mar 112012
 

Flattr this!

Jag har fått frågor om vad det latinska citatet i detta inlägg betyder.

 

Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec

ignis nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas.

 

Det är en passage från den femtonde sången av Ovidius Metamorphoser där Ovidius berömmer sig för sitt mästerverk och filosoferar över hur en författare genom sitt verk vinner odödlighet.

I den första svenska översättningen från 1820 av Gudmund Göran Adlerbeth lyder en längre passage så här. Det är de två första verserna som citerats ovan på latin:

 

Och nu till ända jag fört ett verk som Jupiters vrede,

eld och jern och tidernas våld ej kunna förstöra.

När den dag instundar, hvars makt sig sträcker allena

Öfver min kropp och sluter ett lif hvars ålder är oviss,

Skall dock min bättre del, beständigt försäkrad mot döden

Sväfva i stjernornas rymd. Utplånas skall aldrig mitt minne

Och så vidt kring jorden som Rom utsträcker sin spira,

Skall jag af kommande folk bli läst och lefva i Ryktets

Munn, om Skaldernas spådom är sann, i eviga sekler.

 

Det är en mästerlig översättning som metriskt ibland nästan överträffar originalet. Som vanligt med poesi måste man läsa högt för att känna språkets rätta rytm.

Gudmund Jöran Adlerbeth var en av upplysningstidens stora skalder och översättare. Hans bildning och kulturella intressen ledde till att han blev den nyinstiftade Vitterhetsakademiens förste sekreterare. Han var god vän med Gustav III och blev en av författarna till 1809 års konstitution.

För Adlerbeth fick Ovidius sång dubbel innebörd. I september 1818 hittade man honom död, förmodligen av hjärtinfarkt, i biblioteket på sitt gods Ramsjöholm utanför Huskvarna. På skrivbordet låg den avslutade översättningen och ett brev med lyckönskningar från den store Esaias Tegnér till hans arbete.

Gudmund Jöran Adlerbeths son, Götiska förbundets skriftvårdare, Jacob Adlerbeth tog det som en helig uppgift att ge ut sin älskade faders översättning, ett åtagande som nästan drev honom i konkurs. Två år senare gick Metamorphoserna i svensk översättning i tryck. Ovidius text hade dubbel mening även för Jacob Adlerbeth:

 

Den 15te boken af min sal. faders öfversättning från Ovidii Metamorphoser, lästes med djup beundran. Sångens betydningsfulla slut framkallade åter tårar.

 

Det kanske inte bara är författare utan även översättare som kan vinna odödlighet genom sina verk.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: