apr 122010
 

Flattr this!

Att räkna ord i OpenOffice Writer ger olika resultat beroende på hur man gör. Om man går in under Verktyg – Antal ord får man ett resultat i fönstret som poppar upp. man får ett värde för antal ord och ett annat för antal tecken i dokumentet.

Att räkna ord i dokument med kommandot Verktyg - Antal ord räknar rubb och stubb, sidnummer, text i sidhuvud, difot med mera. Det kanske inte är den sammanräkningen man önskar sig

Detta är grundfunktionen som man direkt kommer åt. Detta resultat behöver dock inte vara det man vill ha.

Om man markerar sin text (CTRL+A) och därefter utför Verktyg – Antal ord får man ett annat, lägre, antal ord överst i fönstret Räkna ord. Räkningen kallas för Aktuell markering. Under detta får man, som tidigare, sammanräkningen för hela dokumentet.

Här har jag markerat all text i dokumentet med kommandot CTRL+A. Då görs två räkningar. Dels räknas tecken och ord i markeringen och dels i hela dokumentet. I de flesta fall är jag intresserad av resultatet från markeringen, det vill säga löptexten. Den är exklusive sidnummer, fotnoter, sidhuvud och sidfot

Vad är det som skiljer räkningarna?

Det första sättet räknar allt. Det inkluderar sidnumret (ett tecken = ett ord x antal sidor i dokumentet), text i till exempel fotnoter, text i sidhuvud, sidfötter, med mera. Om man använder CTRL+A inkluderas bara huvudtexten i räkningen för Aktuellt stycke. Det är ofta denna man vill åt. Att sidor har ett sidnummer och en fast text i till exempel sidhuvudet är ju oftast självklart och påverkar inte om man har en begränsning i hur lång ens text får bli.

Man kan givetvis även markera ett kortare avsnitt av en text för att räkna antalet ord och tecken i det.