sep 132010
 

Flattr this!

Om man har ett OpenOffice dokument med många bilder och man vill spara bilderna separat kan man spara dem en och en som jag beskriver här. Man kan även kopiera och klistra in bilderna en och en i ett bildhanteringsprogram och därifrån spara dem.

Detta är omständligt om det är stora dokument med många bilder. Det finns en genväg som snabbt sparar alla bilder i ett dokument som separata bilder.

Gör så här:

Välj: Arkiv Spara som… I dialogrutan väljer du HTML dokument… samt var du vill spara filen. Eftersom HTML skapar många filer är det bra att skapa en ny mapp för dem. I exemplet har jag gjort en mapp som heter Skalder.

Därefter klickar du på Spara. Du får upp en dialogruta där du bekräftar att du sparar i annat format än ODF.

Nu finns alla bilderna sparade separat i mappen Skalder.

HTML filen, i exemplet Skalder.html, kan man slänga om man inte har tänkt att gå vidare med den.

Med den här metoden kan man snabbt exportera många bilder i stora dokument. En nackdel är att man inte kan styra filformat. Bilderna sparas i de format de har i dokumentet.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: