nov 262011
 

Flattr this!

Idag avslutar jag min lilla serie om hur jag skrev min första bok med dokumentprocessorn LyX. Här och här finns de tidigare inläggen.

Oavsett vilka verktyg man väljer att använda är den avgörande frågan:

 

Hur bra blev det?

Eftersom Adobe InDesign är det program som är särklassigt marknadsledande på att sätta böcker måste man jämföra program som vill göra samma uppgifter med det. Jag skulle vilja säga att vem som helst klarar av att göra en 90% så snygg layout i LyX (LaTeX) som ett proffs klarar i InDesign.

 

Det blev många vackra sidor i boken

 

90% är otroligt bra. Särskilt om man inte kan någonting om layout. Samma okunskap i InDesign leder till katastrof. Det är inget program för amatörer. De fulaste böcker jag sett är de som redigerats av någon som fuskat i InDesign, gått vilse bland alla möjligheter och saknat grundläggande kunskap om layout och typografi. Böcker satta i LyX/LaTeX kan se litet menlöst standardiserade ut. De är aldrig fula eller bryter mot layoutmässiga och typografiska grundregler. Det gör dem lätta att läsa och ta till sig. Akademiska texter strävar sällan efter att vinna designpris och 90% av InDesigns kapacitet räcker och blir över för att sätta akademiska böcker.

 

En av styrkorna i LyX är att bilder och tabeller hamnar rätt och sätts automatiskt

 

Om man lär sig mer LaTeX och lägger ner tid på att slipa detaljer i layouten vill jag påstå att man kan få en akademisk bok minst lika snygg i LyX som i InDesign.Det är dessutom mindre arbete och betydligt enklare att få snyggt resultat för en amatör om man accepterar att LyX gör val om typsnitt och sättning åt en. I InDesign måste man pilla med sida för sida. Jag är mycket nöjd med slutresultatet och flera kollegor har berömt bokens layout och frågat vem som gjort den. När jag berättat att det är jag själv som gjort den i ett gratis program som heter LyX har de blivit överraskade.

 

Med en del pyssel kan man få till snygga specialsidor som till exempel för olika delar av boken

 

Jag har redan fått i uppdrag att redigera en ytterligare bok i LyX så jag kan väl med visst fog kalla mig proffs på LyX.

 

LyX mot InDesign

I tidigare bokprojekt har jag skrivit texten i ett ordbehandlingsprogram och då den börjat bli klar fört över allt till InDesign där jag antingen själv gjort jobbet eller betalat någon annan att göra det. Det är så mina kollegor arbetar med sina böcker. Därför är det intressant att jämföra LyX och InDesign.

InDesign är ett proffsverktyg som ger enorma möjligheter att styra layouter. För ett proffs är InDesign lättarbetat och smidigt. Det finns saker som LyX inte klarar och där InDesign nästan är oersättligt. Jag använde InDesign i Windows XP i en virtualbox i Linux för att göra omslaget. Där kommer programmet till sin rätt. Rent tekniskt hade det gått att använda Scribus, Inkscape eller GIMP i Linux och sparat arbetet som PDF. Valet av program styrdes av att tryckeriet förväntade sig att få en öppen InDesign-fil för slutjusteringar. Det hade varit mycket besvärligare och mer arbete för mig och tryckeriet om jag hade propsat på att göra arbetet själv och det hade varit stor risk att det hade blivit fel.

 

Ett av de många omslag jag testade. Tryckeriet behöver en öppen InDesgnfil för att justera omvik och ryggbredd

 

InDesign arbetar med att det man ser på skärmen är så den färdiga trycksaken kommer att se ut. LyX arbetar med att man markerar saker på olika sätt och låter programmet sköta layouten efter förutbestämda parametrar. Båda sätten att arbeta har för- och nackdelar. InDesign är enklare för avancerade layouter och för den som vill peta i varenda detalj. LyX är bättre på att ta hand om stora textmängder och automatiserar många saker som är pilliga i InDesign. Man kan även använda LyX rakt igenom ett helt projekt, vilket är mycket värdefullt.

I InDesign har full tillgång till alla typsnitt man har på datorn medan man i LyX som standard bara har tillgång till ett mindre antal. InDesign är därför det trollspö en duktig typograf med tillgång till många typsnitt vill använda. Typsnitten i LyX är dock av högsta kvalitet och de olika varianter av text- och rubriktypnitt man kan välja mellan är tillräckliga. Jag använde faktiskt bara två typsnitt: Ett på omslaget och ett för texten. Det finns ytterligare typsnitt i illustrationer, men dessa gjordes i andra program och importerades som bilder. En akademisk bok förlorar i allmänhet på att man använder alltför många typsnitt och därför var de få typsnitten i LyX ingen stor nackdel. Titta förresten i din bokhylla och räkna hur många typsnitt som finns i en pocketbok eller roman.

Man kan genom att använda XeTeX få tillgång till alla systemteckensnitt även i LyX, men detta har jag inte provat skarpt än.

LyX och InDesign överlappar, men är också olika. LyX är ett kraftfullt verktyg för att skriva text med automatiserad layout. InDesign är ett klent verktyg för att producera text, men har obegränsade möjligheter för layout. För att skriva en akademisk bok, eller en bok med mycket text, väljer jag LyX. För att göra omslag, reklamblad, illustrerad katalog eller böcker med många bilder eller en bok där alla sidor ska se olika ut väljer jag InDesign.

LyX är bättre än InDesign på många saker. Den mest uppenbara är att skriva, slipa och sätta stora mängder akademiskt text. Det hade jag absolut inte velat göra i InDesign där arbetsgången är att först skriva texten i ett ordbehandlingsprogram och sedan föra över allt till InDesign. Många saker som index, litteraturlista och korsreferenser måste göras om i InDesign. Det är extra arbete som kräver ett proffs om resultatet ska bli bra. I LyX klarar man som akademisk skribent allting själv och boken växer fram bit för bit i en och samma fil. man har fullständig kontroll över sitt arbete samtidigt som det blir satt i en snygg layout.

En annan uppenbar skillnad är att LyX är gratis och finns för alla stora operativsystem medan InDesign kostar en halv förmögenhet och inte finns för Linux. Eftersom LyX egentligen är ett bättre verktyg för akademiska skribent finns det ingen anledning att lägga forskningsanslagen på att skaffa InDesign. Skänk istället en slant till LyX så att programmet blir ännu bättre!

 

Sammanfattning

LyX är ett fantastiskt program som alla som menar allvar med sitt skrivande borde prova! Den tid man lägger ner på att lära sig programmet har man igen under arbetsprocessen. Ska man skriva ett examensarbete på en akademisk utbildning och inte är rädd att lära nytt och tycker att man har tid att misslyckas en del i början för att få ett snyggt slutresultat, är LyX perfekt. Om man brukar skriva akademiska texter, rapporter eller strukturerade texter är LyX bättre än ordbehandlingsprogram. Jag tror att LyX skulle fungera även för skönlitterära författare.

Mitt största problem var att få till en tryckfärdig PDF. Man bör kontakta sitt tryckeri tidigt och be att få prova filer och utskrifter så att man vet att saker fungerar och inte behöver göra om saker på slutet. Omvägen via Postscript och Distiller löste mina problem, men tryckerier har olika utrustning och inställningar så det som fungerar på ett tryckeri behöver inte fungera på nästa.

Om man inte använder LyX för att göra tryckoriginal försvinner problemet och man kan använda de inbyggda funktionerna för att få ut förstklassiga PDF-filer. Sådana utskrifter är mycket snyggare än vad något ordbehandlingsprogram kan åstadkomma.

Ett litet nedslående faktum är att jag var tvungen att använda Adobes program och därför inte riktigt klarade av att genomföra ett bokprojekt helt i Linux. Det är svårt att ersätta Adobe Distiller då man ska framställa en tryckfärdig PDF och Adobe InDesign är svårslaget då man ska göra omslag eller specialsidor. Tryckeriet förväntar sig dessutom att man som kund använder dessa program och vill ha filer i dem för att kunna trycka ens arbete.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: