apr 032013
 

Flattr this!

Det minimala ordbehandlingsprogrammet FocusWriter har trots att det är litet flera smarta funktioner som kan ta ett tag att upptäcka. En sådan är att arbeta i sessioner.

Man når funktionen via Arkiv -> Sessioner. Den drar fördel av att man i FocusWriter arbetar med dokument i flikar. Man kan ha flera dokument öppna samtidigt. Med sessioner kan man sammanfoga dokument som hör samman så att de öppnas på separata flikar samtidigt.

Sessioner

Under Sessioner är Standard inställt. Man kan Skapa en eller flera nya sessioner eller Hantera dem

Som grund finns sessionen Standard. I den visas alla öppna dokument. FocusWriter öppnas med de dokument som var öppna då man stängde programmet på varsin flik och det kan bli ganska många flikar om man skriver mycket. Sessioner är ett sätt att hantera detta.

Man skapar en ny session med Arkiv -> Sessioner -> Ny…

Man får upp en dialogruta där man döper sin nya session. Eftersom jag ofta skriver brev (e-post och vanliga brev) i FocusWriter, skapar jag sessionen brev.

Brev

Nu kan jag växla mellan sessionen Standard och sessionen Brev.

Det är enkelt att växla mellan sessioner då man byter arbetsuppgifter

Det är enkelt att växla mellan sessioner då man byter arbetsuppgifter

I varje session finns de dokument som var öppna då den den stängdes.

Detta innebär att jag kan växla mellan att till exempel skriva brev i en session till att skriva blogginlägg i en annan.

I sessionen brev har jag alla mina brev- och e-postutkast

I sessionen brev har jag alla mina brev- och e-postutkast

Man hanterar sessioner under Arkiv -> Sessioner -> hantera…

Det är enkelt att hantera Sessioner

Det är enkelt att hantera Sessioner

En intressant funktion är att man kan klona projekt. Det är användbart om man vill experimentera med olika versioner av texter.

Ett användningsområde för sessioner är om man arbetar i ett projekt. Varje delprojekt blir en egen flik i en session. Ett annat exempel är bokmanus där varje kapitel skrivs på en flik och flikarna bildar en session. Det är ett enkelt sätt att hantera ett stort manus!

Sessioner är ett enkelt och smart sätt att strukturera arbete i FocusWriter! Det fungerar på sätt och viss som samlingsdokument i mer avancerade ordbehandlingsdokument. De är enklare att hantera, men saknar å andra sidan mer avancerade funktioner. Man kan fråga sig om man behöver dessa funktioner eller om enkelhet och snabbheten i FocusWriter är mera värda.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: