jul 012012
 

Flattr this!

Nu har årets bok precis kommit ut. Det är artikelsamlingen Att återupptäcka det glömda Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden som jag tillsammans med en kollega är redaktör för.

Baksidestexten säger det mesta om vad boken handlar om:

I oktober 2010 träffades arkeologer, medeltidsarkeologer, historiker, idéhistoriker, etnologer, latinare och religionshistoriker i Lund för att diskutera arkeologins historia. Symposiet blev grund för denna artikelsamling.

I boken beskriver forskare hur idéer, människor, platser, fornlämningar och fornfynd har format synen på det förflutna: Hur har metoder uppstått och spridits? Vad fanns innan arkeologin och vem skapade den, forskare, kufar eller kungligheter? Vad visar våra museer? Hur har arkeologer, lokalbefolkning och myndigheter mötts?

Arkeologi handlar om forntiden, men speglar också alltid samtiden.

Man framkastade med en godsinnad och sjelfbehaglig naivitet de djerfvaste och vidunderligaste hypotheser om nordens fornålder.

L. F. Rääf 1845

 

Boken innehåller 20 artiklar som belyser arkeologins historia från 1600-talet och framåt. Det finns biografiska porträtt av mer eller mindre kända forskare och personer ur arkeologihistorien. I andra artiklar beskrivs hur fornlämningar som Kiviksgraven och Uppsala högar format vår syn på det förgångna eller använts i för olika syften i nutid. Det finns artiklar som beskriver hur museer har använt arkeologiska fynd i sina utställningar. Det finns även artiklar som tar upp Medeltidsarkeologins historia och nordiska arkeologer som varit verksamma i Grekland.

Bokens omslag blev lyckat! Det som inte syns på bilden är att ryggen är textil och att titeln är präglad i guld. Bilden stämmer dock inte helt överens med hur omslaget ser ut efter tryckeriet justeringar. Klicka på bilden för förstoring!

 

Jag bidrar med 1,5 artiklar. Dels beskriver jag i en artikel hur våra föreställningar om forntiden formades av tyska idealistiska filosofer och poeter som Novalis, Friedrich Schelling och bröderna Schlegel.

Dels skriver jag tillsammans med en kollega om hur Erik Gustaf Geijer, Johan Henrik Schröder och Fredrik Wilhelm Gumaelius reste till Västergötland 1827 för att studera gånggrifter. Erik Gustaf Geijer ritade av flera fornlämningar och hans teckningar har inte tidigare varit kända utan legat opublicerade i Uppsala universitetsbibliotek.

Av speciellt intresse är att jag gjort layouten med fria program (utom omslaget som är gjort av en designer i InDesign) i Linux. Jag har givetvis använt mitt favoritprogram LyX. Förutom LyX har jag använt program somGIMP, Inkscape och PDFMod.

Då man tar emot artiklar från många författare är dessa skrivna i olika ordbehandlingsprogram och sparade i olika filformat. LibreOffice är då mycket användbart. LibO klarar av att öppna de flesta mystiska filformat och man kan spara om filerna till det format man önskar. LibO har stöd för filformat som kommersiella program har slutat att stödja. Man kan till och med exportera textfiler till LaTeX, vilket underlättar om man arbetar i LyX.

Mina två senaste böcker står nu med på LyX wiki som böcker som producerats med programmet, bläddra till längst ner på sidan! Jag har skrivit om den första boken här och här. LyX är det bästa program jag har hittat för att skriva och producera akademiska böcker.

Boken finns snart att köpa på Arkeologiböcker.se Detta är den bästa nätbokhandeln för den som är intresserad av arkeologi med en stor andel av nya svenska böcker, men hemsidan är tämligen bedrövlig. Titlarna går inte att söka på nätet utan bara då man är inne på hemsidan.

Den som vill ha något att läsa på sin semester direkt kan också kontakta mig via bloggen.

  One Response to “Årets bok!”

  1. Mycket intressant! Det var bland annat sånt här som jag tyckte var intressant när jag själv läste arkeologi runt 1980. Jag kanske skulle återuppleva gamla minnen genom att köpa boken?

Kommentera

%d bloggare gillar detta: