jun 142010
 

Flattr this!

Ibland vill man börja om på sidan 1 eller något annat sidnummer mitt i ett dokument. Numreringen kan behöva startas om vid nya kapitel eller för olika delar av ett sammansatt dokument. Hur man gör detta i Writer är långtifrån intuitivt.

För att starta om sidnumrering måste du först ha infogat sidnummer i dokumentet. Det beskriver jag här.

Jag rekommenderar varmt att man installerar tillägget Pagination. Det underlättar sidnumrering.

Det finns två metoder:

Metod 1

1. Gå till första stycket på den sida där du vill börja om sidnumreringen. Högerklicka i stycket och välj Stycke.

2. Under fliken Textflöde bockar du under Brytningar för ”Infoga” och ”Med sidformatmall”. I rutan Sidnummer väljer du vilket sidnummer du vill starta den nya numreringen med, i mitt fall 1.

Markeringarna visar vilka inställningar man ändrar för att starta om sidnumrering i Writer. Under Formatmall kan du välja en annan Sidformatmall med alternativ sidnumrering. Under sidnummer kan man välja vilket nummer man vill att den nya numreringen ska börja på.

Klicka på OK

Färdigt! Nu börjar sidnumreringen om på 1 i mitt exempel.

Metod 2

Placera musmarkören där du vill att den nya sidan med nya numrering ska börja.

Välj: Infoga – Manuell brytning och sedan sidbrytning. För att börja om sidnumreringen måste du ange en Sidformatmall under Formatmall och därefter bocka för Ändra sidnummer och ange det nya sidnumret.

Du kan starta om sidnumrering genom att infoga en sidbrytning, välja sidformatmall och ändra sidnumret

Färdigt!

Denna metod bryter av texten. Det skapas ett mellanrum mellan textflödet i den gamla och nya numreringen. Så vill man ofta ha det till exempel vid rubriker.

Tips: Sidnumreringen börjar om med samma Sidformatmall och numreringssätt som tidigare. I exemplet 1,2,3 osv. Vill man ha en annan numrering, A,B,C… i,ii,iii… etc, måste man göra en sidformatmall med de inställningarna och välja den under Sidformatmall då man börjar om sidnumreringen.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: