dec 132010
 

Flattr this!

Om man vill förvandla ett klockslag till minuter efter midnatt i Calc matar man först in klockslaget i en cell. Därefter multiplicerar man cellen med 1440.

Man kan skriva in formeln antingen i cellen eller i Inmatningsraden ovanför kalkylarket

Se till att cellerna är formaterade som Tal.