mar 222011
 

Flattr this!

Läs först mitt första inlägg om att fulhacka samlingsdokument och särskilt varningarna!

Det finns (vad jag vet) två sätt att få över ritningar från Draw till Writer och vidare in i samlingsdokument. Det första är det riktiga hacket. Med det uppdateras ritningarna automatiskt. Det andra fungerar nog oftast bättre, men ritningar uppdateras inte automatiskt från Draw till Writer och därmed in i samlingsdokument.

Knepen förutsätter att du har en ritning i Draw du vill få in i ett samlingsdokument.

 

 

Hack 1

1. Skapa ett tomt Writerdokument med de inställningar du vill ha för samlingsdokument. Gör några radmatningar så att du får plats med en rubrik med mera då bilden är på plats.

2. Välj: Infoga → Objekt → OLE-objekt… och välj OpenOffice.org Teckning.

 

3. Välj Skapa från fil och ange sökvägen.

När du klickar på OK kommer ritningen att finnas i ditt textdokument. De ändringar du gör i ritningen i Draw länkas. Detta gäller även då du lägger dokumentet som ett underdokument i ett samlingsdokument.

 

Hack 2

1. Gör färdigt ritningen i Draw. Markera det du vill ha in i Writer och välj Fil → Exportera…

 

2. Välj var du vill spara filen och filformat: JPG, GIF och PNG fungerar bra. Spara filen. Om du kryssar för markering sparas det du markerade i steg 1, inte hela bilden.

3. I det Writerdokument du vill använda som underdokument väljer du: Infoga → Bildobjekt → Från fil…

4. I dialogrutan letar du reda på filen från steg 2. Bocka för Länka.

Därefter Öppna.

5. Ritningen i Draw är inte länkad till Writerdokumentet direkt. Om du ändrar något i Draw kan du dock exportera bilden till samma ställe och med samma filnamn som du gjorde i steg 1-2. Då uppdateras bilden i Writer och in i underdokument.

Tips: Man kan göra enkel bildredigering som att ändra storlek i Writer. Man kan alltså vänta med finjusteringar tills bilden är på plats.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: