okt 212010
 

Flattr this!

De flesta är förmodligen inte inne i användarmappen för OpenOffice särskilt ofta. Den innehåller viktiga inställningar för programmet. Om man förstår hur den är uppbyggd kan man utnyttja det för att snabba på sitt arbete. Du kan läsa mer om användarmappen här.
Antag att jag har bilder jag vill ha tillgängliga som Clipart i OpenOffice. Det snabbaste sättet att göra dem tillgängliga på är att dumpa dem i undermappen Gallery i användarmappen.

Här har jag lagt några vackra tavlor av Caspar David Friedrich i undermappen Gallery i min Användarmapp. Jag vill kunna använda dem som clipart i OOo...

Därefter öppnar man OOo, väljer Verktyg Galleri. Därefter Klickar man på Nytt tema… I nästa fönster väljer man Sök filer… man förflyttas direkt till undermappen Gallery i användarmappen. Det är bara att klicka på OK och välja Lägg till alla för att bilderna ska finnas i en egen mapp i Galleriet.

Nu har jag Friedrichs tavlor tillgängliga som clipart i OOo!

En sak man måste komma ihåg är att kopiera över bilderna från den gamla användarmappen till den nya om man måste återställa den, i annat fall försvinner bilderna.

Sökvägen till undermappen gallery i användarmappen är:
Ubuntu (Linux): /home/Användarnamn/.openoffice.org/3/user/gallery
I Windows XP: \Documents and Settings\Användarnamn\Application Data\OpenOffice.org\3\user\gallery
I Windows Vista och Windows 7: \Users\Användarnamn\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\gallery
I Macintosh: /Users/Användarnamn/Library/Application Support/OpenOffice.org/3/user/gallery

Jag är inte lika hemmastadd i alla operativsystem så jag kan inte garantera att alla sökvägar är rätt.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: