feb 032011
 

Flattr this!

I OpenOffice 3.3 introducerades den praktiska sökraden. I den kan man söka på bokstäver, ord och korta meningar. De allra flesta sökningar man gör i textfiler är av denna typ. Det är en mycket praktisk funktion som gör att det går snabbare att söka.

När sökraden inte räcker till finns den gamla sökfunktionen kvar. Där kan man använda wildcards, reguljära uttryck eller söka efter formateringar.

Här söker jag ett visst ord, men bara då det förekommer i fetstil

Behöver man göra ännu mer förfinade sökningar kan man installera tillägget AltSearch.

Knappen för AltSearch

I standardfönstret kan man få till i stort sett alla sökningar man kan få till i OOo:s vanliga sökfönster.

Man kan göra vanliga sök och ersätt operationer i AltSearch

Förutom detta innehåller AltSearch förinställda sökningar som är svåra att få till i OOo:s dialogfönster för sökningar. Dessa hittar man under knappen Batch. Det gör att man snabbare kan göra avancerade sökningar som man annars hade fått söka hjälp för och lägga upp i flera steg.

Under "Batch" kan man göra väldigt avancerade sökoperationer

Man kan till exempel söka på alla fotnoter eller bilder och placera dessa i ett eget, nytt dokument.

Det går att bygga vidare på specialfunktionerna genom att lägga till egna skräddarsydda sökningar som skript. Det innebär att om man regelbundet gör samma sökning i många olika dokument behöver man inte skriva in den på nytt. Man har stor nytta av denna funktion om man till exempel har delat upp ett bokmanus i flera olika filer. Då kan man snabbt göra avancerade sök och ändra operationer i alla filerna.

En liten nackdel är att AltSearch inte är översatt till svenska. Det gör det litet svårare att använda.

Jag tycker att OpenOffice med dessa tre nivåer för sökningar har en komplett uppsättning sökverktyg som är anpassade efter hur pass avancerade sökningar man vill göra och efter hur avancerade ens dokument är. Sökraden klarar nästan alla sökningar. Den vanliga sökfunktionen klarar det mesta därutöver. Behöver man göra väldigt avancerade och speciella sökningar fixar man det med AltSearch.

aug 152010
 

Flattr this!

Ibland vill man kontrollera hur många gånger man använt ett visst ord i en text skriven i OpenOffice Writer. Det finns ingen sådan automatisk funktion. Det är emellertid enkelt ordnat. Gör så här:

Öppna sökfönstret, CTRL+F eller med knappen i verktygsraden. Skriv in det ord du vill räkna. Klicka på Sök alla.

Klicka på Stäng. Nu är alla Schelling markerade i texten.

Välj nu: Verktyg – Antal ord. Du får upp en ruta som anger Antal tecken/ord i Aktuell markering samt i hela dokumentet. Antal ord i Aktuell markering är antal gånger Schelling finns i min text.

Tips: I söksteget kan man göra mer avancerade sökningar och kombinera ordet med wildcards, så att man får med Schelling, Schellings, schellingianism, schellingian osv, eller med formatmallar, så att man bara får med ord om de är kursivrade etc. Writers sökfunktion är mycket avancerad!

maj 152010
 

Flattr this!

Sök och Ersätt funktionen i OpenOffice ser vid första anblicken enkel och litet torftig ut. Under skalet finns emellertid massor med möjligheter att göra exakta och avancerade sökningar. En sådan funktion är Likhetssökningar.

Du kommer åt funktionen genom att klicka på knappen Sök och Ersätt i Verktygsraden (eller CFTL+F). Det vanliga sökfönstret öppnas.

Klicka på knappen Fler alternativ.

Du kommer åt avancerade sökalternativ genom att klicka på knappen Fler alternativ...

Kryssa i alternativet Likhetssökning.

Klicka på knappen med de tre punkterna till höger.

Bocka för: Likhetssökning (1). Därefter klicka du på knappen med de tre punkterna (2).

Där kan du ställa in hur pass lika ord ska vara för att OOo ska hitta dem. Ju större variation du tillåter desto fler varianter av ord hittar du. Samtidigt ökar risken för att OpenOffice också hittar ord du inte letar efter. Hur stor variation man bör tillåta varierar från sökning till sökning. Standardvärdena med två tecken som variabel duger ganska långt.

I denna dialogruta kan du ställa in hur pass lika ord ska vara för att hittas.

Funktionerna är enligt OOo: inbyggda hjälp dessa:

Byt ut tecken: Ange antalet tecken i sökordet som kan bytas ut. Om du t.ex. anger 2 utbytbara tecken anses ”blast” och ”trast” vara liknande.

Lägg till tecken: Ange med hur många tecken som ett ord får vara längre än sökordet.

Ta bort tecken: Ange med hur många tecken som ett ord får vara kortare än sökordet.

Kombinera: Söker efter ett ord som matchar en kombination av inställningarna för likhetssökning.”

Genom denna funktion kan jag enkelt lokalisera alla förekomster av Adlerbeth, Adlerbeths Adlerbth (felstavning) och Adlerbethar i en text med en enda sökning.

Tips 1: De avancerade sökfunktionerna finns i alla moduler. Du kan alltså söka i kalkylark eller i en presentation och inte endast i texter i Writer.

Tips 2: Jag hade kunnat Skriva in ett ord i fältet Ersätt med. Då hade Adlerbeth ersatts med denna text. Ibland är det bättre att först göra en avancerad sökning utan att ersätta text för att se hur sökningen utfaller. Då man vet att den är OK skriver man in text i Ersätt med och klickar på knapparna Ersätt eller Ersätt alla.