maj 032010
 

Flattr this!

I några inlägg kommer jag att ge litet tips hur man kan använda hyperlänkar i OpenOffice Writer. Hyperlänkar är en länk som kan hänvisa ut från dokumentet, till en adress på Internet, eller ett annat dokument. Jag vill visa hur man kan använda hyperlänkar inom ett dokument. Störst nytta av hyperlänkar har man i stora och strukturerade texter. I en bruksanvisning, avhandling eller katalog kan det vara mycket värdefullt att låta rubriker och avsnitt länka till varandra. Hyperlänkar är en avancerad funktion. De är enkla att använda och höjer funktionaliteten i dokument.

Ett smart sätt att snabbt manövrera i ett dokument är att lägga till hyperlänkar i Innehållsförteckningen. Då kan läsaren genom att CTRL+musklick direkt förflytta sig till det önskade kapitlet. Mina inlägg kommer att handla om denna funktion och hur man kan bygga vidare på den.

Gör så här:

1. Välj Infoga – Förteckning… Det blir automatiskt en Innehållsförteckning. Gå in under fliken Poster (Funktionen att skapa förteckningar är mer än vanligt opedagogiskt. Ingen kan intuitivt förstå någonting av vad som står på dessa flikar. Som vanligt gömmer sig avancerade funktioner under OpenOffices fula yta.)

I den här opedagogiska dialogrutan kan du detaljstyra hur din Innehållsförteckning ska se ut

2. klicka i rutan till vänster om E#. Det gör att hyperlänken börjar där raden börjar. Om du vill att den ska börja längre fram på raden klickar du i något av fälten längre till höger.

Skapa en hyperlänk genom att klicka i fältet längst till vänster och sedan på knappen Hyperlänk

3. Klicka på Hyperlänkknappen till höger. En ny knapp med texten LS ploppar upp. (LS? Ska det stå för LänkStart? Som sagt, Writer är mer än lovligt opedagogiskt.)

4. Klicka efter E och välj Hyperlänk om du vill att bara rubriken ska ha en hyperlänk. Klicka efter # om du vill ha hela raden, alltså inklusive punktrad och sidnummer ska få en hyperlänk. Du kan behöva rulla i sidled med pilknapparna. Klicka därefter på knappen Hyperlänk igen. En ny knapp med texten LE ploppar upp. (LE LinkEnd? Översättningsmiss?)

Om du vill att alla rubriker, inte bara den rubriknivå som är markerad i stapeln till vänster ska få hyperlänkar, klickar du på knappen Alla.

Du kan styra hur lång hyperlänken ska vara. Ett klick bakom E betyder att den bara omfattar texten i rubriken. Ett klick efter # betyder att hela raden blir en hyperlänk. Om du klickar på knappen Alla blir samtliga rubriknivåer i den markerade listan till vänster hyperlänkar.

5. Klicka på OK. Färdigt! Trots den opedagogiska och smått mystiska utformningen på funktionen är det väldigt enkelt att skapa en snygg och funktionell Innehållsförteckning med hyperlänkar. Rubrikerna har en blå linje under sig. Om jag CTRL+musklickar på en av dem flyttas jag till kapitlet i texten. Den grå platshållaren syns inte vid utskrift.

Den färdiga Innehållsförteckningen. Genom att CTRL+musklicka på en rubrik flyttar jag omedelbart till det kapitlet

En stor fördel med att infoga hyperlänkar i innehållsförteckningar, är att de blir kvar då man exporterar dokument till pdf-format från OOo. Det fungerar inte i andra program som skriver filer till pdf. Det gör att man kan skapa manualer, böcker eller andra texter med hyperlänkar i OpenOffice Writer och distribuera dem som pdf med bevarad funktionalitet.

  2 Responses to “Hyperlänkar i Writer 1: Innehållsförteckningar”

  1. Tack för guiden!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: