maj 082010
 

Flattr this!

Sist visade jag om hur man gjorde en sökning via guiden och detta är ett bra sätt att göra en sökning. Ändå bättre är om man lär sig att använda sql-språket för att skapa frågan. Man kan säga att det är en backend till guiden vi använde här. Skillnaden är att möjligheterna är obegränsade om man kan skriva frågan manuellt.

Detta är med annat ord ett programmeringsspråk där SQL står för ”Structured Query Language” och med detta menas att man kan göra de mesta, dvs. skapa tabeller och frågor till dessa.

Allt jag visar kommer att baseras på ett exempel så det inte finns några oklarheter. Dessutom förklarar jag rad för rad vad koden gör.

Jag tänker visa exakt samma sökning som jag gjorde med denna guide.

Vi hade med annat ord en databas där vi ville söka efter alla filmer i databasen som hade Alfred Hitchcock som regissör men vi ville utesluta fåglarna. Dessutom ska listan vi får fram ordnas så Namn visas i bokstavsordning.

Så här går vi till väga. Markera ”Sökningar” till vänster och välj alternativet ”Skapa sökning i SQL-vy”:

och man kommer till ett blankt fönster:

Skriv in denna kod här:

SELECT ”Namn”, ”Regissör”, ”År”, ”Beskrivning” FROM ”Filmer”
WHERE ”Regissör”=’Alfred Hitchcock’
AND ”Namn”<>’Fåglarna’
ORDER BY ”Namn”

Notera att allting visas med olika färger. Kommandon visas med blå text och allt annat med orange färg, detta för att underlätta vid inskrivandet. Skulle man skriva fel någonstans så är det lättare att felsöka.

och tryck på denna knapp efteråt för att utföra sökningen:

Resultatet blir precis samma som när vi använde guiden. Skillnaden är att vi har skrivit in fyra rader kod istället.

SELECT ”Namn”, ”Regissör”, ”År”, ”Beskrivning” FROM ”Filmer”

Denna rad säger att vi vill ha fälten Namn, Regissör, År och Beskrivning med i Sökresultatet och att det är tabellen Filmer som gäller. Glöm inte att ha kommatecken mellan varje fältnamn.

WHERE ”Regissör”=’Alfred Hitchcock’

Detta är första kriteriet vi vill ha. Regissören ska vara Alfred Hitchcock. Notera enkelfnuttarna kring namnet.

AND ”Namn”<>’Fåglarna’

Det andra kriteriet är att vi inte vill få med filmen Fåglarna i sökningen. Notera <> som betyder skilt från, alltså skilt från Fåglarna.

ORDER BY ”Namn”

Slutligen vill vi sortera listan efter filmerna från A-Ö och väljer då fältnamnet Namn.

ORDER BY Namn DESC

Denna rad skulle få listan sorterad från Ö-A. DESC står för Descending (fallande ordning). Vi hade lika gärna kunna skriva ASC som står för ascending (stigande ordning) men det är inte nödvändigt. Skriver man inget så blir det automatiskt stigande ordning.

Som regel är det bra att sätta dubbelfnuttar kring fältnamnen och enkelfnuttar kring sökkriterier. Enkelfnuttarna måste finnas men dubbelfnuttarna sätts dit automatiskt så fort man sparat sökningen.

Stäng nu frågan och spara med lämpligt namn och vi har två olika sökningar mot vår databas:

För att redigera frågan så är det bara att högerklicka på ikonen och välja antingen ”redigera” eller ”redigera i sql-vy”. Väljer vi ”redigera” så kommer vi till den hederliga grafiska vyn som jag visade med guiden:

Väljer vi istället ”redigera i sql-vy” så kommer vi tillbaks till vår kod och kan ändra där istället.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: