nov 112010
 

Flattr this!

Ett argument mot att gå över till fri programvara och särskilt OpenOffice, är att det, trots att programmet är gratis, leder till ökade kostnader genom att utbildning och support blir dyrare. Det skulle även medföra merarbete och minska produktiviteten. Därför ska man låta bli att byta kontorssvit och fortsätta använda det dominerande Microsoft Office.

Anhängare av fri programvara pekar ofta på fördelar, men har inte alltid goda exempel som visar på de vinster man menar finns i att gå över till fri programvara.

Argumenten från båda håll är ofta dåligt underbyggda och bygger på antaganden och spekulationer.
Nu finns det forskning på området. Vid Tammerfors Universitet har Martti Karjalainen disputerat på doktorsavhandlingen: Large-scale migration to an open source office suite: An innovation adaption study in Finland.

Avhandlingen analyserar fri programvara och dess för- och nackdelar på stora arbetsplatser. Som exempel används den största övergången till OpenOffice i Finland, Justitiedepartement med drygt 10 000 arbetsstationer. Studien analyserar övergången och dess effekter under flera år mellan 2003 och 2010.

De analyser man gjorde före övergången visade att OOo både hade den funktionalitet och den kompatibilitet som krävs. Genom sin öppna struktur erbjöd OOo fördelar som andra program saknar. Exempel på sådana är: Tillägg och att OOo kan göras portabelt.

I sammanfattningen kan man bland annat läsa detta:

”For IS practice, the study shows that the transition to an open source office suite is feasible in a large-scale context and that substantial benefits can be achieved as the result of the transition. For the user organizations of open source software, lower cost has been the most commonly cited benefit and one of the main reasons for adopting open source. Other often cited considerations include strategic goals like the facilitation of more sovereign IT governance and the reduction of vendor dependence through open source solutions and open standards.”

Avhandlingen är intressant läsning för företag och offentlig sektor som vill, men inte vågar gå över till fri programvara och överväger OpenOffice som kontorssvit. Forskningen visar att det finns pengar att spara, fördelar med öppna filformat och man minskar sitt beroende av IT-leverantörer.

Avhandlingen är också intressant för de som utvecklar, arbetar och utbildar om fri programvara. Den pekar på svårigheter och problem man kan stöta på då man går över till OpenOffice. Även om det finns vinster att hämta tycker jag att avhandlingen visar att man måste planera flytten och ha en genomtänkt strategi.

Avhandlingen är på engelska och finns att ladda ner som pdf-fil här.

Jag vill tacka den läsare som tipsade om denna spännande nyhet!

  One Response to “Forskning om att gå över till OpenOffice”

  1. Ah tackar! Ska läsa det så fort man får tid!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: