okt 172012
 

Flattr this!

Ibland kan man behöva göra snitsig text med bokstäver med kontur i annan färg.

 

Det går att få till ganska avancerade texteffekter i Draw

 

Detta går att göra med några knep i OpenOffice/LibreOffice Draw.

Det finns minst två olika sätt. Här beskriver jag det första där texten förvandlas till en bild.

1. Se till att verktygsraden Teckning är framme (Visa -> Verktygsrader -> Teckning). Dra upp en ruta med Textverktyget och skriv din text.

 

Textverktyget är inringat. Med det skriver man i Draw

 

Anpassa texten med typsnitt och storlek. Det blir ofta bäst om texten är fet.

 

 

Man kan minska ner textrutan man drog upp i efterhand.

 

2. Klicka på textrutan så att den markeras som på bilden.

 

 

Ge tangentkommandona:

CTRL+C (kopiera)

CTRL+V (klistra in)

Direkt efter varandra.

Inget verkar hända, men kommandona skapar en identisk bild direkt ovanpå den första. Du kan testa att det finns två bilder genom att flytta textrutan.

 

3. Med textrutan markerad, Välj: Ändra -> Konvertera -> Till kurva

Detta förvandlar den översta texten till streckgrafik. Markeringen ändras. Texten är nu inte längre text utan en bild som ser ut som text.

 

 

4. Högerklicka på den markerade texten och välj Linje…

I dialogfönstret justerar man färg och grovlek för bokstävernas kontur.

 

 

Texten ser grövre ut än vad den blir då den är färdig.

 

 

Man bör även välja Område… och göra bokstävernas fyllning genomskinlig. Om man arbetar med en annan fyllnadsfärg än svart är det lättare att se vad man gör om man ser den undre texten genom den övre.

 

5. Välj: Ändra -> Placering -> Längst bak. Textbilden hamnar under texten och bokstäverna blir skarpare.

 

 

6. Markera hela teckningen antingen genom att dra med musen över den eller med CTRL+A om du inte har något annat på arbetsytan. Markeringen ska vara som textramen man drog upp i början. Välj: Ändra -> Gruppera. Det gör att de två lagren kombineras och bilden går att flytta och allt håller ihop.

 

Färdigt!

 

 

Denna metod passar bra om man behöver en text i en viss storlek. Det är också enkelt att få den dekorativa texten att smälta samman med annan text på en textsida om man infogar den som bild i Writer.

Nackdelen är att texten är en bild och man kan inte ändra det man skrivit. Texten går heller inte att förstora eller förminska. I sådana fall får man börja från början med ny text.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: