aug 152010
 

Flattr this!

Ibland vill man kontrollera hur många gånger man använt ett visst ord i en text skriven i OpenOffice Writer. Det finns ingen sådan automatisk funktion. Det är emellertid enkelt ordnat. Gör så här:

Öppna sökfönstret, CTRL+F eller med knappen i verktygsraden. Skriv in det ord du vill räkna. Klicka på Sök alla.

Klicka på Stäng. Nu är alla Schelling markerade i texten.

Välj nu: Verktyg – Antal ord. Du får upp en ruta som anger Antal tecken/ord i Aktuell markering samt i hela dokumentet. Antal ord i Aktuell markering är antal gånger Schelling finns i min text.

Tips: I söksteget kan man göra mer avancerade sökningar och kombinera ordet med wildcards, så att man får med Schelling, Schellings, schellingianism, schellingian osv, eller med formatmallar, så att man bara får med ord om de är kursivrade etc. Writers sökfunktion är mycket avancerad!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: