jul 052012
 

Flattr this!

Nu när jag är klar med ett större projekt tyckte jag det var läge att utforska LyX och LaTeX ännu en liten bit. Något jag lärt mig under de år jag arbetat i LyX/LaTeX är att inte göra större ändringar mitt under ett projekt.

I de två böcker jag har gjort i LyX har jag använt standardtypsnitt. I den första Latin Modern och i den andra Palatino. Det är typsnitt som följer med LaTeX och som fungerar bra. Det är mycket snygga och användbara typsnitt.

Nackdelen är att utbudet av typsnitt är ganska begränsat eftersom man använder speciella postscripttypsnitt och inte systemtypsnitt.

Det innebär att dokument framställda i LaTeX lätt blir litet enahanda. Palatino är förmodligen det bästa boktypsnittet medan Computer modern eller Latin modern oftast används i artiklar. Även om texterna blir väldigt snygga är det i längden litet tråkigt att det man skriver ser likadant ut.

Ett sätt att råda bot på detta är att använda XeTeX, en nyare TeX-motor istället för LaTeX. Det tekniska kan jag inte förklara, men i korthet kan XeTeX använda (nästan alla) de typsnitt man har installerat på sitt system istället för de speciella LaTeXtypsnitten. Den som vill veta mer kan börja i Wikipedia och fortsätta på XeTeX projektsida med massor av information.

Resultatet är att om man har vackra typsnitt på sin dator kan man använda dem i LyX och LaTeX.

 

XeTeX i LyX

I LyX ändrar man bara några inställningar under Dokument -> Inställningar -> Typsnitt. Man bockar för Använd icke-tex typsnitt och väljer sedan vilka typsnitt man vill ha som antikva (brödtext) linjär (rubriker) och skrivmaskin.

 


När man kompilerar dokument gör man det med Visa PDF XeTeX. Andra alternativ går inte att komma åt.

Man kan experimentera mer än med standardtypsnitten, vilket både kan vara bra och dåligt. En ovan typograf kan lätt få sina texter att se ut som f-n.

 

Nej, Comic Sans är inte ett bra typsnitt i en akademisk avhandling!

 

 

Genom XeTeX kan man experimentera sig fram till bra kombinationer av rubriker och brödtext

 

Jag är mycket nöjd med min kombination av Adobe Jenson och Eras och det är kanske så min nästa bok kommer att se ut.

 

Adobe Jenson ger karaktär år brödtexten och passar bra ihop med Eras som genom en liten lutning ger spänning åt rubriker

 

 

Nackdelar

Det finns några nackdelar med XeTeX som man bör ta med i beräkningen:

  • Man kompilerar texter som PDF. DVI och Postscript fungerar inte bra tillsammans med XeTeX. Om man inte måste framställa Postscriptfiler snabbt är det dock inga större problem. Man kan först göra en PDF-fil som man därefter konverterar till Postscript. XeTeX har en stor fördel eftersom typsnitt bäddas in i PDF-filen, vilket är ett krav om man har tänkt att använda postscriptfilen för att göra en PDF-fil som ska tryckas. Man får konvertera filer fram och tillbaka några gånger, men slutresultatet blir mycket bra.
  • Eftersom många typsnitt saknar avancerade matematiska symboler måste man vara noga med vilka typsnitt man väljer då man arbetar med matematik. Förmodligen är det bästa att hålla fast vid vanlig LaTeX med standardtypsnitt, eftersom dessa är fullt utbyggda med symboler. Eftersom jag inte skriver avancerad matematik är detta inget hinder för mig.

 

Kommentera

%d bloggare gillar detta: