
 

Flattr this!

Att skriva kemiska formler i ett ordbehandlingsprogram som OpenOffice Writer är besvärligt. Man får ändra tecken manuellt till upphöjt eller nedsänkt position. Att skriva Vatten, H2O, är en sak. Man behöver bara ändra ett tecken till nedsänkt. Värre är det om man skriver formeln för Hydrokarbon: CH3(CH2)50CH3. Det är inte lätt att få allt rätt. Ännu värre är det om man skriver en artikel om Hydrokarbon och formeln finns på femtio ställen. Ett sätt att automatiskt få ord rätt inskrivna är genom Autokorrigering. Autokorrigering rättar felskrivningar automatiskt. Det är en nyttig funktion om man lär sig utnyttja den rätt.

Vid en första anblick verkar det inte som om det går att göra så att Writer tar hänsyn till upphöjda eller nedsänkta bokstäver. De går inte att skriva in dem under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ersätt.

Att skriva in egna ord i Autokorrigering är ett sätt att effektivisera sitt arbete. Det är omöjligt att direkt skriva in nedsänkta tecken, som i koldioxid, CO2.

Med ett litet knep går det.

Gör så här:

1. Skriv in din formel korrekt med de tecken som ska vara nedsänkta/upphöjda. Man skriver tecken nedsänkt/upphöjt under Format – Tecken, fliken Position.

Här får man till nedsänkt text. Knepet fungerar lika bra för ord med upphöjda tecken.

2. Markera hela ordet. Jag använder Hydrokarbon som exempel: CH3(CH2)50CH3. Detta är viktigt, utan markering fungerar inte knepet!

Skriv in formeln för hydrokarbon med rätt tecken nedsänkta. Markera formeln.

3. Med texten markerad går du in under Verktyg – Alternativ för autokorrigering… fliken Ersätt. Det står CH3(CH2)50CH3 i fältet med:. Siffrorna ser inte ut att vara nedsänkta. Bry dig inte om det. Writer kan inte återge formaterad text i fältet.

Hydrokarbon är redan inskrivet som det felaktigt inmatad text ska bytas till. Bry dig inte om att tecken inte ser nedsänkta ut. Det ordnar sig!

I fältet Ersätt skriver du in formeln CH3(CH2)50CH3. Tecknen ska inte vara nedsänkta. Det är ju det vi ska rätta till!

Skriv in formeln för hydrokarbon i fätet Ersätt. Du behöver inte tänka på nedsänkta tecken.

Klicka på Nytt. CH3(CH2)50CH3 hamnar i listan över ord som OpenOffice rättar automatiskt. Klicka OK för att stänga fönstret.

Nu finns formeln för hydrokarbon bland de saker som Writer rättar automatiskt.

4. Gå tillbaka till ditt dokument. Skriv nu CH3(CH2)50CH3, gör ett blanksteg och se hur Writer automatiskt rättar det till: CH3(CH2)50CH3 med nedsänkta tecken.

Om man ofta skriver kemiska formler kan det vara värt arbetet att mata in dem för Autokorrigering. Då slipper man peta med dem varje gång man skriver dem. Knepet fungerar inte bara för kemister. Naturvetare och matematiker kan ha nytta av det. Alla andra som då och då använder ord eller formler med upphöjda eller nedsänkta tecken har också nytta av knepet.