jun 062012
 

Flattr this!

Det finns flera sätt att få till vattenmärken av bilder, det vill säga bilder som ligger under texten, i LyX och LaTeX. Eftersom jag använder LyX är mina exempel därifrån, men principen fungerar i alla LaTeXeditorer.

Ett enkelt sätt är att använda paketet Watermark.

 

Gör så här:

Skriv in

 

/usepackage{watermark}

 

i LaTeXingressen (preamblen)

 

Därefter kan man sätta vattenmärken var man vill i sin text.

 

Det finns användbara variabler:

\watermark = Vattenmärke på alla sidor

\rightwatermark = Vattenmärke på högersidor

\leftwatermark = Vattenmärke på vänstersidor

\thiswatermark = Vattenmärke bara på aktuell sida.

Man kan använda kommandot \put för att styra exakt var man vill ha sitt vattenmärke. Det blir till sist en liten trollformel. I bilden nedan har jag använt denna ramsa i LyX. Den placeras någonstans på den sida man vill smycka i en ERT-box (Evil Red Text=LaTeXkod):

 

Med ren LaTEXkod blir det:

 

\thiswatermark{\centering \put(200,-500){\includegraphics[width= 7cm]{Guldgubbe.jpg}} }

 

Så här kommer naturligtvis inte min bok att se ut! Bilden är till för att visa vilka möjligheter man har med Watermark

 

I exemplet har jag satt in bilden ”Guldgubbe” med en diameter på sju centimeter på en enda sida. Den ligger 200 punkter till höger och 500 punkter nedanför mitten av sidan. Kopiera koden och testa med egna värden och bilder!

 

Bilderna bör vara någorlunda genomskinliga ha lämplig upplösning. Man fixar till dem i förväg till exempel i GIMP.

Läs mer om paketet Watermark.

 

Text

Man kan självklart lägga in text som vattenmärken. Det är bara att ta bort referenserna till bilder i koden och skriva in texten man vill ha. Jag tycker dock att det finns bättre paket än Watermark för text. Ett är draftwatermark.

  2 Responses to “Bilder som vattenmärken i LyX och LaTeX”

  1. Måste bilden Guldgubbe.jpg vara lagrad på någon speciell plats för att LyX ska hitta igen den? Blev bara nyfiken, för bilden borde ligga på något ställe som Lyx känner till om det ska räcka med att referera till filnamnet utan någon sökväg till den.

    • Bilder bör ligga i LyX:s PATH, dvs i samma mapp eller i undermapp. I exemplet gjorde jag det lätt för mig och dumpade bilden Guldgubbe.jpg i samma mapp som min LyXfil. Därför finns ingen sökväg och bilden hittas utan problem. Om bilden låg i en undermapp hade jag fått ange en sökväg. Jag tror det fungerar på samma sätt i ”ren” LaTeX.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: