maj 042010
 

Flattr this!

Tidigare har jag skrivit om hur man skapar hyperlänkar i en Innehållsförteckning i OpenOffice Writer. De länkar till kapitelrubrikerna i texten. En nackdel är att rubrikerna inte länkar tillbaka till Innehållsföretckningen. Då man läst färdigt måste man manuellt rulla tillbaka till Innehållsförteckningne. I ett stort dokument på flera hundra sidor kan det vara störande att inte snabbt kunna länka tillbaka till Innehållsförteckningen. Det finns flera sätt att skapa hyperlänkar som länkar tillbaka.

Rubriker som länkar:

1. Markera en rubrik. Välj menyn: Infoga – hyperlänk.

2. Klicka på Dokument till vänster. Klicka på den runda knappen till höger om mål.

Klicka först på Dokument tillvänster, därefter på cirkeln till höger.

3. I det nya fönstret som ploppar upp väljer du Kategorier – Innehållsförteckning1. Klicka på knappen Tillämpa. Därefter på Stäng.

klicka på Kategorier - Innehållsförteckning1 och sedan på Tillämpa längst ner.

4. Det första fönstret uppdateras. Klicka på knappen Infoga. därefter på Stäng.

Klicka först på Infoga och därefter på Stäng.

Färdigt. Genom CTRL+musklick på rubriken flyttar du nu snabbt tillbaka till Innehållsförteckningen.

Nackdelen med denna metod är att du måste förse rubriker med hyperlänkar en och en. I ett längre dokument blir det arbetsamt. Dessutom kan du vilja att dina rubriker länkar till annat än Innehållsförteckningen. De blir ”låsta” med denna metod.

Länk i sidhuvud/sidfot

1. Skapa sidhuvud/sidfot (menyn: Infoga – Sidhuvud/Sidfot)

2. skriv en text eller infoga en bild eller någonting annat i sidhuvudet/sidfoten.

3. Markera texten eller bilden och välj: Infoga – hyperlänk och gör som ovan för Rubriker.

Så här ser rubriker och sidhuvud ut i min text. Att hyperlänken och rubriken är bruna beror på att de just är CTRL+musklickade. Då byter de färg. I sidhuvudet är både texten och den lilla blå punkten hyperlänkar till Innehållsförteckningen. Med alla tre sätten kan man snabbt komma tillbaka till Innehållsförteckningen. därifrån kan man via hyperlänkar gå till andra textställen. Allting sparas när jag exporterar som pdf. Genom enkla medel underlättar man för läsaren.

Färdigt. Genom CTRL+musklick på texten i sidhuvudet eller på punkten flyttar jag till Innehållsförteckningen. Fördelen att lägga något i sidhuvud/sidfot är att det finns på alla sidor. Om man inte vill ha det på någon, eller några sidor, skapar man en Sidformatmall utan eller annorlunda sidhuvud/sidfot och använder den på dessa sidor.

Hyperlänkarna bevaras då man exporterar till pdf från OpenOffice. Man kan bygga avancerade system av hyperlänkar och sedan distribuera dokumenten som pdf-filer.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: