maj 052010
 

Flattr this!

Hyperlänkar är en smart funktion i OpenOffice Writer. Jag har tidigare skrivit om hur man sätter hyperlänkar mellan Innehållsförteckning och rubriker här och här. De blå understrykningarna hyperlänkar får kan vara störande. Ibland kan det därför vara bättre att låta hyperlänkar vara osynliga.

Gör så här:

1. Om du redan har gjort en Innehållsförteckning med hyperlänkar högerklickar du i den och väljer Redigera Förteckning/mall.

2. Klicka på LS. I rullistan Teckenformatmall väljer du Standard istället för ingen (=Internetlänk). Klicka sedan på LE och välj Standard där också. Klicka på knappen Alla om du vill att förändringen ska gälla alla rubriknivåer.

Klicka först på LS och välj Standard från rullistan nedanför. Gör sedan likadant med LE.

Färdigt. Hyperlänkarna är nu osynliga. CTRL+musklicka på en rubrik så flyttas du fortfarande till avsett ställe i texten. Vill du att hyperlänkarna ska bli synliga väljer du Ingen för LS och LE på rullistan för Teckenformatmall igen.

En nackdel med osynliga hyperlänkar är att de inte följer med om man exporterar dokumentet som pdf. För att länkarna ska följa med måste texten vara formaterad som Ingen, eller rättare sagt som Internetlänk.

Om du inte vill att länkarna ska synas i pdf-filer, väljer du LS och Internetlänk som Teckenformatmall i dialogrutan som visas ovan. Klicka på knappen Redigera… Under fliken Teckeneffekt väljer du Teckenfärg: Automatiskt (istället för blå) och Understrykning: Ingen (istället för enkelt). Klicka på OK.Gör likadant för fältet LE.

Välj automatisk teckenfärg och ingen understrykning så försvinner den blå färgen med understrykningen från Hyperlänkarna.

Välj Alla om det ska gälla för alla rubriknivåer. Nu syns hyperlänkarna varken i OpenOffice eller då man exporterar som pdf.

 Det är snyggare med en Innehållsförteckning utan blå text med understykningar. För att underlätta för läsaren bör man lägga till information att CTRL+musklick länkar till rubrikerna i texten. Detta gäller också om man exporterar filen till pdf-format.

Om du ändrar utseendet för hyperlänkarna på detta sätt påverkar det alla hyperlänkar i dokumentet.

Med detta tredje inlägg om hyperlänkar är jag i alla fall för stunden klar med Hyperlänkar. Ett annat sätt att länka fram och tillbaka i dokument är med Korsreferenser. På sätt och vis är de ännu mer användbara än Hyperlänkar. Jag kanske återkommer till dem framöver!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: