mar 152011
 

Flattr this!

Samlingsdokument är en av de riktigt  starka sidorna i Openoffice Writer. Det är en typ av dokument där man kan samla andra dokument som underdokument. Man kan arbeta, sortera, söka i och administrera underdokumenten medan man behåller överblicken i Samlingsdokumentet.

Ibland kan man vilja bryta upp ett Samlingsdokument, det vill säga förvandla det till en vanlig textfil. Samlingsdokument sparas som .odm filer medan vanliga textfiler är i .odt format. Givetvis kan man kopiera text från enskilda underdokument och klistra in dem i en enda fil. Det finns dock ett snabbare och bättre sätt.

Gör så här:
1. öppna Samlingsdokumentet. Välj Fil -> Exportera. I dialogrutan väljer du OpenDocument-textdokument .odt. Välj var du vill spara det nya dokumentet och klicka på Spara.

Stäng Samlingsdokumentet.

2. Öppna det nya .odt-dokumentet. Texten i det är fortfarande länkade till Samlingsdokumentets underdokument. För att det inte ska bli problem när man arbetar i dokumentet måste man bryta länkarna.

Välj: Redigera -> Länkar. Markera alla länkarna och klicka på Lös upp.

Man markerar fler än en länk i listan genom att hålla ner CTRL och klicka på dem

Om du inte kommer åt Redigera -> Länkar så finns musmarkören i ett skrivskyddat område i dokumentet (de gamla länkade underdokumenten). Flytta den till ett ställe utan grå ram och försök igen.

Nu är länkarna brutna och dokumentet går att arbeta i, men…

3. Du vill förmodligen ta bort de områden som texten från underdokumenten finns i. De syns som gråa ramar runt textsidorna.

De gamla underdokumenten finns i separata områden. Man kan arbeta i dokumenten, men områden beter sig ibland som separata dokument. Det är oftast enklare att arbeta utan områden

Välj: Format -> Områden. markera alla områden. Klicka därefter på Ta bort.

För att välja mer än ett område håller man CTRL nere när man klickar på dem i listan

Texten kommer inte att försvinna utan bara de områden den är skriven i.

Nu finns inte områdena kvar och texten är mer lättarbetad

Färdigt! Nu finns allting i Samlingsdokumentet i ett helt vanligt textdokument i .odt-format.

  One Response to “Förvandla Samlingsdokument till vanliga textfiler i OpenOffice Writer”

  1. riktigt bra instruktion !

Kommentera

%d bloggare gillar detta: