maj 032011
 

Flattr this!

Här är ett inlägg från gästbloggaren Mikael som läst en artikel på IDG som förtjänar att kommenteras.

Microsoft Office 2010 Starter

Av en händelse råkade jag se en nyhet på IDG som löd ”Gratis Excel duger bra”, där Lars Danielsson för Computer Sweden hade testat Excel 2010 Starter och kommit fram till att den duger bra. Efter att ha läst igenom artikeln reagerade jag på hur lättvindigt en journalist kan avfärda brister i en produkt och komma fram till slutsatsen att den duger bra.

Gratis Excel

Att något är gratis lockar givetvis till att prova, då det inte kostar någonting annat än diskutrymme samt tid. Enligt Wikipedia definieras gratis som: ”Gratis är ett ursprungligen latinskt ord, gratiis, som betyder ”av nåd”, dvs det krävs ingen motprestation av varans eller tjänstens mottagare.” Källa. Detta borde innebära att det är fritt fram för vem som helst att ladda ned Office 2010 Starter och installera det på sin dator eller? Nja, riktigt så enkelt är det inte, för när det gäller Office 2010 Starter går det inte att ladda ned det. Istället kommer programmet installerat på nya datorer som säljs med Windows förinstallerat. Mao jag måste köpa en ny dator samt även en ny Windowslicens för att få tillgång till Office 2010 Starter, vilket i praktiken innebär att programmet inte alls är gratis, utan medför en mängd extrakostnader för den som vill skaffa detta.

Lars Danielsson skriver visserligen ”Det levereras gratis med nya datorer och går inte att skaffa på något annat sätt.”, men ingen som helst reflektion över detta, utan författaren fortsätter att hävda att detta program är gratis. Om man letar lite mer information på Microsofts hemsida står det inte uttryckligen att det är gratis, även om det går att göra den tolkningen. Microsoft har gjort följande definition ”Office Starter består endast av Microsoft Word Starter 2010 och Microsoft Excel Starter 2010 som är annonsfinansierade Microsoft Word- och Excelversioner med begränsade funktioner. Office Starter är endast tillgänglig som förinstallerad programvara på vissa nya datorer med alternativet att när som helst uppgradera till de fullständiga Office-sviterna.” Källa. Det är alltså en annonsfinansierad version av Officepaketet som dessutom bara är tillgängligt för den som köper en ny dator med förinstallerad programvara. Microsoft har valt att inte uttryckligen kalla det för gratis, utan en lite mer luddig variant av det.

Egna ”tester” av Office 2010 Starter

Office 2010 Starter består av Word 2010 Starter samt Excel 2010 Starter. Bägge dessa är kraftigt nedskalade versioner av Word 2010 och Excel 2010 som ingår i Office 2010. Excel 2010 Starter är annonsfinansierad, men då det krävs att jag både köper en ny dator samt även en ny Windowslicens har jag inte kunnat testa detta programpaket. Mina tankar och funderingar kommer därför främst att kretsa kring vad jag kunnat hitta om detta programpaket på nätet samt även vad CS testare Lars Danielsson skriver. Jag är medveten om att detta är en begränsning, då det bästa är att testa själv och bilda sig en egen uppfattning.

Skillnader mellan betald Excel 2010 och annonsfinansierad Excel 2010
Excel 2010 Starter är kraftigt nedskalad i jämförelse med fullprisversionen av Excel 2010, vilket i sig är ganska logiskt, då Microsoft hellre vill att vi ska köpa deras Officepaket, än att använda annonsfinansierade versionen, men vad är det då som skiljer dem åt? Jag letade runt en del på Microsofts hemsida och hittade följande funktioner som saknas i Excel 2010 Starter men som återfinns i den fulla betalversionen (Källa) . Dessa gäller i första hand för att skapa innehåll, du kan i de flesta fall titta på det om dokumentet du öppnar har detta inlagt i sig:

 • Tillägg (Kan inte installeras)
 • Pivottabeller (Kan inte skapas)
 • Utsnitt (Kan inte skapas)
 • SmartArt-grafik (Kan inte skapas)
 • Signaturrad (Kan inte skapas)
 • Anslutningar till externa data (Kan inte skapas)
 • Dataverifiering (Kan inte skapas)
 • Konsoliderade data (Kan inte skapas)
 • Datatabell (Kan inte skapas)
 • Kommentarer (Kan inte skapas eller tas bort)
 • De filformat som inte går att öppna med Excel 2010 Starter är följande:
  XLA
  XLAM
  .dsn
  .mde
  .odc
  .udl

Notera att odc filer (Calc-filer i Ooo/LO) inte stöds, vilket troligen är ett medvetet val för att försvåra utbyte av data med fria officepaket.

Det är ganska mycket som Microsoft tagit bort, men de har även lagt till reklam i programmet, som du måste dras med. Hur mycket reklam det är samt hur mycket det stör ditt arbete har jag ingen uppfattning om, då jag inte haft möjlighet att prova detta Officepaket själv.

Slutsats

Som jag skrivit tidigare, har jag inte haft möjlighet att testa detta program själv, vilket är en begränsning, men utifrån vad CS Testare skriver om Excel 2010 Starter samt den information jag kunnat hitta hos Microsoft själva går det ändå att dra vissa slutsatser:

Excel 2010 Starter är inte gratis

CS testare Lars Danielsson vill ge sken av att detta är något som du som användare får gratis. I själva verket får du betala en slant till Microsoft i form av en ny Windowslicens, vilket är helt absurt om du redan har en fullt fungerande Windowslicens. Dock får du som kompensation för att du betalar din extra licens till Microsoft reklam som har till uppgift att få dig att köpa andra produkter samt uppmana dig att uppgradera till den fulla versionen av Microsoft Office 2010. Att programpaketet är annonsfinansierad skulle kunna göra det möjligt för alla att ladda ned det, men nu har Microsoft valt en lösning där det krävs inköp av en ny dator med detta förinstallerat för att få tillgång till det.

De fria alternativen i form av t.ex. OpenOffice, LibreOffice, Lotus Symphony m.fl. är däremot 100% gratis, då det är helt fritt att ladda ned dem till din dator utan krav på att du ska köpa något Operativsystem eller någon ytterligare licens av något slag. Du får dessutom som en extra bonus ett kontorspaket som inte innehåller någon reklam, då du arbetar i det.

Excel 2010 Starter är kraftigt nedskalat

Microsoft har av naturliga orsaker kraftigt skalat ned på funktioner för att skapa innehåll, då det skulle konkurrera med deras betalversion av Excel 2010. En konsekvens av detta blir att du som användare begränsas i vad du kan göra, då du ska skapa innehåll. Då ett Officepaket i första hand borde vara till för att producera innehåll snarare än att konsumera det, blir detta en kraftig begränsning. CS testare tycker att Excel 2010 Starter ”duger gott”, vilket kan tolkas som att betalversionen av Excel innehåller en mängd onödiga funktioner som användaren ändå mycket sällan använder, varför man klarar sig lika bra utan dem.

De fria kontorspaketen är inte avskalade, utan låter dig själv välja vilka funktioner du vill använda, till skillnad mot Office 2010 Starter, där Microsoft bestämt vilka funktioner du ska få använda och vilka du inte ska få tillgång till. Ur detta perspektiv är de fria alternativen ett bättre val för dig som användare. Varför acceptera en nedskalad version, när du kan få ett komplett fritt officepaket utan extra kostnad.

Excel Starter 2010 stödjer inte ODF

Dokument sparade i ODF kommer inte att kunna öppnas i Excel Starter 2010, vilket försvårar utbyte av data mellan de fria alternativen och Excel Starter 2010. Nu går det visserligen att öppna filer som är sparade i Microsofts eget format i de fria kontorspaketen, men det är lite beroende på hur dokumentet är formaterat. Det hade dock underlättat för användaren om stöd fanns inbyggt för ODF, vilket det nu inte är.
De fria alternativen stödjer ODF och med det får du som användare kontroll över din egen data, samt att du blir heller inte styrd till att öppna det i ett visst kontorspaket för att minimera risken för att datan inte ska se korrekt ut.

Excel Starter 2010 stödjer bara Microsofts slutna format

Nyckeln till framgång är att bibehålla kontrollen över användarens data. Eftersom de fria alternativen som stödjer öppna format är ett hot mot Microsoft, måste de med alla medel sprida det egna slutna filformatet OOXML framför det öppna ODF. Office 2010 Starter bidrar med detta på samma sätt som Office Webb Apps. Bägge dessa program stöder endast det egna formatet och det finns varken intresse eller vilja från Microsoft att börja stödja öppna format, då det på sikt hotar kontrollen över användarens data.

Excel Starter 2010 är ett sämre alternativ än de fria kontorspaketen

Det är mycket svårt att hitta något argument alls till varför du som användare skall införskaffa Excel Starter 2010 framför något av de fria alternativen. Utifrån den information jag har kunnat hitta finns det ingenting alls som talar för att du som användare skulle vinna något på att välja Excel Starter 2010 framför något av de fria alternativen.

De fria alternativen är fullvärdiga ersättare för Microsoft Office 2010. Detta är Microsoft medvetet om, annars skulle man inte ge ut en nedskalad version som man låter vara annonsfinansierad. Hela idén med Office Starter 2010 visar att de fria alternativen utgör ett hot mot Microsoft. Därför måste Microsoft hitta andra alternativ till att behålla sina användare. Svårigheten för Microsoft är att skala av tillräckligt mycket för att användaren skall se det som lönsamt att uppgradera till den fulla versionen, samtidigt som man inte får ta bort för mycket, för då blir programmen obrukbara. Microsoft kör hårt med sin propaganda och får också uppenbarligen stor hjälp av journalister som väldigt okritiskt sväljer de argument Microsoft har för att använda deras produkter.

De fria alternativen behöver inte skala av något för att locka användare att köpa en mer funktionsrik version av programmet, vilket du som användare vinner på. Med de fria alternativen får du som användare:

 • Stöd för att spara i ODF format
 • Ett kontorspaket som inte är avskalat på funktioner
 • Fritt att ladda ned valfritt antal gånger och till valfritt OS
 • Fritt att installera på valfritt antal klienter
 • Ger dig full kontroll över din egen data
 • Fritt från reklam

Jag har personligen väldigt svårt att se poängen av att köpa en ny dator samt en ny licens för Windows för att få tillgång till ett kraftigt avskalat Officepaket, där jag dessutom måste dras med reklam. Ur den aspekten ter sig de fria alternativen som betydligt bättre. Att Microsoft dessutom gör sig detta besvär, gör mig bara än mer övertygad om att de fria alternativen utgör fullvärdiga ersättare för Microsofts Officepaket.

  7 Responses to “Microsoft Office 2010 Starter”

 1. Bra skrivet och håller med. MS Office Starter är inte gratis.

  Libre Office är så mycket bättre kontorsprogram som fri alternativ. Vinnande väg för alla.

  Något som du inte tog upp är att MS Office har satsat mycket på användarmiljön i kontorsprogrammet. Lätt och intuitiv att förstå funktionerna som jag tycker ligger före Libre Office.

  Det är nog därför många väljer ändå MS Office.
  Att utveckla bra användarmiljö är inte gratis och det vill Microsoft ha betalt för. Att skicka anställda på kurs för att lära kontorsprogram kostar också pengar åt företaget. Därför är användarmiljön för kontorsprogrammet mycket viktigt. Kort inlärningsperiod för kontorsprogram är också en relevant faktor att ta med i valet av kontorsprogram.

  Jag tror alla håller med att MS Office designmässigt ser och känns modernare än Libre Office.
  Håller ni med mig ?

  • Jag håller med om att OOo/LO har ett föråldrat och inte så attraktivt gränssnitt. MS Office är vackrare och man har säkert en större budget för gränssnittet än hela utvecklingsbudgeten för OOo.

   Jag tycker dock inte att gränssnittet i MS Office är mer lättarbetet, snabbare eller mer intuitivt än I OOo/LO, snarare tvärtom. Gränssnitt är ju givetvis en vanesak. Jag tror dock att det krävs längre och mer omfattande utbildning för att börja jobba i MS Office än i OOo/LO. Något jag retar mig på och blir förvirrad av i MS Office är alla meningslösa och onödiga plojgrejor som gör gränssnittet extremt plottrigt.

   Man bör fråga sig varför man använder kontorsprogram. I mitt fall är det i huvudsak för att skriva texter för publicering. Gränssnittet i ordbehandlingsprogrammet följer inte med de färdiga texterna.

   Vad jag kunnat följa med i utvecklingen av LO kommer man att satsa på att förbättra gränssnittet. När detta kommer att ske och hur genomgripande ändringarna blir får vi se.

   Om man vill ha ett ”snyggt OpenOffice” kan man prova Lotus Symphony som verkligen har ett annorlunda utseende.

   Om man vill ha en vacker ”ordbehandlare” tycker jag att man ska ta en titt på FocusWriter. Jag skriver denna kommentar i programmet med en tavla av Caspar David Friedrich som bakgrund, mer modernt och fräschare än något ordbehandlingsprogram!

  • Jag har själv kört ganska mycket MS Office och rent designmässigt ser det väldigt snyggt ut. Det har en välpolerad yta och första intrycket är att det ser väldigt bra ut. Det fungerar uppenbarligen också, för när ett nytt Officepaket från MS kommer, upplevs det nästan alltid som positivt, trots att nyheterna ofta inte är så stora. När det gäller att arbeta effektivt i ett program handlar det till stor del om att kunna det verktyg man arbetar i, vilket gör att det går säkert att arbeta mer effektivt i både MS Office och OOo/LO beroende på kunskapsnivån hos den som arbetar med programmet. Då användarna måste utbildas i att använda verktyget oavsett om det är MS Office eller något av de fria alternativen, vinner de fria alternativen, då dessa inte kostar något i form av licenser. Att ett program som MS Office ser och känns modernare är dock inte till någon hjälp när du ska producera ditt material. Det är dock till hjälp, då okritiska journalister skall ”testa” en ny version av programmet och nästan skiter ned sig av glädje över att programmet blinkar som en julgran. Jag skulle dock inte ha något emot om gränssnittet i OOo/LO blev förbättrat.

 2. Gratis kan verkligen diskuteras som uttryck, men Lars Danielssons poäng i sin artikel är ju att Starter Edition duger mycket väl för flertalet som bara använder Word o Excel mycket lätt, bara de enklaste finesserna.

  Det är jättekul att du tar upp fler punkter som de inte stödjer, men för en användare som nästan Wordpad duger för, så verkar det inte för mig som detta paket ändå är så dumt.

  Men jag avvaktar o drar slutsatser, eftersom jag liksom du inte testat det själv i verkliga livet. Det är inte förrän man testat något i flera dagar, några timmar åt gången, man verkligen kan skapa sig en uppfattning om saker o ting.

  • Med min lilla klassiska bildning kan jag inte låta bli att svara: Timeo Danaos et dona ferentes (Jag fruktar grekerna även när de kommer med gåvor).

  • Jag skulle gärna testa Starter Edition och om MS la upp det för fri nedladdning hade jag laddat ned det och testat för att se hur det fungerar i praktiken. Den avgörande frågan är dock varför man som användare skall använda Starter Edition, även om man använder bara de enklaste finesserna. Det är trots allt inget som hindrar användaren att använda t.ex. LO Writer som en enkel texteditor och inget mer om man bara har de behoven.

   Dock verkar det inte ligga i MS intresse att de ska vara enkelt för vem som helst att själv prova på Starter Edition och av den anledningen har de valt att bara låta det vara tillgängligt i form av förinstallerat på vissa datorer tillsammans med Win 7.

 3. Testade ms starter 2010 okej antar jag men inte lika bra som betalversionen fördelen med ms starter 2010 är att den är gratis för en förinstelerad dator med ms office 2010
  det negativa med ms starter är att det inehåller reklam ibladet men annars okej

Kommentera

%d bloggare gillar detta: