apr 092011
 

Flattr this!

Det värsta som finns är att förlora sina filer, det vill säga råka ut för dataförlust. Det kan bero på datorhaveri, otur eller slarv. Kanske kan man tro att dataförlust är något nytt för dataåldern. Så är inte fallet utan dataförlust slog ännu hårdare förr. Ett exempel är det olycksaliga geniet Pehr Vilhelm Tholander (1770-1815).

I Europa…

Tholander var från Vetlanda och studerade som ung i Uppsala. Genom ett arv kunde han resa och studera i Europa. Först hade han tänkt att gå i tjänst hos någon herreman i Frankrike för att studera på lediga stunder. Det gick inte så bra. Då Tholander 1794 kom till Paris rådde Franska revolutionens värsta skräckvälde och Tholander hade ”innom åtta dagar tjenat fyra särskilda Potentater.” Det var inte lätt att hitta en varaktig anställning när ens arbetsgivare giljotineras på löpande band!

För att få studiero begav sig Tholander istället till Göttingen i Tyskland. Universitet i Göttingen var ett av Europas mest ansedda. Särskilt inom Tholanders favoritämnen historia och språkforskning låg man långt framme. Efter flera års studier tog Tholander en toppexamen och vände hem till Stockholm ”rikligen försedd med widsträckta kunskaper och dyrbara samlingar, men alldeles utblottad på penningar och kläder.” På vägen stannade han till i Köpenhamn för att lära sig isländska.

Hemma i Stockholm…

Väl hemma i Stockholm blev Tholander svårt sjuk och blev tvungen att pantsätta alla sina ägodelar för att ha råd med mat och hyra. Han fick lämna sina pantkvitton som säkerhet till sin hyresvärd, en viss Hjerner. Den lömske Hjerner passade på att lösa in den sjuke Tholanders ägodelar och sålde dem runt om i Stockholm och köpte brännvin för pengarna.

”Då den olycklige Tholander från sin långwariga sjukdom åter uppstod, såg han sig icke allenast beröfwad sina med kostnad och möda anskaffade affekter, utan äfwen det för dem influtna penningbelopp, hwilket Hjerner för sig sjelf behöll.” Tholander upptäckte till sin fasa att en koffert med ett tjugotal bokmanus var borta. Manuskripten användes för att tända brasor runt om i huvudstaden. Vad värre var hade Hjerner även sålt hans betyg. Utan toppbetygen från hans internationella studier hade han ingen möjlighet att söka en anställning på passande nivå, utan var tvungen att gå i tjänst först som trädgårdsdräng och sedan som småskollärare.

Geniet…

Till trädgårdsdrängens torftiga boning kom landets främsta professor för att diskutera historia, filosofi och antika språk. På lediga stunder översatte Tholander isländska sagor, skrev på sanskrit och försökte tyda kilskriften. I Sverige fanns ingen annan med hans kunskaper.

Så småningom började det gå litet bättre och Tholander fick en tjänst på litet högre nivå. Dessvärre drabbades han av blodstörtning och avled efter en tids sjukdom. ”Tholanders begrafning bevistades af mig, Livijn, Ling, Stråle, O. Myhrmann, Afzelius, Gadelius och Geyer. De 7 förste buro liket” skrev hans bäste vän Jacob Adlerbeth i sin dagbok. Få så bortglömda personer har haft ett lika intellektuellt lysande begravningsfölje.

Hela Tholanders liv gick i kras på grund av dataförlust. Att förlora data är inget nytt för dataåldern.

Att inte förlora data

En skillnad till Tholanders tid är att vi idag har bättre möjligheter att förebygga dataförlust. I OpenOffice kan du ställa in programmet så att det alltid sparar en säkerhetskopia, se detta inlägg. Hoppas det går bättre för dig än för Tholander och att du slipper förlora data!

  4 Responses to “Dataförlust”

  1. Den anekdoten tackar jag för.

  2. Backup är viktigt, men hur ser det ut här på bloggen ? 🙂
    http://pavel.frimix.se/wp-admin/export.php

Kommentera

%d bloggare gillar detta: