jun 102010
 

Flattr this!

Det finns inget enkelt sätt att rita parallella linje i OpenOffice Draw. Visst kan man dra två likadana linjer som man sedan placerar på rätt avstånd och grupperar. Det är ganska pilligt och det är lätt att det blir fel. Det finns ett enklare knep.

Antag att du ska rita två parallella linjer 2,5 mm breda.

Gör så här:

Rita en linje 1 cm tjock.

Genom att högerklicka på linjen och välja Linje kommer du åt de inställningar som behöver ändras.

Här ändrar man egenskaperna för linjen

Med linjen markerad kopierar du den (CTRL+C) och klistrar genast in den (CTRL+V). Den syns inte, eller hur? Den inkopierade linjen ligger ovanpå den gamla likadana.

Högerklicka igen på linjen och välj Linje. Minska Linjebredden till 0,5 cm. Byt Färg till bakgrundsfärgen, i de flesta fall vitt.

Ändra inställningar vid markeringarna

Färdigt!

Av de båda överlagrade linjerna blir det två parallella tunnare linjer. I ändarna finns det en tunn kant. Denna kan man dölja på olika sätt

Du bör Gruppera linjerna: Dra en fyrkant runt dem och välj CTRL+SHIFT+G. Då kan du flytta de parallella linjerna som du vill.

Tips: Knepet fungerar med alla typer av linjer, men inte med geometriska figurer eller punktlinjer.