maj 272010
 

Flattr this!

En stor del av mina inlägg på bloggen handlar om att skriva. Kanske ska man ibland också fundera på hur man läser.

Vi ser läsning som något man gör tyst. Ofta gör man det i ensamhet. Att läsa är en asocial sysselsättning man drar sig undan från världen och sällskap för att utöva. I en järnvägsvagn kan alla passagerare sitta försjunkna i varsin bok helt isolerade från varandra.

Detta är ett ganska nytt sätt att läsa. I början av 1800-talet var läsning något man ofta gjorde tillsammans. Man läste högt. Böcker var anledningar till sociala sammankomster. Läsning kunde ha flera nivåer. Den som numera läser Carl Jonas Love Almqvists roman Drottningens Juvelsmycke (enligt mitt tycke en av de bästa romaner som skrivits på svenska språket), kan bli förvånad av att det finns sånger med noter i texten. Meningen är att man ska ta en paus i högläsningen. Någon ska spela piano medan någon annan sjunger Almqvists poem. Efter förströelsen fortsätter man att läsa högt.

Man läste även vetenskapliga texter högt. Vid Götiska förbundets stämmor kunde man först läsa upp ett par tre uppsatser om de senaste rönen inom fornforskning och arkeologi. Därefter lästes dikter av Tegnér, Geijer, Ling eller Nicander upp. Av allt läsandet blev man törstig. Därför avslutades mötena med skålande i horn och sång. Favoritsången var förbundets egen: ”Göterna fordomdags drucko ur horn!” Man skulle under sång och skålande vandra runt rummet under Skriftvårdaren Jacob Adlerbeths ledning.

Dessa seder kan synas barocka och löjliga. Folk skrev emellertid väldigt uppskattande om stämmorna: ”Man är ju aldrig lyckligare än då man kan försätta sig tillbaka i den lyckliga barndomen; och jag tyckte fullkomligt att jag var barn på nytt, då jag vandrade med alla bröderna och under afsjungandet af det vackra hornquädet.” Skrev den skicklige fornforskaren Magnus Bruzelius efter att ha varit på ett möte.

Att träffas, läsa vetenskapliga uppsatser och poesi var delar av en social verksamhet. Det är från Götiska förbundet som vi förresten fått vår vanliga hälsning ”Hej!”. Bröderna skulle med detta ord högt och ljudligt hälsa varandra. En del av Jacob Adlerbeths vänner gömde sig när de fick syn på honom. De tyckte nämligen det var så oerhört pinsamt att han ropade ”Hej!” till dem. Tiderna har förändrats.

När man läser högt är poesi bättre än romaner. Under tidigt 1800-tal såg man ner på romaner. De största författarna Tegnér, Geijer och Stagnelius skrev poesi och inte romaner. Man tyckte att den realistiska tonen i romaner var påklistrad och dolde en inre verklighet. Genom poesi kunde man bearbeta djupare frågeställningar än i romaner som måste ägna kraft åt långa beskrivningar av tid och rum. Det är först med författare som Almqvist och Walter Scott som romaner blev mer accepterade.

En annan aspekt på att man läste högt var att böcker var dyra. Genom att läsa högt kunde flera ta del av boknyheter utan att behöva köpa egna exemplar. Det var dyrt att ge ut böcker. Det fanns knappt några bokförlag. Att ge ut en bok var ofta ett privatekonomiskt vågspel. I sammanslutningar som Götiska förbundet läste man upp och spred innehållet i handskrivna vetenskapliga manuskript utan att behöva gå i konkurs. Numera är böcker och det skrivna ordet slit- och slängprylar och billiga konsumtionsvaror.

Det är roligare att vara social och vänskaplig än asocial och ensam. Tänk på det nästa gång du läser! Kanske har vi saker att lära av hur man gjorde förr.

  3 Responses to “Att läsa”

 1. Interessanta tankar. Läsandet förändras. Jag är 50 och nu har jag börjat lyssna på ljudböcker i iPod. Om alla övergår till att lyssna på böcker, så kommer även litteraturen att övergå från dagens skrivna prosa till något slags vers, eller annat format som passar för uppläsning.
  Alla berättelser traderades muntligt, ofta på vers som minneshjälp och för att ge rytm, innan man kom på att skriva ned dem med kilskrift eller klassisk grekiska. Så vi kanske vänder dit igen.
  Här i Stockholm är vi ett gäng som träffas ibland på ett café för att diskutera en bok, en del har läst boken, andra har lyssnat på den.
  Spinner man vidare på mitt framtidsscenario, kanske man tror att folk kommer att bli illitterata. Men det tror jag inte. Dagens ungdomar läser på nätet.
  Själv har jag ett gäng bocker som en del inte tror att de kan läsa. De är tryckta med fraktur. Fraktur ser konstigt ut först. Men efter några sidor vänjer man sig, svårast är stt skilja f från gotiskt s, men det är en annan historia.
  Jobbar månne Påvel själv med litteratur? 🙂

 2. Antar att du har läst boken ”En historia om läsning” av Alberto Manguel. Där har jag för mig att det står om hur förvånad kyrkofadern Augustinus blev när han besökte biskopen Ambrosius som granskade sidorna men rösten av tyst och tungan stilla. Det här var i slutet av 300-talet.

  Något som för mig kändes lite märkligt var när jag i slutet av 80-talet läste en artikel i Dagens Nyheter, där Jesper Svenbro hävdade att de fria männen i det antika grekland inte läste, utan överlät det till en slav. En fri man läste inte. Men kunde de skriva?

  Och så tänker jag på alla de barnböcker jag läst, läst högt, för inte bara mina egna barn, utan också på jobbet. Många hävdar att det är just genom den typen av högläsning som vägen till barns läs- och skrivkunnighet går.

  • Jag har faktiskt inte läst Manguels bok. Ska ta och kolla upp den, tack för tipset!
   Jag tror att slavar fick sköta en hel del läsande och skrivande under antiken. I Rom höll man sig ofta med grekiska hushållsslavar som skötte räkenskaper, undervisning och säkert även läsning och mer avancerad skrivning. Grekiskan var det bildade språket i Rom. Under antiken skedde avancerad undervisning, till exempel hos Platon och Aristoteles, genom muntliga lektioner och inte genom läsning av utvalda skrifter. Av Aristoteles verk är det hans föreläsningsanteckningar som bevarats. Dessa anteckningar var avsedda bara för honom själv och inte publika. Ingen vet hur hans filosofi hade sett ut om han hade skrivit ner den med avsikt för publicering. Det hade säkert blivit stora skillnader.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: