jul 072011
 

Flattr this!

Om man har skrivit ett dokument i LibreOffice/OpenOffice Writer och har använt fotnoter men vill ändra dem till slutnoter finns det två sätt att göra det på, ett snabbt fusksätt och ett långsamt regelrätt sätt.

Hur gör man om man kommer på att fotnoter passar bättre som slutnoter?

Fuskssätt

Välj Verktyg -> Fot/slutnoter… Fliken: Fotnoter. Bocka för Dokumentslut.

Alla fotnoterna hamnar  nu i slutet av dokumentet efter en sidbrytning.

Nu finns slutnoterna efter en sidbrytning sist i dokumentet. Det fungerar bra, men noterna är fortfarande fotnoter

Fusket består i att noterna fortfarande är fotnoter och inte slutnoter. Fotnoterna har helt enkelt flyttat till slutet av dokument. Det kan innebära problem, men fungerar bra i de flesta lägen.

Regelrätt sätt

Leta reda på första fotnoten i texten. Högerklicka och välj Fot/slutnot… Bocka för Slutnot.

Upprepa detta för alla fotnoter en och en.

Detta kan ta tid i stora dokument med många noter. Ett tips är att ställa in Navigatorn så att den växlar mellan fotnoter då man bläddrar.

Med det regelrätta sättet förändras fotnoter verkligen till slutnoter och kan ändras tillbaka på samma sätt.

Om det är möjligt är det nästan alltid bättre att använda fotnoter än slutnoter i Writer. Writer hanterar fotnoter mycket bra medan det finns flera fula buggar som kan göra det svårt att få slutnoter som man vill ha dem.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: