jan 262012
 

Flattr this!

BiBTeX är det program som hanterar referenser i LyX och LaTeX som standard.

Det mesta fungerar, men BiBTeX är gammalt och har ibland märkliga inställningar och funktioner.

En sådan är att ord med stora bokstäver i början får små bokstäver, förutom i inledningsordet.

 

De markerade begynnelsebokstäverna ska vara stora, men de blir små i LyX...

 

Detta även om man knackat in stora bokstäver i sin BiBTeX-databas.

 

...Trots att titeln är inskriven som den ska i BiBTeX-databasen med stora bokstäver

 

Denna ”funktion” kan verkligen driva en till vansinne.

Det finns två sätt att få tillbaka de stora bokstäverna:

 

1. Sätta ut klamrar runt alla stora bokstäver i BiBTeX-databasen.

 

 

Detta gör att BiBTeX undantar dessa från sina knasiga regler och skriver dem från sin behandling och skriver dem som de är tänkta.

Denna lösning är omständlig. För att ändra en databas med många hundra titlar krävs mycket arbete och om man glömmer det för en enda titel blir ens litteraturlista inkonsekvent.

 

2. Ändra i BiBTeX-stilen

Hur ens litteraturlista ser ut styrs av inställningsfiler i BiBTeX som har en ändelse på .sty. Det är egentligen vanliga textfiler som man kan öppna i vilken texteditor som helst. I exemplet använder jag stilen sweplnat.sty, en av de vanligaste stilarna då man skriver på svenska.

BiBTeX har ett eget programmeringsspråk. Lär man sig det kan man ändra alla inställningar för hur ens litteraturlista ska se ut. Språket är emellertid svårt och man ska inte ändra saker som man inte vet vad de gör i .sty-filen.

För att ändra så att BiBTeX skriver titlar som de ska se ut, det vill säga som de är inskrivna i BiBTEX-databasen med små och stora bokstäver, letar man upp denna passage i .sty-filen:

 

 

och ändrar den så här:

 

 

Spara och kompilera om litteraturlistan.

Denna metod har fördelen att alla titlar i litteraturlistan påverkas, alla titlar som är inskrivna med stora bokstäver i BiBTeX-databasen kommer att få det i litteraturlistan. Nackdelen är att man får hålla reda på sin ändring så att man inte bryter mot eventuella regler man fått för sin artikel/bok genom modifieringen i .sty-filen.

Om man gör på något av sätten ska titeln se ut som den ska i litteraturlistan.

 

 

 

  One Response to “Titlar med stora bokstäver i BiBTeX”

  1. Jag har för mig att man kan sätta klamrar runt hela strängen, så slipper man sätta runt varje bokstav som ska vara stor. Lite enklare.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: