jan 242016
 

Flattr this!

Standardinställningar för litteraturlistor gjorda med BiBTeX i LyX/LaTeX resulterar onekligen i en luftig och snygg förteckning i PDF:en.

Lång

Med standardinställningar får man en snygg och luftig litteraturlista, kanske för luftig…

Nackdelen är att listan sträcker sig över många sidor och jag tycker att den är väl luftig jämfört med den ganska komprimerade brödtexten i samma bok. Det hade varit bra om man kunde trycka ihop avståndet mellan titlarna.

Det är variabeln bibsep som styr avståndet mellan titlarna. Man påverkar den genom att sätta in denna rad i sin LaTeX-ingress:

\setlength{\bibsep}{2pt}

Avståndet mellan titlarna är i exemplet 2 punkter, värdet i sista hakparentesen. Det ger detta resultat i PDF:en.

Långt

Samma litteraturlista men komprimerad. Jag tycker den blir ännu snyggare och man slipper skriva ut eller trycka åtskilliga sidor.

Man kan experimentera med avståndet i den sista hakparentesen tills man hittar något som passar.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: