maj 202010
 

Flattr this!

Ofta vill man ha en egen ordning när man trycker på tabb i ett formulär, kanske utesluta något fält från tabbandet.

Vi koncentrerar oss på filmdatabasen med genre som jag visade här.

Om man dubbelklickar på filmformuläret som jag ringat in på bilden så får man fram formuläret och kan börja jobba men så är inte fallet här. Inget av fälten är markerade utan jag är tvungen att klicka i något fält för att kunna skriva in en post.

Stäng nu detta fönster och gå in i designläget genom att vänsterklicka på den inringade ikonen och tryck ”redigera”.

För att fixa tabbordning och sätta fokus på ett fält så behöver vi komma åt en meny som är dold.

Gå in i Visamenyn och välj Verktygsrader och sen Formulärdesign som bilden under visar:

Formulärdesign kommer nu upp som ett eget fönster som ser ut så här:

”Formulärdesign” är ett av dom redskap man använder mest. Jag kommer att återkomma till detta i en senare blogg.

Vi kommer att fokusera på knapparna jag har ringat in.

För att välja vilket fält som ska vara i fokus när vi dubbelklickar på vårt formulär så markerar vi ett av fälten och trycker på den andra knappen jag har ringat in. Det står ”automatiskt fokus för kontrollelement” om man håller muspekaren över knappen.

Jag väljer ”Namn” eftersom filmens namn är bra att börja med. Nu kommer detta fält att vara fokuserat när vi dubbelklickar på formuläret.

Nu ska vi ändra tabbordning och personligen vill jag inte ha med underformuläret i tabbordningen utan kommer att utesluta denna.

Markera återigen ett av fälten ”namn” eller ”år” och tryck på den första knappen jag ringat in och följade ruta kommer upp:

Här kan man ändra på tabbföljden på Namn och År genom att trycka på knapparna till höger. Egentligen har vi för få fält att växla mellan. Hade man haft 15 olika och man hade flyttat på dessa rutor så hade tabbordningen spelat mer roll.

Notera att vi inte kan ha med vårt underformulär i denna tabbföljd utan detta kommer att ha en egen tabbordning. När ni är färdiga med tabbordningen så tryck OK.

Dubbelklicka nu på underformuläret och egenskaperna för underformuläret kommer upp:

Här kan man ange om underformuläret ska ingå i tabbordningen. Jag väljer ”Nej” på denna fråga eftersom jag inte vill ha med detta när jag tabbar mig fram. Står det redan nej så ändra till ja och sen nej igen. Fråga mig inte varför men det verkar som att det kan behövas en sådan manöver för att förändringen ska ske.

Stäng nu formuläret. Glöm inte att spara formuläret när frågan kommer fram.

Dubbelklicka nu på formuläret igen och ni ser att Namn är fokuserat precis som vi ville. Tryck tab på tangentbordet och det kommer att växlas mellan Namn och År och underformuläret Genre utesluts.

Detta hindrar en dock inte från att fokusera på Genre utan en enkel knapptryck på detta och vi har markerat detta fält.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: