maj 152010
 

Flattr this!

Sök och Ersätt funktionen i OpenOffice ser vid första anblicken enkel och litet torftig ut. Under skalet finns emellertid massor med möjligheter att göra exakta och avancerade sökningar. En sådan funktion är Likhetssökningar.

Du kommer åt funktionen genom att klicka på knappen Sök och Ersätt i Verktygsraden (eller CFTL+F). Det vanliga sökfönstret öppnas.

Klicka på knappen Fler alternativ.

Du kommer åt avancerade sökalternativ genom att klicka på knappen Fler alternativ...

Kryssa i alternativet Likhetssökning.

Klicka på knappen med de tre punkterna till höger.

Bocka för: Likhetssökning (1). Därefter klicka du på knappen med de tre punkterna (2).

Där kan du ställa in hur pass lika ord ska vara för att OOo ska hitta dem. Ju större variation du tillåter desto fler varianter av ord hittar du. Samtidigt ökar risken för att OpenOffice också hittar ord du inte letar efter. Hur stor variation man bör tillåta varierar från sökning till sökning. Standardvärdena med två tecken som variabel duger ganska långt.

I denna dialogruta kan du ställa in hur pass lika ord ska vara för att hittas.

Funktionerna är enligt OOo: inbyggda hjälp dessa:

Byt ut tecken: Ange antalet tecken i sökordet som kan bytas ut. Om du t.ex. anger 2 utbytbara tecken anses ”blast” och ”trast” vara liknande.

Lägg till tecken: Ange med hur många tecken som ett ord får vara längre än sökordet.

Ta bort tecken: Ange med hur många tecken som ett ord får vara kortare än sökordet.

Kombinera: Söker efter ett ord som matchar en kombination av inställningarna för likhetssökning.”

Genom denna funktion kan jag enkelt lokalisera alla förekomster av Adlerbeth, Adlerbeths Adlerbth (felstavning) och Adlerbethar i en text med en enda sökning.

Tips 1: De avancerade sökfunktionerna finns i alla moduler. Du kan alltså söka i kalkylark eller i en presentation och inte endast i texter i Writer.

Tips 2: Jag hade kunnat Skriva in ett ord i fältet Ersätt med. Då hade Adlerbeth ersatts med denna text. Ibland är det bättre att först göra en avancerad sökning utan att ersätta text för att se hur sökningen utfaller. Då man vet att den är OK skriver man in text i Ersätt med och klickar på knapparna Ersätt eller Ersätt alla.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: