sep 172011
 

Flattr this!

Grundinställningarna för bildplacering i LyX och LaTeX är ganska konservativa. De fastställdes för ett par decennier sedan då det var ganska ovanligt att det fanns många stora bilder i böcker.

Eftersom LaTeX och därmed LyX mest används av naturvetare där man sällan skriver artiklar och böcker med många figurer räcker grundinställningarna långt.

För den som använder LyX istället för InDesign för att redigera böcker med många bilder är grundinställningarna hopplösa. De gör att bilder hamnar på egna sidor då man kompilerar sin PDF, även när det finns gott om plats för att ha både text och bilder på samma sida.

 

Med grundinställningarna knuffar en stor bild bort texten och bilden blir ensam på sidan, även om det hade fått plats en del text

 

Det blir inte alls snyggt och hålla på att pussla med bildstorlekar för att tillfredsställa LaTeX parametrar är inte alls roligt.

Lösningen är att man ändrar grundinställningarna. Värdena styrs av en serie parametrar som går att ändra.

 

Efter en del sökande i litteratur och på Nätet har jag hittat inställningar som passar för mig.

 

% Justeringar för bildplacering
% Påverkar ALLA sidor
\renewcommand{\topfraction}{0.9}
\renewcommand{\bottomfraction}{0.8}
% Paramatrar för textsidor (inte flottesidor)
\setcounter{topnumber}{2}
\setcounter{bottomnumber}{2}
\setcounter{totalnumber}{4}
% Parametrar för sidor med 2-kolumner
\setcounter{dbltopnumber}{2}
\renewcommand{\dbltopfraction}{0.9}
% Värde som styr minsta tillåtna text med bilder
\renewcommand{\textfraction}{0.07}
% Värden för sidor med flottar
\renewcommand{\floatpagefraction}{0.7}
\renewcommand{\dblfloatpagefraction}{0.7}

 

Dessa värden fungerar utmärkt för mig att redigera böcker med gott om bilder i olika storlekar och former.

Om man vet vad man gör och vill detaljstyra kan man ändra värdena efter eget huvud. Några saker ska man tänka på. Värdet för floatpagefraction måste vara mindre än värdet för topfraction. Värdet för \setcounter{totalnumber} kan man minska från 4 till 2 eller 3 beroende på vilken typ av bilder man har. Värdet styr hur många figurflottar som maximalt får finnas på en sida. 3 är värdet i grundinställningarna.

Om man lägger in dessa rader i LaTeX-ingressen (Preamblen) får man betydligt liberalare och mer lättarbetade inställningar för bildplacering.

Med de ändrade inställningarna blir resultatet som man väntar sig att en boksida ska se ut

 

Man kan lägga in stora bilder på en sida utan att texten förskjuts till sidan efter.

Inställningarna fungerar utmärkt i LyX. Eftersom LyX bygger på LaTeX fungerar de ändrade inställningarna där med.

  One Response to “Bildplacering i LyX”

 1. Jag skriver inte så mycket i latex men det händer och då har jag hittat det här sättet att låta text flyta runt en bild.

  \begin{wrapfigure}{r}{0.5\textwidth}
  \vspace{-20pt}
  \begin{center}
  \includegraphics[width=0.48\textwidth]{gull}
  \end{center}
  \vspace{-20pt}
  \caption{A gull}
  \vspace{-10pt}
  \end{wrapfigure}

  Jag hittade det på Wikibooks.org.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: