mar 132011
 

Flattr this!

Nyheterna och kraften i Zotero har fått mig nyfiken på andra referenshanterare, särskilt den jag använde innan Zotero, EndNote. EndNote är nästan något av en standard på universitet och högskolor. Jag har flera kollegor som använder det och flera institutioner har det installerat på datorer.

Jag använde EndNote under många år och jag skrev flera böcker och artiklar med kombinationen EndNote/MS Word. Därefter bytte jag ut MS Office till OpenOffice. Eftersom EndNote saknade stöd för OpenOffice var jag tvungen att hitta en ny referenshanterare. Så småningom hittade jag Zotero som var överlägset EndNote.

En bra referenshanterare är det bästa verktyg man kan ha om man skriver avancerade texter. Det sparar massor med tid varje gång man skriver en artikel och man lagrar saker för framtida bruk. Alla som forskar vet att man kan få nytta av något man läst för flera år sedan i helt nya sammanhang. Med en referenshanterare har man allt lagrat och lätt tillgängligt. Man kan dessutom göra anteckningar och länka till PDF:er eller webbadresser. Den tid det tar att lära sig en referenshanterare är väl spenderad.

Den senaste version av EndNote jag använde var version 6. Jag har även som hastigast testat version 11. Det har hänt en del sedan dess och EndNote är uppe i version 14 och har stöd för OpenOffice. EndNote erbjuder en gratis testversion som fungerar under trettio dagar. Jag har laddat hem och testat en sådan. Har EndNote kommit ifatt Zotero?

Installation

EndNote finns bara för Windows och Mac. Detta är en klar brist eftersom jag helst arbetar i Linux. Jag testar i Windows 7. Att installera går bra, även om det tar tid. När man väl gjort det får man omgående veta att man kör en testversion. Varje gång man öppnar EndNote får man upp detta meddelande:

Jag börjar tappa vanan att arbeta med proprietära program och det är irriterande att behöva klicka bort ett fönster varje gång man startar ett program. Hade inte var femte start eller var femte dag räckt? Är man så osäker på sin egen produkts förträfflighet att man ständigt måste påminna användaren om att man bara har den till låns?

Zotero är ett tillägg för FireFox och fungerar därför i alla operativsystem som FireFox finns för, det vill säga de flesta. Man kan klaga på att man måste installera en webbläsare för att använda en referenshanterare. Installationen av FireFox och Zotero tar mindre plats än den för EndNote. FireFox blir därefter precis som EndNote en referenshanterare vid sidan av ens ordbehandlingsprogram. Zotero är mer mångsidigt än EndNote eftersom man sömlöst kan gå över i Firefox och få tillgång till Internet där man kan söka och föra in saker direkt i Zotero. Zotero fungerar även offline.

Filformat

Jag konverterade mitt bibliotek med cirka 2000 poster från Zotero till EndNote. Detta visade sig vara litet problematiskt. Programmen saknar ett gemensamt filformat. Man kan importera från EndNote till Zotero (som jag gjorde för flera år sedan) men inte tvärtom. Jag fick gå en omväg via formatet RIS. Väl konverterat var det mesta rätt men anteckningar från Zotero flippade ut. Det går att fixa till manuellt, men med flera hundra anteckningar tar det en stund.

Anteckningar hör till de saker som inte förs över korrekt

EndNote har egentligen bara stöd för sitt eget filformat: .enl. Man kan exportera till.txt, htm och xml. Hur pass bra dessa format går att få in i en annan referenshanterare vet jag inte. Jag tror inte att det blir särskilt lyckat och sannolikt tar det längre tid att ordna upp en konverterad databas än att knacka in uppgifterna på nytt. EndNote saknar stöd för BiBTeX och går därför inte att använda för LaTeX.

Zotero har fler och bättre exportmöjligheter. Genom LyZ har man till exempel direktstöd i LyX. Man kan exportera till BiBTeX vilket gör Zotero användbart för de som använder LaTeX. Om man arbetar i olika program och filformat är Zotero mycket bättre än EndNote.

Gränssnitt

EndNote känns som ett gammalt databasprogram och det är vad det är. I princip ser det ut som det som på 1900-talet då jag använde det. Poster presenteras på en lista och markerad post i ett separat fönster där man rullar mellan fält.

Arbetsytan i EndNote ser ut som i ett gammalt databasprogram

Funktionerna finns i ett ganska invecklat menysystem med dialogrutor. Även ganska enkla saker tar tid att hitta och ställa in. När man väl hittat det man letade efter kan mans ställa in saker i detalj.

Inställningarna i EndNote är ofta djupt begravda i manyer och dialogrutor. När man väl hittat rätt kan man detaljstyra det mesta

Gränssnittet fungerar i huvudsak bra, även om det inte är nytänkande.

Zoteros gränssnitt är kanske inte heller det vackraste.

 

Frågan är om man kan presentera en databas på ett aptitligt sätt. Zoteros gränssnitt är emellertid modernare och mer lättarbetat än EndNotes. Man har direkt tillgång till genvägar och funktioner i huvudfönstret. Det lilla menysystem som finns är lättöverskådligt. Även om EndNote kanske har några fler avancerade inställningsmöjligheter kommer man enklare och snabbare åt de fullt tillräckliga möjligheter som finns i Zotero. Det gör att man snabbt lär sig arbeta med sin databas och utnyttja den på ett mer avancerat sätt än vad jag tror många lyckas med i EndNote.

Användning

EndNote är utan tvekan ett bra program. Har man gjort 14 versioner vet man hur en referenshanterare fungerar. I princip fungerar det på samma sätt som då jag senast använde det för fem-sex år sedan.

Integrationen i OOo är hyfsad. Både EndNote och Zotero installerar en verktygsrad i Writer.

Knapprader i Writer: Överst Zotero och under det EndNote. Funktionerna är nästan desamma

EndNote installerar dessutom en egen meny med samma kommandon som i verktygsraden. Zotero arbetar med områden och fält.

Zotero arbetar med områden och fält

Det blir ett extra steg att bryta länkar då man skickar texter och kan ställa till det om man arbetar med en text både i MS Word och OOo. Å andra sidan är risken liten för att man skulle råka ta bort ett citat av misstag. Systemet fungerar bra och EndNote känner automatiskt av förändringar då man uppdaterar referenserna.

EndNote citerar flytande utan områden.

EndNote har en sömlös integrering i Writer

Jag har inte testat hur filer som flyttas mellan OOo och MS Office fungerar. Man kan citera utan att lämna Writer i ett sökfönster.

EndNote har ett något vassare sätt att föra in referenser i en text än Zotero

Det fungerar något bättre än i Zotero. EndNote är rappare och bättre än Zotero så här långt.

Integrationen har dock klara brister. Jag lyckas inte få snabbkommandona för att växla mellan EndNote och Writer att fungera (ALT+1) eller att sätta in referenser med snabbkommando (ALT+2). Detta kan bara skötas med knapparna i verktygsraden. Dessutom är inte EndNotes referenser synkade med ångra funktionen i Writer. När man väl satt in en referens måste man radera den manuellt om man ångrar sig. Den försvinner emellertid inte ur litteraturlistan. Det gör att man måste hålla ögonen på allt vad EndNote gör. Det går inte att lita på automatiken. Detta är inte alls bra och arbetar man på ett stort dokument kan EndNote ställa till det rejält.

Integrationen i OOo känns inte färdig utan är slarvigt genomförd. Vissa delar är välgjorda och smidiga, medan annat inte fungerar alls. Jag har inte MS Word, men vad jag kommer ihåg från äldre versioner lär integrationen fungera bättre där.

Grundläggande inställningsmöjligheter för referenshantering är ungefär desamma och fungerar nästan på samma sätt. Man kan välja mellan ett stort antal stilar på referenserna. EndNote har nog något fler och bättre inställningsmöjligheter som att ge förkortningar för tidskrifter. Det är enklare att utforma sina egna stilar i EndNote än i Zotero, där detta är ganska svårt. Man kan dock ladda hem ett stort antal stilar från Zoteros hemsida. Dessa täcker de flesta behov, även om det skulle behövas fler stilar som är anpassade till svenska. Detta gäller dock även för EndNote.

Anteckningar fungerar bättre i Zotero. Man kan göra flera anteckningar till en och samma post och länka dessa till andra poster. Jag använder Zotero som ett avancerat anteckningsprogram och för att strukturera forskningsresultat. I EndNote skriver man anteckningar i ett vanligt datafält. Zoteros sätt att hantera bilagor är bättre, mer överskådligt och intuitivt än EndNotes.

I Zotero kan man dessutom göra tidslinjer, analysera referenser geografiskt eller tidsmässigt. Sådana möjligheter saknas helt i EndNote.

EndNote saknar stöd för LibreOffice. Det går kanske att få till genom att pilla, men sådant borde snabbt kunna patchas. För Zotero tog det några veckor att få stöd för LibreOffice.

Zotero är översatt till svenska. Det är faktiskt anmärkningsvärt att ett gratisprogram har en bra svensk översättning, medan ett program som många svenska lärosäten betalar stora pengar för inte alls är översatt. De förinställda Internetdatabaser som finns i EndNote utgår från amerikanska förhållanden.

EndNote har stöd för att sökai ett stort antal frmför allt amerikanska biblioteksdatabaser. Svenska universitetsbibliotek och Libris borde finnas med.

Det känns som att EndNote inte ser till sina användares intressen.

Jag tycker att båda programmen är genomtänkta och fungerar mycket bra. EndNote är något vassare på vissa saker, men Zotero är översatt till svenska, fungerar bättre för svenska förhållanden och med fler program. Zotero har även funktioner som EndNote saknar: en utmärkt anteckningsmodul och analysredskap. Som rena referenshanterare fungerar bägge programmen utmärkt och skillnaderna när man skriver är inte stora. Stort frågetecken dock för EndNotes integrering i OpenOffice. Även om den fungerar väl på vissa sätt är den långt ifrån färdig och driftsäker.

Internet

Zoteros stora fördel är att det är integrerat i Firefox. När man söker litteratur i bibliotekskataloger kan man med ett musklick mata in dem i sin biblioteksdatabas, rätt formaterade. Man kan med ett klick också mata in Internetsidor, länka till webbadresser och onlinetexter. Zotero kan allt Firefox kan. Man behöver inte koppla upp sig eller mata in några inställningar utan söker i bibliotekens öppna databaser online.

I EndNote finns en del av detta, men är svårt att få till. Istället för att lita till en extern webbläsare försöker man lösa det i programmet. Det innebär begränsningar. Det är till exempel svårt att få till något så basalt som sökningar på svenska forskningsbibliotek.

Man får mata in databaser manuellt för att kunna söka i dem i EndNote. Ursäkta men det är 2011 och inte 1995! Lösningen är dålig, svårarbetad och otidsenlig.

Det är också pilligt att få in referenser direkt i EndNote. Vissa bibliotek erbjuder nedladdning av poster i EndNoteformat som man därefter kan importera. Ofta går det snabbare att mata in text manuellt än att försöka få EndNote att samarbeta med Internet. Jämfört med Zotero ligger EndNote långt, långt efter. Det som kräver ett musklick i Zotero är omöjligt i EndNote.

Med Zotero kan man synkronisera sin databas mellan datorer. Det fungerar suveränt. Synkningen är gratis upp till 100MB. Det innebär att man kan synka sin databas, men att man bör undvika att lagra PDF-filer direkt i databasen eftersom de snabbt äter upp gratisutrymmet. Man kan för ett rimligt pris köpa mer utrymme, använda sin egen server eller Dropbox för att synkronisera större datamängder.

Synkningen i EndNote visar skillnaden mellan fri och ofri programvara. Man kan öppna ett konto på EndNotes webbtjänst och kan då synka databasen mellan datorer. Efter visst letande hittade jag haken: Tjänsten är gratis under två år. Sedan måste man uppgradera EndNote till en ny version, kostnad omkring 1000 kronor. För den summan får man väldigt mycket synkutrymme i Zotero…

Att synka i EndNote kan bli dyrt

Eftersom jag har en enda dator med Windows och därför inte kan synka EndNote mellan maskiner, brydde jag mig inte om att göda EndNote med användaruppgifter och databas.

Zotero vinner med hästlängder vad gäller Internetintegrering. Det känns väldigt 1990-tal att behöva mata in adresser till biblioteksdatabaser manuellt i EndNote och att inte utnyttja funktioner i moderna webbläsare. Det är sällan jag behöver mata in en referens manuellt i Zotero. I EndNote är det standard. Kanske borde någon tala om för utvecklarna av EndNote att Internet har gått framåt en del…

EndNote = inlåsning

EndNote är ett dåligt exempel på hur en programtillverkare låser in användare

EndNote använder ett eget filformat med små exportmöjligheter. För mig som forskare är detta en avgörande punkt. Jag började bygga upp min biblioteksdatabas under tidigt 1990-tal. Jag har spenderat många månader på att samla in litteratur, göra anteckningar och skriva in text. Detta arbete tillhör mig och inte något företag som jag köper licens av för att få låna mina forskningsresultat av. Zoteros format är öppet och de goda exportmöjligheterna gör att jag när som helst kan lämna programmet för något som fungerar bättre (vad nu det skulle kunna vara?).

EndNotes policy för nya versioner illustrerar hur slutet programmet är. Jag kommer ihåg vilket elände det var då man uppdaterade Windows/MS Office eller EndNote. Då slutade allt att fungera tills man hade skaffat senaste versionen av alla komponenterna. Då det kommer en ny version av Windows eller MS Office släpper man en ny version av EndNote. Förändringarna mellan versionerna är små, närmast obefintliga. Nyheterna i Zotero 2.1, en underversion är mycket större än i EndNote 14.

Det är så inlåsning fungerar. En datorkund som är akademiker ”får” en OEM-licens av senaste Windows på sin nyinköpta dator (Han betalar redan då mellan 500 och 1000 kronor för något han inte behöver, kanske inte vill ha och inte har någon möjlighet att välja bort.). Hans gamla Officepaket fungerar inte längre fullt ut i den nya Windowsversionen (nya filformat, nytt utseende, ingen support eller säkerhetsuppdateringar osv.). Efter en månad förfaller testversionen av den nyaste MS Office-version som fanns förinstallerad på datorn. Han betalar då glatt för en licens. Han upptäcker då att hans gamla version av EndNote inte längre fungerar och betalar ännu gladare ännu mer pengar för att få lov att fortsätta skriva på sin avhandling och för att komma åt sina forskningsresultat. Genom inlåsningseffekterna blir datorn dubbelt så dyr som prislappen i datoraffären utan att kunden får något mervärde. Genom små förändringar i filformat och funktioner kan man sälja samma produkt gång på gång. EndNote excellerar i denna konst. På Wikipedia finns en lista på saker som inte fungerar i samspelet mellan EndNoteversioner och OS och versioner av ordbehandlingsprogram:

Som synes finns det “detaljer” som gör en bara något år gammal version av EndNote oanvändbar. Därmed måste man uppdatera sin licens. Eftersom EndNote släpper en ny version omedelbart efter en nytt MS Office är ändringarna små och det hade räckt med en patch för att få allt att fungera. Istället säljer man konserverad gröt gång på gång på gång…

Istället för att göra programmet bättre har man mjölkat inlåsningseffekterna i femton år. På så sätt har EndNote på många områden halkat efter och blivit en dyr och dålig lösning.

Zotero eller EndNote?

EndNote kostar från 1000 kronor och upp. Zotero är gratis. Är EndNote tillräckligt bra för att motivera köp?

Absolut inte! Jag är besviken på EndNote. Det enda som är riktigt bra är delar av integrationen i OOo. Där finns det dock så stora brister att jag tror att EndNote hade kunnat få ett avhandlingsprojekt att haverera. Jag misstänker att integrationen i MS Word är bättre. Det är ju där de stora pengarna finns.

Det jag blev besviken på och faktiskt chockerad över är att EndNote fungerar på precis samma sätt som för tio eller femton år sedan år sedan. Det enda viktiga som tillkommit är integrationen i OOo. För övrigt hade jag klarat mig alldeles utmärkt med EndNote 6 eller för den delen EnNote 3(?) jag körde på Mac runt 1994. Utvecklingen av programmet har stått stilla. Man har missat Internet och framväxten av fria operativsystem och filformat. Man har istället paketerat om sin produkt gång på gång. Manuella inmatningar av Internetadresser och biblioteksposter, klumpig hantering av bilagor och anteckningar gör programmet gammaldags och svårarbetat. EndNote känns mer som en antikvitet än ett alternativ. Utöver ren referenshantering fungerar EndNote dåligt. Zotero fungerar i det närmaste lika bra som renodlad referenshanterare och är utöver det ett helt suveränt forskningsverktyg. Det lilla övertag EndNote kan ha som renodlad referenshanterare uppväger inte hur eftersatt programmet är på alla andra områden. Zotero har ett bredare användningsområde och är anpassat efter hur forskning går till.

Zotero är överlägset vad gäller Internetintegration, sökning och synkronisering. EndNote är så dåligt att jag gav upp. Det går snabbare att leta reda på en bok i Libris med FireFox och med en knapptryckning få in den i Zotero och därefter exportera till EndNote, än att göra det i EndNote. EndNote är ett hinder, inte ett hjälpmedel. Först när referenserna är på plats i databasen fungerar programmet.

Om man bortser från licenser och fritt/ofritt är jag beredd att betala för Zotero som ett alldeles utmärkt program, men knappast för EndNote. EndNote är inte värt pengarna, särskilt om man betänker att en investering i en licens innebär framtida uppdateringar i en sedan tio år avsomnad produkt. Jag tycker också att det är uselt att EndNote inte är översatt. Så många miljoner de genom åren fått från svenska användare borde de kunna fixa till svenska menyer och en förinställd internetlänk till Libris.

Jag kan inte förstå är att svenska universitet och högskolor pumpar in stora pengar i licenser för EndNote när Zotero gör samma jobb bättre och gratis. De pengar man skulle spara in på att sluta betala för onödiga EndNotelicenser borde man dela i tre delar: En till mig, en till inköp av litteratur som är sorgligt eftersatt på många forskningsbibliotek och en till fortsatt utveckling av Zotero.

  10 Responses to “Zotero mot EndNote”

 1. Tack för en mycket läsvärd och välskriven jämförelse av EndNote och Zotero. Har själv inte använt någon av dem, men det var intressant att läsa om detta. Du skriver bl.a. följande: ”EndNote är ett dåligt exempel på hur en programtillverkare låser in användare”. Jag förstår vad du menar, men tycker själv att det borde stå att EndNote är ett bra exempel på hur en programtillverkare låser in användare. Detta beroende av att de konkreta exempel du tagit upp avseende EndNote visar på ett bra sätt effekterna och konsekvenserna av att låsa in användaren.

  En annan intressant frågeställning är varför så pass många accepterar detta utan att reflektera över vilka konsekvenser det får. En orsak kan vara att det är någon annan än användaren som betalar för programmet. Om t.ex. ens arbetsgivare står för kostnaden spelar det mindre roll att man måste uppgradera, då kostnaden inte drabbar en själv personligen. En annan orsak kan vara att användaren inte känner till att det finns alternativ och därför ser det inlåsta programmet som en nödvändighet för att lösa den egna uppgiften.

 2. Typiskt fall av att man är van vid en produkt (Zotero) och har investerat tid att lära sig den. Därför gillar man den annars måste man ju erkänna att tiden man lagt ner var bortkastad. Också en form av inlåsning.
  EndNote fungerar finemang gentemot de flesta bibliografiska databaser (Scopus, Web of Science, Medline, PsycInfo, Compendex mm) men också gentemot förlagstjänster som Elseviers ScienceDirect. Att med en knapptryckning tanka ner artiklar i fulltext (om man har licens) är förstås tidsbesparande. Vet inte om Zotero kan plocka ner 75 artiklar i ett svep under det att jag hämtar kaffe eller gör annat jobb.
  Integreringen med Web of Science på nätet och möjligheterna att jobba med delade resurser är förstås OK.

  Sen nämner du att söka inifrån EndNote; det finns väl få människor som gör det. Det bygger på Z39.50 etc etc men den grejen (som ändå var stort när EndNote introducerade den) är ändå omsprungen av de flesta sökinterfacen (se databaserna ovan). Att den finns kvar är en grej för de gamla hundar som vant sig.

  När jag testade Zotero (ett par år sedan) insåg jag att det var ett bra hjälpmedel för att samla in diverse material just när man lodade runt på nätet. Men att plöja ner grunderna till en avhandling i Zotero …

  Fördelen med MS Word, EndNote, andra etablerade referenshanterare eller standardprogram är att de bygger på etablerade standarder, vilket gör det enkelt att få dem att funka ihop men framförallt att utvecklare kan titta på standarderna och utveckla tjänster o program som är kompatibla. Det kan Zotero dra nytta av när man integrerar sig med MS Word eller fördenskull med FF. Därför kan det finnas en flora med utvecklare som gör en hel del smarta saker men mycket av det är egentligen bara smart för att det: 1)integrerar fint med etablerade program 2) drar nytta av utvecklingen av dessa program för att snabbt slänga upp nånting fräschare. Nackdelen är att flera smarta grejer sjunker som stenar när utvecklarna vandrar vidare eller en annan produkt poppar upp. Så Zotero finns men kan jag lita på att det finns om tio år? Kan jag lita på att all den tid jag ägnar mig åt att lära mig whatever-nytt-program verkligen betalar sig i form av ökad produktivitet? EndNote kostar en tusenlapp. Jaha, jag kostar ungefär det också i timmen.

  Ta Open Office (som jag använder hemma istället för MS OFFICE som jag kan få för 125 kronor). Lite sämre funktionalitet även för de vanligaste funktionerna. Och nu kommer LibreOffice (heter det väl?) medan mina barn vänjer sig vid Google Docs direkt på nätet. Ännu sämre funktionalitet men man slipper lära sig om smarta etiketter, listiga format för Excelceller, makroskrivande med mera. Smart för kidsen som inte behöver det men för den som faktiskt behöver den utökade säkra ochfunktionaliteten hos MS-produkterna? Eller hos EndNote?

  Inlåsning? Jo, man kan låsa in sig i alternativa, gratis-, open sourceprogram.

  • Tack för kommentaren Claes!
   Jag är tyvärr less på att försöka vara belevad mot denna så typiska attityd. Det är delvis för att försöka råda bot på denna typ av okunnighet jag driver den här bloggen. Därför skriver jag i klartext

   Var katten får du att MS Office är bättre än OpenOffice ifrån? För att MS Office blinkar som en julgran när du ger ett kommando? För att du kan använda ”smarta etiketter, listiga format för Excelceller, makroskrivande”? (Du måste ha ett speciellt arbete som går ut att skapa plojgrejor i MS-program, inte att producera verkliga resultat.) För att det tar ifrån dig resultaten av ditt arbete? För att du får betala 125 kronor? Ta lärdom av dina barn! Fokusera på arbetsuppgifterna och kör program som använder öppna filformat och standarder. MS Office/EndNote har ingen utökad funktionalitet, snarast tvärtom.

   Det är nonsens att varna folk för att plöja ner sina avhandlingar i Zotero. Jag och många med mig har valt OOo för att det är bättre än MS Office för akademiskt strukturerat skrivande. OOo/Zotero är betydligt mer framtidssäker och bättre att skriva avhandlingar i än MS Office/EndNote.

   Att risken med Zotero skulle vara att det inte finns om tio år visar att du inte förstått vad det handlar om. Jag skulle vara förvånad och litet besviken om Zotero finns om tio år. Jag hoppas att det då finns ännu bättre lösningar. Zotero ska inte bli ett nytt EndNote. Poängen är att Zoteros filformat är fritt. Jag kommer att kunna komma åt mitt arbete oavsett om Zotero finns eller inte. Om inte Zotero eller någon Zoteroklon finns, kan jag konvertera till BiBTeX och arbeta med mina referenser i ett anteckningsprogram.

   Vad får dig att tro att EndNote eller ens Microsoft finns om tio år? Den senaste nyheten i EndNote var ju Z39.50. Programmet lever därför redan på lånad tid. Din referensdatabas är låst i ett format inga andra program kan hantera och som inte går att konvertera till något vettigt format.

   Microsofts affärsidé är att du INTE ska kunna öppna dina filer om tio år. Om du kunde det skulle de inte tjäna pengar på att du var tvungen att uppgradera MS Office. Därför önskar jag lycka till med att plöja ner avhandlingar i MS Office/EndNote!

   Kul att EndNote fungerar mot bibliografiska databaser! Ännu roligare att man kan tanka hem PDF-er med Z39.50 om man gräver tillräckligt djupt i menyer och dialogrutor! Denna funktion saknas tyvärr i Zotero. Där måste man använda den så kallade Drag-och-Släpp tekniken för att få in PDF:er. Tekniken är nog för enkel och modern för att jag ska lyckas förklara hur det går till. Jag tror att det största problemet med tekniken och Zotero i allmänhet är att du inte hinner hämta kaffe…

   Zotero är fruktansvärt svårt att lära sig. Det tog mig fem minuter att inse att det har allt EndNote saknar och som jag önskat mig. Efter tio minuter var jag igång att arbeta. Jämför det med den tid det tar att gräva i EndNote. Produktiviteten stiger väldigt snabbt med Zotero. EndNote är så föråldrat att det är ett hinder för produktivt arbete.

   Du har inte förstått poängen med inlåsning och kostnader. Visst, EndNote kostar en tusenlapp, MS Office påstår du kostar 125, du måste ha handlat på rea. För att få lov att köra dessa program måste du betala mellan 500 och 1000 kronor för ett föråldrat och dåligt operativsystem. Windows måste ha antivirusprogram och kanske en brandvägg. Och så vidare och så vidare. Kostnaden för ett enskilt program försvinner i den stora konkursen. Detta är affärsidén bakom ofri programvara. Slutna filformat och rida snålskjuts på andra program är delar av strategin.

   Var katten får du att MS Office och EndNote skulle vara någon slags ”standard”? Båda programmen sparar filer i proprietära slutna format. Detta är oförenligt med standardisering. Idén med fri programvara är använda öppna standardiserade format. OOo är en framände för ODF-formatet. Om du är missnöjd med OOo kan du använda GoogleDocs, AbiWord, KWord, LibreOffice, Lotus Symphony osv. Du kan till och med, med vissa begränsningar, använda senare versioner av MS Office. Dessutom kan du använda olika OS: Windows, Mac, Linux, BSD osv. Detta är vad standard betyder. Var är inlåsningen? Att utvecklare vandrar vidare spelar ingen roll. Koden är öppen för alla att använda och vidareutveckla. Är inte det stora hindret att du skulle behöva lära dig ett nytt program?

   Eftersom du flera gånger påstår att om något kostar pengar är det bättre än något som är gratis kan jag inte låta bli att fråga om du föredrar prostituerade framför hemk*ullat?

   Det är helt OK om du känner att du måste etablera en ekonomisk relation till de datorprogram du använder. Om det får dig att må bra är det väl spenderade slantar. Själv föredrar jag Cognac. Det går faktiskt att skänka pengar till OOo eller LibreOffice. LibreOffice samlade nyligen in 50.000 euro. Det tog åtta dagar. Nu är man uppe i nästan 90.000 euro. Det visar att det finns folk som tycker att LibreOffice är bättre än MS Office och att fri programvara kan vara ekonomiskt lönsam. Pengarna går oavkortat till att utveckla och förbättra LibreOffice, medan du väljer att ge bort dina pengar till MS aktieägare.

   Jag tycker din kommentar visar på svagheter i det svenska universitetssystemet. Studenter ska enligt reklamen lära sig tänka kritiskt. Man borde istället skriva: ”Tänk gärna kritiskt, men betala först Microsft/Endnote avgiften.”

 3. Till Claes!

  Du skriver bl.a. ”Fördelen med MS Word, EndNote, andra etablerade referenshanterare eller standardprogram är att de bygger på etablerade standarder”

  Vilka är dessa etablerade standarder som du refererar till? Om jag skriver ett dokument i t.ex. Open Office Writer kan därefter öppna det och redigera det i t.ex. Libre Office, Lotus Symphony eller något annat Office alternativ som följer standarden för det öppna formatet. Ironiskt nog är det just MS Office som har problem med att öppna dokument sparade i ett öppet format. Finns det överhuvudtaget någon standard som MS följer?

  Varje individ har det fria valet att välja vilket verktyg han eller hon vill arbeta i. Du har valt MS Office och försvarar även ditt val att låsa in din egen data och ge nyckeln till Microsoft. Det är ditt eget val, men jag har själv svårt att se vad du som användare vinner på detta.

  Vad gäller EndNote har jag inte testat det, ej heller Zotero. Dock undrar jag vad som är så mycket bättre i EndNote att det motiverar en kostnad av c:a 1000 kr, då Zotero inte kostar en krona?

 4. Tack Påvel för en synnerligen intressant jämförelse.
  Jag har själv förr använt EndNote på 1990-talet tillsammans med MS Word, men har nu övergått till OpenOffice som jag gillar. Har ännu inte bestämt mig för referenshanterings-program för mig själv, eftersom jag nu är pensionär.

  Nu borde jag bestämma mig och kanske rekommendera för andra.
  På begäran av Studentlitteratur uppdaterar jag nämligen min bok ”Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar …” (http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/823) och vill därför se vilka referenshanterare jag skall nämna eller eventuellt t o m rekommendera. Det verkar som om RefWorks var ganska vanligt i Finland. Efter att jag läst din blogg sökte jag på Zotero + EndNote + RefWorks och fick då fram två jämförelser från USA.:
  http://library.wisc.edu/citation-managers/comparison.html
  http://library.law.yale.edu/research/research-management-and-citation

  I den senare ingår även Evernote Det är relativt ”opartiska” jämförelser, men mer ytliga och inte lika väl genomtänkta som Påvels blogginlägg.Har någon skrivit lika väl underbyggt som Påvel om just RefWorks kontra Zotero?

  • Jämförelserna du hänvisar till är ganska intetsägande. Eftersom Firefox och Zotero har en sammanlagd investeringskostnad på 0 kr och tar fem minuter att lära sig, ser jag inget skäl till att du inte tar språnget och testar!
   Jag uppfattar skillnaden mellan Zotero och EndNote som att Zotero är ett komplett forskningsverktyg medan EndNote mer är en gammaldags databas. Som aktiv forskare har jag mer nytta av Zotero än jag haft av EndNote.
   Jag har aldrig testat RefWorks och kan därför inte uttala mig om det programmet.

 5. Ett problem med EndNote är at man inte kan ändra utskrifts-stilar. Man är helt bunden till de amerikanska stilarna, medan vi på svenska har litet andra krav på språk och kommatering etc än i USA. Enligt vad jag kan se i den senaste länken ovan (sista raden i tabellen från Yale) så
  a) är Zotero den enda referenshanterar som fungerar med Open Office
  b) EndNote tillåter inte ändringar av ”Output Style”. I RefWorks kan man däremot gå in och ändra Output Styles, vilket tyder på följande:
  Man kan göra anpassning till SVENSKA krav. Dvs man är inte bunden till engelska för output av t ex en Litteraturlista om man väljer RefWortks:
  Kan man kanske rentav sätta in Red. i stället för Ed. och ta bort onödig kommatering? Det skulle ajg tro på basen av texten längst ned i ”Yales tabell”
  Texten för Zotero är inte helt entydig i Yales tabell (sista raden). Hur mycket kan manipuleras med Zotero på ”Output Style”? Kan du Påvel som använder Zotero berätta det??

  • Hej Rainer!
   a) Det finns många referenshanterare som fungerar med OOo: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Bibliographic_Software_and_Standards_Information#OpenOffice. Det är bara att pröva sig fram. Jag har inte testat alla. JabRef är OK, även om det inte är lika smidigt som EndNote och Zotero. Den har dock fördelen att man kan använda samma databas i LaTeX och OOo. Mendeley vill jag å det bestämdaste varna för. Den fungerar uselt och företaget stjäl dina data då de synkroniseras mot deras servrar.
   b) Zotero har massor med anpassningsmöjligheter och det är inga problem att få red istället för ed osv. Man kan göra helt egna stilar efter egna krav, men detta är ganska knepigt.

 6. Några funderingar hur jag bäst jobbar med Zotero. Tacksam för synpunkter från alla!

  En bibliografisk databas om nätbaserad utbildning på högskolan

  I anslutning till en kurs om ”Digital kompetens för högskolelärare” gör jag en bibliografisk databas för aktuell litteratur i ämnet. Utgångspunkten är referenserna i böckerna ”Nätbaserad utbildning” och ” Mer om nätbaserad utbildning”, båda av Stefan Hratstinski samt kurslitteraturen i kursen ”LC100N Digital kompetens och lärande – IKT och pedagogik för 21:a århundradet, 8 hp” på KTH. Till Hrastinskis böcker finns fler referenser i böckernas webbstöd, dessa läggs också in. Samtliga referenser läggs in i en gemensam bibliografisk databas i Zotero. Förutom sedvanliga bibliografiska uppgifter finns också angivet från vilken källa referensen hämtats samt om den finns i biblioteket på Högskolan i Gävle (HiG).

  Eventuellt görs en publik del där de svenska författarna erbjuds komplettera med färskare referenser. För AUE:s (Akademin för Utbildning och Ekonomi vid HiG) lärare görs en mer omfattande databas där också abstracts och direktlänkar till artiklar finns med vilket av upphovsrättsliga skäl inte är möjligt i en publik del.

  Varför göra detta? Finns inte alla dessa referenser redan i andra bibliografiska databaser? Javisst finns de redan men hur ska man hitta dem om man inte redan är inläst på området och inte vet vilka författare som skriver bra artiklar?

  Om man som här utgår från litteratur som man tycker är bra och dessutom är ganska aktuell får man en bra startpunkt i ett ganska stort forskningsfält där dessutom relevanta artiklar kan publiceras inom många olika ämnen.

  Att göra databasen i Zotero gör det möjligt att dela den med forskare och andra intresserade utanför HiG. Den mer omfattande delen med abstracts och direktlänkar kan exporteras till RefWorks för användare inom HiG.

  Eller gör man lämpligen allt i Zotero? Delen med abstracts kanske kan ligga i en sluten grupp? Om man ger möjligheter för författarna att komplettera sina förslag kanske de kan få behörighet till den slutna gruppen?

  Jag har börjat med att skapa en grupp i Zotero:
  http://www.zotero.org/groups/digital_kompetens_hig-aue

  Det lämpligaste kanske är att skapa undersamlingar (collections) för de referenser som finns i de olika kapitlen? Eller möjligen etiketter (tags) istället?

  Tacksam för råd om hur jag bäst går vidare.
  Göran Lindgren HiG-AUE

  • Vad jag förstår är du mest ute efter att använda Zotero som en gemensam databas. Zotero kommer att fungera utmärkt för detta. Att ha en grupp och kanske undergrupper är säkert en bra idé. Strukturen och vilka som ska ha tillgång till olika grupper är något man får testa sig fram med. Zotero är väldigt flexibelt och det är enkelt att skyffla bibliotek fram och tillbaka. Jag tror att det kan bli ganska oöverskådligt med alltför många rum. Det enklaste kan var att lägga in extramaterial som länkar, filer, anteckningar eller PDF:er under huvudposterna i gruppen i kombination med att man använder olika bibliotek som man kan ge olika behörighet på. Så långt ser jag mest praktiska problem över hur databasen bör utformas.

   Fördelen med Zotero jämfört till exempel med att söka litteratur t. ex. i Libris är förutom de du nämner att man kan foga länkar, egna anteckningar och filer till posterna. Zotero är alltså ett sätt att bygga upp en personlig litteraturdatabas och arbetsverktyg du inte kan göra med vanliga online biblioteksdatabaser.

   Zotero är en utmärkt för bibliografisk databashantering, men den fulla potentialen har det som forskningsverktyg. Det fungerar även som undervisningsverktyg, vilket skulle kunna vara en stor fördel på en kurs som den planerade. Lärare och studenter kan till exempel dela bibliotek med varandra. I dessa kan studenten lägga in anteckningar, utkast och uppsatser. Läraren kan kommentera med anteckningar och fylla på med material. Givetvis kan studenter också dela saker med varandra och man kan i slutänden förmodligen använda Zotero för att presentera resultat från kurser. Jag hittade några länkar som du kanske kan bli inspirerad av:

   http://quintessenceofham.org/2009/08/07/teaching-with-zotero-groups-or-eating-my-own-dog-food-part-1/
   http://chronicle.com/blogs/profhacker/teaching-with-zotero-groups/22620

   Det finns en handledning om hur man praktiskt kan utnyttja grupper i Zotero: http://www.zotero.org/support/groups

   Du skulle även kunna söka/fråga på Zoteros forum efter liknande erfarenheter: http://forums.zotero.org/categories/

Kommentera

%d bloggare gillar detta: