dec 262011
 

Flattr this!

Jag läste ett inlägg på IDG om att LibreOffice växer i offentlig sektor. Detta kanske inte är så konstigt dels eftersom OpenOffice inte har kommit med någon ny version på ett år och för att Novell som är stort bland företagslösningar är ett av företagen bakom LibO. Offentlig sektor har dessutom krav på sig att sänka kostnader och på öppenhet. Så långt är det inga konstigheter.

Det är kommentarerna jag blir fundersam över. Som vanligt på IDG blir tonläget högt. Det jag reagerar på är två saker:

 

Jämföra kontorsprogram

Artiklar av den här typen utmynnar alltid i jämförelser mellan OOo/LibO och MS Office där MS Office ses som den självklara standarden och OOo/LibO döms ut eftersom det inte fungerar som MS Office.

Jag har använt OOo/LibO i många år och har aldrig känt mig sviken av programmet, men är inte heller mer fanatisk än att jag ser de brister som finns. Jag har genom åren rapporterat flera buggar och skrivit många sura buggkommentarer. MS Office är ett mer moget och välpolerat projekt. OOo/LibO lider av samma sjuka som många andra öppna källkodsprojekt: utvecklarna satsar på att utveckla funktioner och mindre på gränssnitt och användarvänlighet. Jag anser å andra sidan att MS Office lider av samma sjuka som många slutna källkodsprojekt: man lägger till onödiga funktioner som säljargument och produkten blir nedtyngd och oöverskådlig.

I korthet anser jag att Writer är bättre än MS Word. Calc+Base motsvarar Excel, även om programmen är olika. Impress är sämre än Powerpoint och Draw gör vad det ska, men inte mer.

 

Ett villospår…

Sådana jämförelser är dock meningslösa och ett villospår. Den som trivs att arbeta i MS Office eller har behov av överdådet av funktioner ska givetvis skaffa programmet och använda det. Det borde vara självklart att var och en skulle kunna välja det program man trivs bäst i och inte vara tvungen att arbeta i ett visst program.

Missvisande jämförelser mellan program tar fokus från vad det egentligen handlar om: filformat.

 

ODF

Det finns ett öppet, ISO-certifierat filformat, ODF, som alla som vill kan använda. Eftersom standarden är öppen kan alla kontorsprogram använda den. ODF är plattformsoberoende vilket betyder att filer ser likadana ut i Linux, Windows, Mac och BSD. ODF-filer kan öppnas och sparas i alla operativsystem.

Microsoft använder ett eget filformat som man visserligen lyckats muta sig till en ISO-stämpel för, men som inte är plattformsoberoende utan bara fungerar fullt ut i Windows och som i den version Microsoft lanserar har proprietära delar som gör att inget annat program kan använda det. Detta filformat är därför ingen standard utan ett företags försök att skaffa sig monopol.

MS Office har uselt stöd för ODF. Microsoft vill givetvis inte att dokument ska gå att byta mellan operativsystem eller olika kontorsprogram. Det skulle leda till att fler inte skulle vilja betala för ett dyrt och omodernt operativsystem med ett lika dyrt kontorspaket när man kan göra samma saker i gratis operativsystem och fria kontorspaket. Det är på detta sätt man slipper konkurrens.

Notera att Microsoft aldrig tar upp filformat i sin reklam. Självklart vill man istället att användarnas fokus ska riktas mot mer eller mindre nödvändiga funktioner som finns i en ny version av MS Office och inte på om man kan öppna gamla officefiler, skicka filer till andra, om det man skapar i MS Office går att öppna på en annan dator eller i andra program, eller om ens arbete i praktiken tillhör Microsoft.

 

Vinnare

Vi konsumenter skulle bli de stora vinnarna om ODF slog igenom. Vi skulle kunna välja operativsystem och kontorsprogram.Vi skulle kunna välja mellan fria eller ofria operativsystem och mellan öppna och gratis kontorsprogram eller kosta på oss ofria alltefter tycke, smak och plånbok. Vi skulle göra valen själva och programvaruföretag skulle inte välja åt oss.

Valfriheten skulle leda till ökad konkurrens bland operativsystem och kontorsprogram. System och program skulle bli bättre och tillverkare skulle inte kunna bygga upp en dominerande position genom att stjäla användarnas arbete genom att låsa in det i ofria filformat.

Detta skulle leda till prispress och bättre produkter. Därför har jag svårt att ta kommentatorer som säger sig arbeta på företag och som förespråkar MS Office framför OOo/LibO på allvar. Det man egentligen säger är att man vill ha en dyr monopolprodukt framför produkter som konkurrensutsatts och därmed visat sin kvalitet. Man kan fråga sig vad det är för företag dessa kommentatorer arbetar på.

Även om ODF är en öppen standard är det viktigt att förstå att den lämnar plats för programföretag som inte vill licensiera sina program fritt utan hellre vill använda en proprietär licens. Den som anser att MS Office är det bästa kontorsprogrammet kommer att kunna använda det. Fördelen med ODF är att när man skickar filer till en kompis, kollega eller affärsbekant vet man att dokument ser likadana ut och fungerar.

dec 222011
 

Flattr this!

LibreOffice planerar att släppa en ny version en bit in på 2012. För närvarande finns den första betan av den nya versionen. Jag har bara hunnit med att installera och testa Writer men ska försöka hinna med mer under julhelgen.

En nyhet man ser direkt är att textbegränsningarna har ändrats från en hel grå ram till hörnmarkeringar.

 

 

Jag har alltid valt att inte visa den grå och fula ramen och de nya markeringarna är snyggare och bättre genomtänkta. Man märker skillnaden då man har fotnoter, sidnummer med mera i sin text:

 

Textbegränsningarna i LibO 3.4 och äldre är fula och förvirrande...

 

...jämfört med hur de blir i LibO3.5

 

En annan nyhet är att man förenklat hanteringen av sidhuvud/sidfot. När man har infogat sådana från Infoga menyn får man tillgång till formaterignsalternativ i en rullmeny, en bra förbättring.

 

 

Ordräkning är ett litet problem i Writer som jag skrivit om flera gånger. I nya LibO uppdateras antal ord dynamiskt medan man skriver.

Det är en klar förbättring, men dialogrutan är fortfarande litet för stor för min smak.

Mer än så här har jag inte hunnit prova. För den som vill spendera julen med att testa nya LibreOffice kan man ladda ner betaversionen här. Var mycket försiktig! Det är den första betaversionen och det finns säkert många allvarliga buggar. Tänk på att LibreOffice knappast kan kallas stabilt ens i tidiga skarpa versioner. Använd inte LibO 3.5 beta för viktigt arbete!

dec 182011
 

Flattr this!

Vid den här tiden på året finns det nog en och annan student som sliter med att skriva sin examensuppsats.

Det svåraste med akademiskt skrivande är att fånga ämnets essens och inte tappa den röda tråden. Det är lätt att bre ut sig, men långa uppsatser tenderar att tappa fokus.

Att ha ångest över att skriva sin studentuppsats är inget nytt. Esaias Tegnér fick 1799 i uppgift att skriva en uppsats över ämnet ”Bröllopet i Kana”. Det är ett bibliskt ämne där Jesus begår ett av sina underverk genom att förvandla vatten till vin.

Det sägs att Tegnér grubblade länge och väl över ämnet för att komma fram till det väsentliga. Hela hans uppsats löd:

Vattnet såg sin Skapare och rodnade.

Tegnér fick högsta betyg och uppsatsen öppnade upp för en lysande akademisk och kyrklig karriär som kröntes med en professur i grekiska och biskopsstolen i Växiö.

Även om berättelsen om Esaias Tegnér kanske inte är helt sann visar den på det viktigaste i akademiskt skrivande: Att kunna fånga sitt ämnes essens och inte tappa den röda tråden!

dec 152011
 

Flattr this!

Om du använder fri programvara är det smart att donera en slant till ett älsklingsprojekt om har pengar att undvara. På så sätt kan utvecklarna fortsätta förbättra programmet, eller åtminstone få litet uppmuntran. Gåvan får man tillbaka genom ett bättre program.

Fri programvara är gratis, men programutvecklare måste leva även om de licensierar sin kod fritt.

Jag vill i år ge en liten julklapp till:

FocusWriter: Det ordbehandlingsprogram jag använder för korta texter

LyX: Det ordbehandlingsprogram eller dokumentprocessor jag använder for större projekt

Linuxdistributionen CrunchBang #!: Det är så skönt att det finns Linuxvarianter som fortfarande förstår att min dator inte är en mobiltelefon!

Fundera en stund vilka fria källkodsprogram du använder mest och om du vill att de ska bli bättre. Ett sätt att hjälpa till för oss som inte kan programmera är att ge en liten slant!