mar 232012
 

Flattr this!

Många av oss skriver dokument där vissa ord, delar av meningar eller ibland hela stycken förekommer flera gånger. Man kan återanvända text med kopiera och klistra in. Detta har sina begränsningar eftersom man måste leta reda på texten man vill kopiera och innehållet i klistra in innehåller bara det senaste man kopierat (inte riktigt sant se detta inlägg och man kan även ha en mer kompetent urklippshanterare på systemnivå).

Det finns dock smartare sätt, Fält kombinerat med Autotext. I korthet går detta ut på att en valfri text skrivs i ett fält som får en tangentgenväg. Man kan ha så många sådana genvägar man behöver.

 

Gör så här

1. Välj Infoga -> Fältkommando -> Andra

2. Under fliken Variabler markerar man i vänsterkolumnen ”Användarfält” (1 på figuren) och i högerkolumnen ”Text” (2).

I rutan Namn bör man ge sitt fält ett namn så att man kommer ihåg det. Jag kallar mitt fält ”Tegnér” (3).

I fältet Värde skriver man in texten man vill återanvända (4).

I exemplet använder jag en vers från Esaias Tegnérs Epilog vid magisterpromotionen 1820 som är bra att slå i huvudet på folk:

 

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

 

När allt detta är klart klickar man på den blå bocken bredvid fältet Värde (5). Då sparas fältet.

 

 

 

 

Nu finns fältet Tegnér i listan över tillgängliga fält och det kan infogas med en knapptryckning

 

3. När man nu klickar på Infoga klistras texten in i fält i ens dokument.

 

 

Fält är som standard gråmarkerade i Writer. Det grå syns inte vid utskrift

 

4. Det är ganska omständligt att varje gång man vill citera Tegnér göra Infoga -> Fältkommando -> Andra, leta reda på fältet man vill infoga och klicka Infoga. Därför förvandlar man fältet till Autotext.

 

5. Infoga fältet i dokumentet och markera det.

 


6. Välj: Redigera -> Autotext. Skriv in ett lämpligt namn i rutan ”Namn”. Jag väljer Tegnér (1 på figuren). Writer föreslår en förkortning, i mitt fall ett stort T (SHIFT+T) (2). Om man inte är nöjd kan man knappa in en egen genväg.

 


Under Rullmenyn Autotext till höger (3) väljer man Nytt och ens textsträng matas in i systemet.

 

Detta steg är viktigt! Writer kräver att man bekräftar Autotexten

 

 

Nu finns fältet Tegnér som Autotext!

Klicka på Stäng.

Färdigt!

För att mata in Tegnércitatet ger jag tangentgenvägen SHIFT+T följt av Funktionstangenten F3. F3 är genvägen för att sätta in Autotext.

 

 

Det har nästan blivit för lätt att skriva om det dunkelt tänkta...

 
Det har nog aldrig varit så enkelt att skriva: Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

 

  • Man kan givetvis välja mer avancerade fält än min textsnutt eller använda Writers fördefinierade fält som datum, författarnamn eller dokumentnamn som fält för Autotext.
  • Man kan givetvis ha flera flera fält definerade som Autotext, vart och ett med sin egen genväg.

 

Kommentera

%d bloggare gillar detta: