feb 182011
 

Flattr this!

Det är dags för en gästbloggare igen. Den här gången är det Mikael som testat Microsofts nättjänst, kontorsprogrammet Microsoft Office web App och har blivit fundersam. En stor nackdel med Office web App är att man bara kan spara filer i Microsofts version av OOXML, .docx osv. Inget annat program kan hantera formatet fullt ut, eftersom det innehåller proprietära delar. Man kan öppna sådana filer i OpenOffice och andra program, men det blir ofta problem med layout med mera.

Microsoft Office Web App

För de som använder Microsoft Hotmail finns sedan i början av januari 2011 webbversioner av svenska Word, Excel, PowerPoint och OneNote. Detta inlägg kommer dock inte att handla om så mycket om vad man kan göra med dessa program i webbversion, utan mer lite egna funderingar kring varför Microsoft låter mig som användare få gratis tillgång till dessa program.

Vilka bakomliggande motiv finns det som gör att Microsoft ger ut gratis nedskalade webbversioner av sitt Officeprogram? Är det för att vara snäll mot mig som användare eller kan det finnas andra orsaker till detta? Jag bestämde mig för att prova skapa ett dokument i Webbversionen av Word genom att klicka på dess ikon i Hotmail.

Jag får börja med att ange ett filnamn för det Word dokument jag är på väg att skapa. Redan här uppträder den första begränsningen, då jag inte får välja vilket format jag vill ha på mitt dokument, utan är hänvisad till det förvalda formatet .docx. Detsamma gäller för de övriga programmen som ingår i webbversioner.

En konsekvens av detta blir att mitt dokument sparas i ett slutet format som Microsoft bestämmer över. Jag kommer att kunna öppna det i webbversionen så länge Microsoft tillåter mig att göra det. Vill jag öppna det på min egen dator bör jag köpa en licens av Microsoft. Har jag redan en licens, men för en äldre version (t.ex. Office 2003) blir det problem. Det finns ett tillägg som kan laddas ned från Microsoft vilket möjliggör att öppna t.ex. .docx filer i Word 2003. Kravet är dock att du har Office 2000 eller nyare. För den som har en giltig licens av Office 97 kommer det inte att vara möjligt att öppna dokument i detta format.

Visserligen är Office 97 ett mycket gammalt program vid det här laget, men detta visar ändå att det är Microsoft som bestämmer om jag som användare ska kunna komma åt min data som jag sparat i deras format. Det är också Microsoft som bestämmer hur länge jag ska kunna komma åt datan samt om jag ska tvingas uppgradera min licens eller inte.

Tänk dig en tillverkare av kassaskåp, där du som köper kassaskåpet får låsa in din egen data i det. Nyckeln till kassaskåpet behåller tillverkaren och denne kan också när som helst välja att ändra på nyckeln och enda sättet att komma åt datan är att betala för en ny nyckel. Hur många kassaskåp skulle denna tillverkare få sälja? Knappast någon, för det skulle inte gynna köparen att ingå ett sådant avtal. Av denna anledning tycker jag Microsoft förtjänar stort beröm som lyckats med det som kassaskåpstillverkaren misslyckats med. Microsoft har dessutom lyckats med konststycket att inte bara få kunderna att gå med på detta, utan också fått dem att tro att det måste vara på detta sätt och att de alternativ som finns att tillgå i form av fri programvara är sämre för kunden.

Nu räcker det uppenbarligen inte med detta, utan Microsoft känner sig hotade från flera håll. Dels har vi de fria alternativen i form av OpenOffice, LibreOffice m.fl., dels har vi Google Docs som även det utgör ett alternativ till MS Office. Ett sätt att möta dessa hot är att erbjuda användarna gratis nedskalade versioner av sina program. Dock tjänar ett företag inga pengar på att ge ut program gratis, så varför väljer ett företag som Microsoft att göra detta? Personligen tror jag att det finns fyra grupper av användare som Microsoft vänder sig till genom dessa webbapplikationer.

Användare med betald giltig licens för MS Office

Denna grupp användare är viktig för Microsoft, då det är dessa som genererar intäkter. Dels vill man säkerställa att de som redan använder MS Office skall fortsätta göra det, dels vill man gärna locka nya användare att börja använda MS Office. I denna grupp finns det användare med licenser från senaste Office 2010 till de som kör äldre versioner av Office. Genom att låta användarna få tillgång till Office i webb applikation blir det lättare att utbyta dokument mellan varandra (så länge det gäller MS Office) samt att det gör inget om datorn du sitter vid inte har MS Office installerat, då du ändå kommer att kunna öppna och se på dokumentet. Då formatet är Microsofts eget i form av .docx, .xlsx osv. säkerställer man att spridningen av det egna slutna formatet fortgår och med det hårdare knyter användarna till sina egna program. Dessutom finns möjligheten att de som provat gratis webbversionen lockas att betala för den fulla versionen för att få alla funktioner.

Användare med piratkopia av MS Office

Samtidigt som Microsoft gör vad de kan för att bekämpa piratkopieringen är de paradoxalt nog beroende av denna grupp användare. De genererar inte några pengar för Microsoft, men bidrar till att sprida deras eget slutna format. Dessutom är det ur Microsofts synvinkel bättre att användarna antingen kör piratkopierad MS Office eller webbversionen av MS Office istället för Google Docs eller någon av de fria alternativen. Nyckeln till framgång är att få så stor spridning av det egna formatet och med det göra det svårare för de öppna fria alternativen att få spridning.

Användare som börjat se sig om efter alternativ till MS Office

Denna grupp utgör det allvarligaste hotet mot Microsofts kassako MS Office. Om fler användare börjar ifrågasätta MS Office och dess slutna format samt se sig om efter potentiella ersättare som t.ex. OpenOffice, LibreOffice etc. finns risken att Microsoft tappar kontrollen över sitt eget format. Om användare väljer att inte förnya sin licens för MS Office är det bättre för Microsoft att de kör webbversionen och dess slutna format än att de börjar använda något av de öppna fria alternativen. Genom att fortsätta låsa in användarnas data i det egna formatet försvårar man byte till öppna fria alternativ och kan med det påstå att byte till fria alternativ kommer att kosta tid och pengar och att det är därför bättre att hålla fast vid Microsofts eget format.

Användare som inte använder MS Office

Denna grupp användare bidrar inte till att sprida Microsofts eget format, utan kör idag med alternativ till MS Office i form av antingen Google Docs eller någon av de fria öppna Officepaketen eller kanske något annat slutet Officealternativ. Det är föga troligt att denna grupp kommer att börja köpa MS Office och använda dess format, men möjligheten finns att användarna börjar använda webbversionen av MS Office, då denna är gratis. Om inte Microsoft kan få användarna att köpa deras produkter, kanske det går att få dem att använda webbversionen av MS Office istället för Google Docs eller något av de fria alternativen.

Slutsats

Microsoft är inte onda, utan de är ett företag som lever på att tjäna stora pengar. Detta gör att allt som utvecklas inte alltid är till användarens bästa. Nyckeln till att tjäna pengar är att säkerställa att användarens data ligger inlåst i ett format som Microsoft har nyckeln till. Så länge Microsoft har nyckeln, kan de och kommer de att förändra nyckeln för att med det få användaren att betala för en ny licens för att komma åt datan. Att Microsoft inte är intresserad av öppna dokumentformat är i sig inget konstigt. Om datan finns sparad i ett öppet format, kan användaren båda komma åt och redigera datan i det verktyg användaren själv väljer och det behöver inte alls nödvändigtvis vara just MS Office. Av den anledningen är det nödvändigt för Microsoft att fortsätta låsa in användarens data och säkerställa i så stor utsträckning som möjligt att den säkrast bara går att komma åt med Microsofts egna verktyg.

Webbversionerna av Word, Excel, PowerPoint och OneNote existerar främst för att få användarna att fortsätta både använda och sprida Microsofts eget slutna format. Om fler användare går över till öppna format skulle det innebära ett allvarligt hot mot Microsofts flaggskepp MS Office.

Det är naturligtvis fritt för var och en att välja om man vill använda denna tjänst från Microsoft, men var dock medveten om att din data kommer att sparas i ett format som Microsoft har full kontroll över. Personligen väljer jag hellre ett öppet format, där jag som användare har valfrihet att välja vilket verktyg jag vill använda för att komma åt och redigera min egen data.

  5 Responses to “Några tankar om Microsoft Office Web App”

 1. Den stora grejen med detta och liknande med ”program på webben” handlar om rent spioneri och snokande i det privata. Det ligger oerhörda pengar i detta, för att inte tala om makt-aspekterna det leder till genom den insyn de skaffar sig.

  • Jag håller helt med om detta och det är en av anledningarna att jag själv i princip aldrig använder kontorsprogram på nätet. Det andra skälet är att de ändå är så begränsade att de inte duger för alla dokument jag skriver. Om man ändå bara kan anteckna kan man göra det i Zotero eller någon annan ickespionerande webbtjänst.

 2. Magnus: Du har en mycket vettig poäng i din kommentar och en annan fråga är den hur många företag och organisationer som verkligen har funderat igenom konsekvenser av att lagra all sin data i ”molnet”. Det snackas mycket om hur hett det är med molntjänster och det finns säkert fördelar med detta, men det verkar inte alltid finnas ett kritiskt tänkande kring dessa tjänster och dess konsekvenser.

 3. […] Wikipedia är helt fritt. Det finns bara fria format på Wikipedia. För de flesta kanske det här inte är en stor fråga, men det kommer att bli det. Om tio-tjugo år kommer de flesta företag att sluta stödja de […]

 4. Upptäckte ytterligare en ”feature” i Office Web App nu i helgen som var. Jag kör med Ubuntu hemma samt OpenOffice. En kamrat till mig skickade ett protokoll som jag skulle justera. Denna kamrat har MS-Office 2000 installerad på sin dator och följaktligen var protokollet skrivet med MS Word och sparat i .doc format.

  Då dokumentet innehöll några små stavfel, tänkte jag rätta dem för att sedan skicka det tillbaka till min kamrat. Valde att öppna det bifogade dokumentet med Webbversionen av Word. Det gick bra och jag kunde även göra rättningarna av protokollet.

  När jag var klar och skulle skicka det uppdaterade protokollet ser jag att Webbversionen av Word har sparat dokumentet i .docx format, vilket innebär att dokumentet har fått ett nytt format efter uppdatering.

  Jag hade i detta fall ingen hjälp av Webbversionen av Word eftersom den tog sig friheten att ändra format på filen. Nåväl, jag klagar inte, för Webbversionen är gratis att använda, men jag konstaterar dock att grundtanken verkar inte vara att underlätta smärre uppdateringar av dokument, utan det verkar snarare vara tänkt som en dokumentläsare, med möjligheter till enklare uppdateringar. Dessa uppdateringar skall bara användas om dokumentformatet är MS Office 2007 eller nyare. Är datan sparat i ett äldre format, går det inte att göra uppdateringar utan att formatet på dokumentet förändras.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: