aug 192010
 

Flattr this!

I OpenOffice Writer finns många vanliga funktioner i diverse fönster. De jag tycker är de mest användbara är Navigatorn (öppnas med F5) och Fönstret för formatmallar och formatering (F11). Jag har nästan alltid dem öppna. En bra funktion i OOo är att man har stor frihet att inreda sin arbetsyta som man vill.

Det finns flera sätt att placera fönster. Man kan låta dem flyta.

Man kan förankra dem vid en kant.

Det gör man genom att ta tag i fönstret och dra det till kanten. När man ser en grå rektangel släpper man det och det förankras automatiskt.

Man kan justera fönsterstorlek genom att dra i fönsterlisten.

Fönstren har ett litet handtag. Om man klickar på det göms fönstret vid kanten. Det enda som syns är listen med handtaget. När man klickar på det blir fönstret synligt igen.

Man kan även stapla fönster ovanpå varandra. Man kan sedan förstora och förminska dem efter behov.

Det behövs litet fingerfärdighet men efter några försök hamnar de rätt. Detta är särskilt användbart på små skärmar med begränsad arbetsyta. Då kan man ha flera fönster med funktioner öppna samtidigt som man har tillräckligt med utrymme för att skriva sin text.

OOo kommer ihåg vilka fönster man hade öppna senaste arbetspasset och var de var placerade. Det gör att när man hittat ett bra sätt att arbeta finns det alltid till hands.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: