okt 192010
 

Flattr this!

Jag hittade nyligen en avancerad funktion för formatmallar i OpenOffice Writer. Man kan länka Listformatmallar till Styckeformatmallar. Genom det kan man skapa en struktur i ett helt dokument. Det låter invecklat, men är ganska enkelt när man väl kommit på knepet. Det bästa är att jag visar ett exempel hur det fungerar.

Gör så här:

1. Öppna fönstret för Formatmallar och formatering (knapp i verktygsraden eller F11).

2. Välj Listformatmallar. Därefter den nivå av Numrering du vill arbeta med. Jag väljer Numrering 1.

3. Högerklicka på Formatmallen Numrering 1. Välj Ändra.

1. Listformatmallar i fönstret Formatmallar och formateringar 2 = Högerklicka, välj Ändra.

4. Välj fliken Alternativ. Välj Nivå 1-10. Då gäller ändringen för alla undernivåer. I fältet Framför skriver du in den text du vill ha som inledning/rubrik på alla stycken. I mitt fall Paragraf. Numreringen kan du låta vara oförändrad eller ändra så som du vill ha den. Du ser hur det kommer att se ut i fönstret till höger.

1= Nivå 1-10 2= Infoga det du vill att varje stycke ska börja med

Stäng fönstret.

5. Välj nu Styckeformatmallar och välj den styckeformatmall du vill ska börja med ”Paragraf xx”. Jag väljer Brödtext. Det kan vara bättre att göra en ny styckeformatmall eller välja en ovanligare formatmall, till exempel en hög rubriknivå. Jag väljer min vanligaste styckeformatmall, brödtext så att tricket blir väl synligt. Högerklicka på Styckeformatmallen och välj Ändra.

6. Under fliken Disposition och numrering väljer du Numreringsformatmall – Numrering 1. Klicka på OK.

7. Färdigt! När du nu använder Styckeformatmallen Brödtext kommer alla stycken att börja med ”Paragraf xx”. xx blir lika med styckets nummer.

Det färdiga resultatet. Alla stycken börjar med "Paragraf" och ett nummer.

Dessa styckeinledningar/rubriker syns inte i automatiskt genererade Innehållsförteckningar. För det behövs ytterligare en del knep.

Knepet är användbart om man skriver texter där stycken ska börja på exakt samma sätt. Man kan snitsa till texten genom att numrera listorna med en bild istället för med nummer eller specialtecken.

Det är aldrig fel att börja varje stycke med ett popcorn...

Nackdelen är att man då inte kan skriva in egen text, mitt ”Paragraf”. Det finns säkert många fler sätt man kan experimentera med funktionen på!

Man kan även infoga symboler eller specialtecken

Detta är ett exempel på en av alla avancerade funktioner som finns då man lär sig utnyttja formatmallar i OpenOffice Writer!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: