maj 142011
 

Flattr this!

LyX är ett suveränt redskap för att skriva avancerade och snygga texter. Det finns i Ubuntus programförråd. Vilken version beror på vilken version av Ubuntu man kör. Kör man en litet äldre version av Ubuntu har man en äldre version av LyX och missar nyheterna i LyX 2 och det svenska språkstödet som finns från och med LyX 1.6.9.

LyX är relativt enkelt att bygga från källkod. Man får då den nyaste versionen och programmet blir något snabbare eftersom det byggs speciellt till din hårdvara. Om man arbetar mycket i LyX kan det därför finnas goda skäl för att bygga programmet själv istället för att installera från förrådet.

Detta är en basguide för hur jag bygger LyX på Ubuntu. Den fungerar i Kubuntu och Xubuntu och kanske med små ändringar i alla Debianbaserade system. Jag vill påpeka att det finns olika sätt att bygga från källkod och många variabler man kan ändra. Jag ger en grundläggande instruktion. Sist i guiden finns det några länkar man kan fördjupa sig i.

Det som krävs för att bygga LyX är några hundra lediga MB i hemmappen som används tillfälligt, samt installation av en del byggverktyg på några tiotal MB. Dessutom tillkommer givetvis LyX och TeXLive, den LaTeX bakände LyX använder och som tar några hundra MB i / då de är installerade. LyX är ett ganska stort program!

Det tar en stund att bygga från källkod. Hur lång tid beror på hur snabb din dator är. På mina några år gamla maskiner tar det 15-20 minuter.

Jag vet inte hur pass gamla Ubuntuversioner som guiden fungerar på. Jag har installerat LyX 2.0.0 från källkod på det här sättet i Ubuntu 10.10 och 11.04.

Att bygga program från källkod är definitivt ett steg på vägen att bli nörd. Jag förutsätter att den som använder guiden har kunskaper i hur Ubuntu, terminalkommandon och filstrukturen i Linux fungerar. Att bygga program från källkod är ett sätt att utveckla sin förståelse för hur Linux fungerar. Det är inte nödvändigt och betrakta därför guiden som avancerad.

 

1. Ladda ner senaste versionen av LyX härifrån (Då jag skriver LyX 2.0.0). Alla stabila versioner finns här.

2. Packa upp det nedladdade arkivet. Du får en mapp som heter lyx-2.0.0. Flytta denna till din hemmapp. Det här blir byggarbetsplatsen.

3. Ubuntu måste förberedas genom att installera några allmänna byggverktyg. Ge detta kommandon i en terminal:

sudo apt-get install build-essential

4. LyX behöver en del paket för att kunna byggas. Pakethanteraren i Ubuntu, apt, känner av vilka beroenden ett program har. Man ger kommandot:

sudo apt-get build-dep lyx

och installerar det som dyker upp.

LyX behöver också några speciella byggverktyg:

sudo apt-get install automake autoconf

Nu är allt på plats för att bygga!

5. Gå tillbaka till mappen med det uppackade LyX, lyx-2.0.0. Öppna en terminal och gå dit. I mitt fall:

cd home/pavel/lyx-2.0.0

Byt pavel mot ditt eget användarnamn.

6. Ge nu detta kommando i terminalen, det förbereder bygget och känner av så att allt är OK:

./autogen.sh

Om du får felmeddelanden om att något fattas så installera det med sudo apt-get install (Det ska inte fattas något…)

7. Nu bygger vi och börjar med att förbereda med:

./configure

Men…

Om man vill installera flera versioner av LyX måste man köra kommandot med ett suffix. Man kan ju till exempel vilja ha kvar den äldre version av LyX som finns i förrådet tillsammans med den nya versionen. Kommandot är:

./configure --with-version-suffix=2.0

Om man inte anger ett suffix kommer alla versioner att installeras som lyx och den nyaste versionen tar bort eventuella äldre versioner. Med suffix installeras denna version som lyx 2.0 och man kan behålla andra versioner. Om du installerar en annan version än 2.0 så byt ut det avslutande versionsnumret i kommandot.

Om man tidigare kört LyX 1.6.X kan man dessutom få litet problem med användarmappen .lyx i hemmappen då det kan skilja litet mellan LyX 1.6.X och LyX 2. Om man använder suffix skapas separata användarmappar och man riskerar inte att ens inställningar blir korrupta.

Därför rekommenderar jag att man använder suffix.

Nu tar det litet tid…

Om du får felmeddelanden om att något saknas så installera med sudo apt-get install och kör ./configure igen tills allt är OK. (Det ska inte saknas något.)

8. Därefter gör vi installationsfilen:

make

Nu tar det en lång stund…

9. Nu installerar vi med:

sudo make install

Färdigt!

Nåja…

lyx 2.0 finns nu i mappen /usr/local/bin. Du kan göra en programstartare i panelen eller på skrivbordet dit.

För att fungera behöver LyX en hel del extra paket. Ett sätt att kontrollera vilka, är att gå in i Synaptic, söka på lyx, högerklicka på LyX och gå in under fliken beroenden. Där ser man vilka filer som behövs minimalt. (Om man är lat installerar man helt enkelt LyX. Då följer alla beroenden med. Om man inte vill ha två versioner av LyX kan man därefter avinstallera paketen lyx och lyx-common. Då blir de beroenden som det nybyggda LyX behöver kvar.)

Du vill förmodligen också ha svenskt språkstöd:

sudo apt-get install texlive-lang-swedish

Då detta är klart kan du behöva omkonfigurera LyX under Verktyg -> Omkonfigurera så att det hittar alla installerade paket.

En liten varning: LyX byggs utanför pakethanteraren apt. Det innebär att om man kör sudo apt-get autoremove eller något grafiskt städprogram får man akta sig så att inte de beroenden LyX har tas bort. Det kan man undvika genom att ha kvar en äldre version av LyX installerad genom Synaptic. Paketen lyx och lyx-common tar bara något tiotal MB och det kan vara en bra försäkring mot att man råkar städa bort något.

Efter installationen kan du ta bort mappen lyx-2.0.0 från din hemmapp. Den har vuxit rejält och har tjänat ut. Du kan även ta bort den nedladdade arkivfilen.

För den som vill läsa mer om hur man bygger från källkod i Ubuntu och särskilt om hur man bygger LyX kan läsa denna howto och en tråd på LyX mailinglista, särskilt detta inlägg. Det är de källor jag använt för att bygga LyX. Där ges avancerade tips på hur man installerar utvecklingsversioner, kör flera versioner parallellt på mer avancerade sätt etc.

 

 

Kommentera

%d bloggare gillar detta: