dec 132009
 

Flattr this!

Ibland vill man skriva lodrätt till exempel på en affisch eller annan publikation.

Det finns ett enkelt sätt att skriva text lodrätt i OpenOffice Writer. Gå in på menyn Verktyg – Alternativ – Språk. Kryssa i rutan för Aktiverat för asiatiska språk.

Aktivera stöd för asiatiska språk. Även svenskar kan ha nytta av det

Aktivera stöd för asiatiska språk. Även svenskar kan ha nytta av det

När du sedan vill skriva lodrätt, väljer du: menyn Visa – Verktygsrader – Teckning. På verktygsraden har du nu en extra funktion som gör att du kan skriva vertikalt utan att rotera text.

Nu finns en ny knapp på verktygsraden Teckning

Nu finns en ny knapp på verktygsraden Teckning

Det enda du behöver göra är att markera verktyget och dra en rektangel på arbetsytan. Därefter skrivs texten lodrätt.

Att skriva lodrätt kan ge snygga effekter

Att skriva lodrätt kan ge snygga effekter

Texten går att formatera precis som vanligt.

Om du vill ha texten roterad på annat sätt kan du använda det vanliga textverktyget på Verktygsraden Teckning. Då du har skrivit texten, högerklickar du på ramen och väljer Position och storlek… Fliken Rotation.

Alternativt kan du göra en textram, menyn Infoga – Ram. Ramar har avancerade funktioner. De är bra om man vill göra en avancerad layout eller har speciella önskemål på text eller rotation. Man kan till exempel göra en riktigt smal ram så att bara en bokstav får plats. då skrivs texten lodrätt men rättvänd.

Den smarta funktionen med att aktivera asiatiska språk och skriva lodrätt är en bonus av att OpenOffice finns på så många språk och skrivsystem.

nov 232009
 

Flattr this!

Efter ett förslag i en kommentar startar jag en serie inlägg med inriktning på akademiskt skrivande. Inläggen har som mål att underlätta att skriva en examensuppsats i OpenOffice Writer. Inläggen kan också vara till stöd för hur man skriver vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Writer är förmodligen det bästa ordbehandlingsprogram man kan använda för akademiskt skrivande. Programmet har en design som gör det bättre ju mer strukturerad och komplicerad ens text är. Man kan få automatisk hjälp med innehållsförteckning, rubriksättning, korsreferenser, litteraturlista, figurförteckning och kapitelindelning. Att Writer är ett välstrukturerat program betyder att det finns en tröskel att komma över innan man lär sig jobba med programmet och inte mot det. Det är denna tröskel jag vill hjälpa andra att komma över!

Böcker

Jag hoppas kunna skriva något eller några inlägg om akademiskt skrivande varje vecka. Alla inlägg kommer inte att handla om tekniska lösningar i Writer. Jag kommer även att ge råd på hur man skriver akademiska texter i allmänhet. Inläggen kommer att samlas under kategorien För studenter. Kom gärna med synpunkter och förslag på saker jag borde skriva mer om!

Jag förutsätter att du har installerat OpenOffice Vilket operativsystem du använder spelar ingen roll. De allra flesta tips och lösningar fungerar oavsett system. Det är en av fördelarna med att använda fri programvara! Jag använder Ubuntu Linux och ibland Windows.

Som akademiker måste man lära sig att planera sitt arbete. Vi ska anpassa Writer för akademiskt skrivande. Börja med att Installera Java. Java krävs för flera avancerade funktioner i OpenOffice, särskilt för tillägg. Om du använder Linux, installera SUN:s Java, SUN JRE och Java plugin från din pakethanterare, inte från sidlänken. SUN:s Java fungerar bättre än OpenJDK och IcedTea.

OpenOffice måste kompletteras med tillägg. Tillägg tillför viktiga funktioner. Dessa tillägg rekommenderar jag för akademiskt skrivande:

  • Språkstöd

Svensk ordlista (Finns oftast med från start)

Svensk avstavning

Svensk synonymordbok Läs här hur du gör synonymordboken lättare att hitta.

Språkkontroll – Language Tool har ännu så länge basal svensk språkkontroll. Litet är bättre än ingen alls.

  • Samarbete

OpenOffice.org2Google2Docs – Gör att man kan arbeta direkt i OpenOffice med dokument på GoogleDocs eller Zoho. Läs mer här.

  • Layout

Pagination – Förenklar att sätta ut sidnummer

Template Changer – Gör det enklare att hantera formatmallar. Formatmallar är grunden i akademiskt skrivande. Jag återkommer om detta i kommande inlägg.

  • PDF

PDF Import Extension – Tillför funktioner för pdf-filer. Om du använder Linux ska du installera tillägget från din pakethanterare. PDF är ett bra format att använda när man  skriver ut eller lämnar in texter. Då slipper man konvertera dokument till MS Office.

  • Referenshantering

Zotero. Först måste du installera webbläsaren Firefox. Därefter installerar du Zotero. – Installera tillägget (plugin) för Firefox och tillägget för OpenOffice. Båda laddar du ner och fixar i Firefox. Kör på version 2 av Zotero. Även om den kallas betaversion, är den stabil och har många trevliga funktioner jämfört med version 1. Zotero är den bästa referenshanterare jag använt. Den är så bra att man kan göra en stor del av sina studier direkt i den. Kolla mina inlägg om Zotero så får du tips!

En sista förberedelse är att justera en del inställningar i Writer. Det skriver jag om här.

Nu är Writer färdigt för att skriva din examensuppsats, är du?

nov 182009
 

Flattr this!

En del av designen i OpenOffice som kan vara irriterande är de kontextberoende pop-upverktygsrader som poppar upp mitt i arbetsytan då man utför ett specialmoment som till exempel att skriva en numrerad lista i Writer. Ofta måste man avbryta arbetet för att flytta verktygsraden. Nästa gång man skriver en numrerad lista ploppar verktygsraden upp igen och måste flyttas.

Dessa förbenade popupverktygsrader! När jag skriver punkt 4 måste jag flytta knappraden. Det stör arbetet

Dessa förbenade pop-upverktygsrader! När jag skriver punkt 4 måste jag flytta knappraden. Det stör arbetet

OpenOffice är designat på det här sättet och det går egentligen inte att göra något åt. Pop-upverktygsraderna innehåller nyttiga funktioner. Därför kan det vara dumt att stäng dem och tio sekunder senare leta reda på dem igen.

Det går dock att tämja pop-upverktygsrader till att uppföra sig bättre. Jag använder skriva en numrerad lista i Writer som exempel. Metoden fungerar med alla kontextberoende pop-upverktygsrader.

Gör så här:

När pop-upverktygsraden dyker upp dockar man den till en kant där den stör så litet som möjligt. Verktygsrader går att docka upptill, till vänster och till höger. Man drar verktygsraden till kanten man vill docka den till. När den kommer dit syns en grå rektangel. Man släpper verktygsraden och den dockar. Ett annat sätt att docka en verktygsrad är att hålla CTRL nedtryckt och dubbelklicka på den.

Den dockade verktygsraden stör inte på samma sätt när den sitter fast vid kanten

Den dockade verktygsraden stör inte på samma sätt vid arbetsytans vänsterkant

Nästa gång man använder funktionen kommer OpenOffice ihåg var verktygsraden fanns förra gången. Den dockar då automatiskt på samma ställe. Eftersom knappraden försvinner då uppgiften är slutförd kan man docka många kontextkänsliga pop-upverktygsrader till samma kant. Om de skulle poppa upp samtidigt lägger de sig intill varandra.

okt 212009
 

Flattr this!

bärbara datorer med liten skärm kan det vara svårt att arbeta med ordbehandling. Man ser ett mindre stycke av texten än på en större skärm. Om man dessutom har Navigatorn och fönstret för Formatmallar och formateringar öppet kläms arbetsytan ihop ännu mer.

Ett enkelt sätt att få några kvadratcentimeter extra arbetsutrymme är att ta bort linjalerna. Det gör man via menyn Visa – Linjal. Man gör den synlig på samma ställe.

Linjal

Jag använder nästan aldrig linjalerna när jag skriver. Om man arbetar med layout eller arbetar med grafik i Draw är det enkelt att göra linjalen synlig.

sep 232009
 

Flattr this!

När man skriver behöver man ibland söka information om det man skriver om. Man kan öppna sin webbläsare och skriva in det man söker i sökfältet för att få svar.
Det går att göra ännu snabbare direkt i OpenOffice.

1.Klicka på Menyn Visa – Verktygsrader och välj Hyperlänklist.
2.Nu ska du se en ny rad under de vanliga knappraderna.
3.Markera ett ord i texten. Det dyker automatiskt upp i fältet längst till vänster.
4.Klicka på sökikonen till höger. Med nedpilen väljer du sökmotor.
5.Din webbläsare öppnas med sökresultatet.

OBS! Klicka på bilderna för att förstora dem!

Det går att söka på Internet inifrån OpenOffice!

Det går att söka på Internet inifrån OpenOffice!

Man kan också när som helst skriva in ett valfritt ord i fältet och söka på det.

Man kan lägga till eller ändra på sökmotorerna genom att gå in på menyn Verktyg – Alternativ, Internet, Sökning.
Jag vill att sökningar ska ske på Googles svenska sida istället för den förinställda engelska. Jag vill även att sidinformationen ska vara på svenska. Om du bara vill att sidinformationen ska vara på svenska behöver du inte ändra .com till .se i punkterna nedan.

Ställ in Google till svenska. "Och", "Eller" och "Exakt" måste alla ändras.

Ställ in Google till svenska. "Och", "Eller" och "Exakt" måste alla ändras.

1.Klicka på raden med Google.
2.Se till att ”Och” är markerat.
3.Ändra .com till .se på samma ställe som på bilden.
4.Ändra längre fram i samma rad en till sv på samma ställe som på bilden.
5.Se till att ”Eller” är markerat – Ändra som i punkt 3 och 4.
6.Se till att ”Exakt” är markerat – Ändra som i punkt 3 och 4 en gång till.
7.Klicka på Ändra.
8.Klicka på OK.

Nu är det klart! Nästa gång du söker i Google inifrån OpenOffice är det på den svenska sidan och sidinformationen är på svenska.

sep 132009
 

Flattr this!

En smart men litet undangömd funktion i OpenOffice och Writer är Temporära bokmärken.

Man hittar dem genom att öppna Navigatorn genom att antingen klicka på knappen på knappraden eller med tangenten F5.

I huvudet på Navigatorn finns en knapp som ser ut som ett gem. Det är Temporära bokmärken.

Temporära bokmärken i Navigatorn

Temporära bokmärken i Navigatorn

När man arbetar i ett dokument placerar man temporära bokmärke på ställen dit man snabbt vill kunna återvända under arbetspasset. I mitt fall kanske jag vill kontrollera ställen där jag nämner Carl Jonas Love Almqvist i ett 400-sidigt bokmanus. Jag använder först sökfunktionen för att hitta de ställen Almqvist finns. De passager jag vill bearbeta markerar jag med ett temporärt bokmärke.

Jag ställer sedan in Navigatorn för att växla mellan temporära bokmärken, antingen i Navigatorn eller på en knapp nere till höger på fönsterlisten. När jag sedan använder upp- eller nerknapparna i Navigatorn eller på fönsterlisten, flyttas jag till nästa eller föregående Temporära bokmärke.

Man kan växla mellan temporära bokmärken på fönsterlisten.

Man kan växla mellan temporära bokmärken på fönsterlisten.

Alternativet till att använda temporära bokmärken hade varit att använda sökfunktionen varje gång jag vill hitta gamle Almqvist. Det hade varit betydligt omständligare, nästan som att ta arsenik…

Man kan sätta maximalt fem Temporära bokmärken. Om man sätter ut fler tas det äldsta bort.

Temporära bokmärken försvinner när man stänger dokumentet.

Om man behöver fler bokmärken eller bokmärken som finns kvar i dokumentet då det stängs bör man istället använda vanliga bokmärken: Menyn Infoga – Bokmärke. Eller kanske en anteckning: Infoga – Anteckning.

sep 122009
 

Flattr this!

OpenOffice får ibland få kritik för ett litet tråkigt eller präktigt utseende. Ett enkelt sätt att ändra framtoning är att ändra sin Splash Screen, det vill säga det fönster som syns då man precis öppnat OpenOffice.
Att ändra sin Splash ger ett personligt utseende. Här är några länkar där man kan hämta alternativa Splashs:
Här (Sök på openoffice splash så hittar du flera fina alternativ)
Eller här (Med fler länkar och beskrivningar)
Ännu roligare är det att ändra andras Splash. Särskilt kul blir det om man lyckas göra det i smyg. Man kan till exempel skicka diskreta meddelanden, som detta:

En diskret uppmaning...
En Splash man måste använda med omdöme är denna:

Används med omdöme!
Jag arbetar i en miljö där det skrivna ordet värderas mycket högt. Att börja en måndagmorgon med ett sådant meddelande kan mycket väl leda till hjärtstillestånd eller att den skyldige åker på stryk. Därför råder jag till försiktighet. Det gäller att hitta ett offer med någorlunda bra fysik men som ändå är klenare än du själv. Denna kombination av egenskaper är erfarenhetsmässigt svårare att hitta än man kan tro.
Splashen ligger på olika ställen i olika operativsystem.
Enklast är det att byta i Windows. I Vista och Openoffice 3 ligger Splashen i C:Program files/ OpenOffice.org 3/Program. I XP och i OpenOffice 2 ligger mappen litet annorlunda.
I Linux är det litet svårare och är inte helt enhetligt mellan distributioner och OpenOfficeversioner. Dessutom måste man ha administratörsrättigheter. Därför avstår jag från att ge specifika sökvägar. Den som vill busa har säkert tillräckligt med energi att hitta rätt själv!
Byt namn på den gamla Splashen till introgammal.bmp och lägg i den nya intron. Den ploppar upp nästa gång OpenOffice startar.

sep 052009
 

Flattr this!

Ibland vill man spara papper genom att skriva ut flera sidor på en enda A4 sida papper. I OpenOffice gör man så här:

1. Menyn Arkiv – Förhandsgranskning.

2. Klicka på knappen Utskriftsalternativ förhandsgranskning.

3. Välj hur många sidor du vill skriva ut på varje papper och om layouten ska vara stående eller liggande. Då du är nöjd – Klicka OK.

4. Klicka på Skriv ut förhandsgranskning. Panelen som kommer upp är den vanliga utskriftspanelen. Där väljer du om du vill skriva ut hela eller några sidor av dokumentet. Klicka på OK. Nu skrivs dokumentet ut med flera sidor text på varje papper.

Spra skog - skriv ut flera sidor på ett A4 papper

Spara papper - skriv ut flera sidor på ett A4 papper

Man behöver inte nollställa ändringarna. När man skriver ut på vanligt sätt från menyn Arkiv – skriv ut skrivs varje textsida ut på ett A4-papper.

aug 302009
 

Flattr this!

En bra funktion i Openoffice och Writer då man korrekturläser och ändrar i komplexa texter är funktionen Nytt fönster.

Den finns på menyn Fönster – Nytt fönster. När man klickar där öppnas ett nytt fönster med samma dokument som det man redan arbetar i. Genom att avmaximera fönsterramarna och dra litet i dem kan man ställa in så att fönstren visas bredvid varandra. Nu ser man exakt samma dokument i två fönster.

Det smarta är att om man ändrar något i texten i det ena fönstret så förs ändringen omedelbart över till det andra. Man kan visa olika textställen i fönstren. Det som står på det ena stället kan påverka vad man vill skriva på det andra. Tänk på en bok. Vad som händer i kapitel 3 kan påverka vad som händer i kapitel 8. Med Nytt fönster kan jag visa vad jag skrev i kapitel 3 samtidigt som jag skriver kapitel 8.

Det låter kanske litet komplicerat. Jag ska ge ett exempel på hur jag nyligen använde funktionen då jag översatte en längre text.

Texten var på engelska. Jag skulle översätta till svenska. Den svenska texten skulle finnas efter den engelska (egentligen ersatte jag en fransk översättning med en svensk). Texten skulle formateras på samma sätt som den engelska. I det övre fönstret visade jag den engelska originaltexten. I det undre fönstret visade jag det ställe i dokumentet där min översättning skulle finnas. Jag såg alltså den engelska texten samtidigt som jag arbetade med min översättning. Jag behövde aldrig flytta runt i dokumentet för att kontrollera textställen eller formatering.

Nytt fönster

Nytt fönster

När jag sparade och stängde fönstren fanns min översättning sparad i dokumentet.

aug 172009
 

Flattr this!

Under menyn Verktyg – Alternativ för Autokorrigering gömmer sig inställningar som kan vålla bekymmer. Placeringen är litet undanskymd. Det är inte uppenbart vad alla inställningar gör. Jag ska ta upp några inställningar jag alltid ändrar från standardinställningen.

Autokorrigering består av fem flikar. De två första Ersättning och Undantag är ganska uppenbara. De ändrar automatiskt vanliga felstavningar och ger möjlighet att undanta ord. Här ändrar jag först om det uppstår problem med något speciellt ord.

Autokorrigering

Autokorrigering

Det är den tredje fliken, Alternativ, som kan vålla problem. Panelen är inte särskilt pedagogisk. Man kan välja om Writer ska ändra saker vid Inmatinging (I), det vill säga automatiskt. Eller i Efterhand (E), det vill säga på kommando. Vid Under Inmatning ändras text direkt då den skrivs. Alternativet E (i efterhand) är inte lika självklart. Vill man genomföra ändringarna går man till menyn Format – autokorrigering och kryssar i Tillämpa. Först då genomförs ändringarna. Om man inte vill att Writer ska ändra saker alls avmarkerar man båda kryssrutorna.

Jag brukar ändra några saker jämfört med grundinställningarna.

Ersätt engelska ordningstal 1st med 1st. Här avmarkerar jag båda alternativen. Då jag skickar artiklar till språkgranskning markerar infödda engelsmän med rödpenna om ordningstal har upphöjd text. Jag vet inte vad som är korrekt, kanske olika mellan US och UK engelska? Jag har anpassat mig till de anmärkningar jag fått.

Jag avmarkerar alltid Ersätt användardefinierade formatmallar. Det är den inställning som oftast ställer till bekymmer. Om man inte avmarkerar den ändrar OpenOffice automatiskt text till standardformatmallar, Standard, Rubrik och så vidare. Jag använder nästan alltid färdiga dokumentmallar när jag skriver i Writer. Då är inställningen inget problem. De gånger jag inte skriver i mallar har jag ingen lust att Writer förstör en timmes arbete genom att bestämma hur min text ska se ut. Inställningen ställer ofta till det för nya användare när Writer plötsligt ändrar typsnitt och formatering på all text man skrivit in. Därför rekommenderar jag starkt att man avmarkerar alternativet.

Beroende på hur man arbetar kan man överväga att avmarkera fler alternativ. Min erfarenhet är att jag ganska sällan springer in i dem. Om det händer märkligheter i Writer är Alternativ för autokorrigering dock ett av de ställen jag börjar felsöka i.

Under fliken Typografiska anföringstecken kryssar jag i både för enkla och dubbla. Det är det språkligt korrekta.

Den sista fliken Ordkomplettering är ett högst individuellt val. Många retar sig enormt på att Writer då man skriver föreslår vilket ord man egentligen vill skriva. Genom att trycka ENTER skrivs det automatiskt in. Själv har jag det på. Mina texter innehåller ofta ord som Vitterhetsakademien och Ecklesiastikexpeditionen som är långa och svåra att få rätt om man skriver fort. Som sagt, inställningarna är en smaksak som man bäst prövar sig fram till själv.

Jag hoppas att Writer blir litet smidigare att jobba i nu!