maj 242010
 

Flattr this!

Ibland vill man styra hur inknappningen av data sker. Det kan vara att man inte vill att användaren ska kunna skriva siffror och att bara ett visst antal tecken får skrivas in.

Jag kör med exemplet jag visade här.

Följande exempel är ett adressregister och vi har redan skrivit in ett antal data i tabellen. Nu vill jag begränsa så att man t.ex. inte kan skriva in 0-9 där förnamnet osv. är utan bara tillåta bokstäver, kanske till och med att första bokstaven är versal och dom övriga gemener.

Tabellen heter Namnregister och nu ska vi skapa ett formulär. Tryck på formulär till vänster och välj att skapa via guiden. Välj att alla fält utan ID ska vara med.

Tryck nästa tills ni kommit till punkt 5. Där väljer ni kolumner.

Tryck nästa på övriga frågor och välj ett passande namn för formuläret och tryck ”Färdigställ”

Nu har vi ett bra formulär som vi kan jobba med:

Stäng nu detta fönster och välj Formulär till vänster. Högerklicka på ikonen och välj Redigera för att komma i designläget.

Som ni ser så har vi ett extrafönster som heter Formulärdesign. Finns den inte tillgänglig så gå in i Visamenyn och välj Verktygsrader och sen ”Formulärdesign”. Tryck på knappen jag ringat in.

Följande fönster heter Formulär-Navigator och är väldigt användbart. Detta fönster är något som man ska lägga på minnet för det underlättar när man ska jobba med designen. Varje rad i fönstret motsvarar en sak i formuläret. Det kan vara antingen inskriven text, textruta, listbox m.m. Allt kommer med här.

Om ni trycker på dom olika sakerna i fönstret så markeras dessa delar i formuläret. Vanligtvis är texten grupperad med textrutan men här kan vi markera enbart textrutan. Detta går även att göra genom att hålla in ctrl på tangentbordet samtidigt som man trycker på textrutan men med navigatorn får man bättre översikt över vad som finns.

Tryck först på txtFörnamn och högerklicka sen på rutan som markerades. Där väljer ni ”Ersätt med” och väljer ”Maskerat fält”.

Här ser man fördelen med navigatorn. Textrutan ser som vanligt ut så man kan tro att ingenting har ändrats men som man kan se i navigatorn så har det ändrats:

Det står ABC framför alla textrutor utan txtFörnamn där det står LN. Detta beroende på att det är ett maskerat fält.

Gör nu likadant på rutorna txtEfternamn, txtPostnummer och txtPostadress.

När allt är klart så ska vi markera txtFörnamn igen. Här vill vi att förnamnet ska börja med stor bokstav. Högerklicka på txtFörnamn och välj ”Egenskaper”

Här får vi upp en ruta med tre flikar, Allmänt, Data och Händelser.

Rutan jag har markerat är den som vi ska använda, möjligtvis använda rutan under också.

Det finns koder för vad som ska skrivas in här. N står för number (nummer), a för bokstav (versal och gemen), A för versal bokstav osv.

Jag räknar med att namn inte är längre än 15 tecken så därför blir det Aaaaaaaaaaaaaaa.

Tryck sen på txtEfternamn och txtPostadress och gör likadant. Efternamn, adress och postadress borde räcka med 15 tecken också.

När det gäller txtAdress så har jag inte kommit på hur man gör eller om det ens går. Problemet är blanksteg ihop med både bokstäver och siffror som inte verkar gå ihop. Har jag blanksteg med bara bokstäver så fungerar det. Får luska mer i detta.

Nu kommer det roliga med postnumret. Här vill vi att det automatiskt ska bli typ 543 23, alltså 3 tecken, mellanrum, 2 tecken.

Här skriver ni in följande:

Först 3 stycken NNN och sen ett L som står för ett tecken som inte går att skriva. I detta fallet blir det mellanrum. Sen är det 2 stycken NN. Notera att jag även har fyllt i raden under. Satte 3 stycken understreck, mellanrum och ytterligare 2 understreck. När detta har gjorts så hamnar dessa streck även i textrutan som vi har. Detta är enbart för att den som knappar in data ska veta vad som gäller.

När allt är färdigt stå testa och se hur resultatet blir genom att trycka på den inringade knappen:

Det är bara att knappa in lite olika data och se så allting stämmer.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: