nov 052009
 

Flattr this!

Jag brukar nästan alltid köra presentationer som pdf-filer. Då vet jag att de fungerar oavsett maskin och utrustning. Priset är att man inte kan använda animationer, ljud och häftiga bildövergångar.

Jag har på sistone haft så många positiva erfarenheter av Impress att jag kanske  överger min toksäkra pdf-strategi. På en konferens för seriemördare (OBS! Skämt!) använde jag för första gången Impress i Ubuntu Linux. Tidigare har jag kört Windows. Det gick väldigt bra.

Nu har jag hittat det perfekta tillägget för föredragshållare som använder OpenOffice Impress, Sun Presenter Console.

SUN Presenter Console - ett perfekt tillägg för Impress!

Sun Presenter Console - ett perfekt tillägg för Impress!

Av en ingivelse installerade jag tillägget på min bärbara dator. För ett par dagar sedan var det dags för en ny konferens (den här gången inte för seriemördare). Datorn följde med. När jag kopplade den till projektorn trodde jag inte mina ögon. På duken såg publiken bilden jag ville visa. På datorskärmen såg jag en mindre upplaga av bilden. Förutom det såg jag en liten förhandsvisning av nästa bild. Ännu bättre var att jag kunde växla vy till att se mina anteckningar. Jag hade alltså inte behövt en utskrift av dem, utan kunde ha läst direkt från skärmen. På en annan vy kunde jag se alla mina bilder. Som slutkläm fanns en stor klocka som visade hur mycket tid jag hade kvar och tydliga knappar för att navigera i presentationen.

Tillägget var så perfekt att jag glömde bort vad jag höll på med. Jag började ta en skärmbild för att ha som bevis. Först när moderatorn frågade om jag inte skulle börja prata kom jag ihåg var jag var.

Tillägget ger sig till känna först när man kopplar datorn till en extern skärm eller projektor. Annars märker man inte av det. Nu när jag kommit hem har jag inte tillgång till en projektor. Därför blir det ingen skärmbild, ni får tro mig på mitt ord!

Jag kan verkligen rekommendera alla föredragshållare att installera Sun Presenter Console!

Tillägget går att ladda hem här. De som använder Linux bör istället, om möjligt, installera det från pakethanteraren. I Ubuntu heter paketet openoffice.org-presenter-cons.

okt 222009
 

Flattr this!

Nättjänster som Google Docs och Zoho tillhandahåller webbaserade officepaket. De har under senare år blivit populära bland studenter, arbetsgrupper och folk som rör på sig.

Dokument lagras på en server och man kan nå dem från vilken dator om helst genom att logga in på sitt konto. Läs mer om tjänsterna på respektive hemsida!

Det går att på ett enkelt sätt att länka dessa konton till OpenOffice. På så sätt kan man använda de överlägsna redskapen i OpenOffice då man arbetar med sina uppladdade dokument. Man slipper dessutom logga in på hemsidan för tjänsten. Allt sköts helt inifrån OpenOffice.

Gör så här:

1. Skaffa ett konto på Google Doc och/eller Zoho

2. Installera tillägget OpenOffice.org2GoogleDocs i OpenOffice. Tillägget kräver att Java är installerat. (Klicka på bilderna för att förstora dem!)

Installera detta tillägg

Installera detta tillägg

3. Nu finns det en ny undermeny under Arkiv – Google Docs & Zoho. Man kan också välja att visa en ny Verktygsrad med snabbknappar för kommandon. Detta är en smidig lösning som jag använder.

Ny undermeny under Arkiv

Ny undermeny under Arkiv

En ny verktygsrad: 1. Ladda upp till Google Docs. 2. Ladda ner från Google Docs. 3. Ladda upp till Zoho. 4. Ladda ner från Zoho. 5. WedDav

En ny verktygsrad: 1. Exportera till Google Docs. 2. Importera från Google Docs. 3. Exportera till Zoho. 4. Importera från Zoho. 5. WedDav

4. När man har skrivit och sparat ett dokument man vill ladda upp till en av tjänsterna, klickar man på exportknappen för tjänsten på verktygsraden. I mitt fall laddar jag upp till Zoho. En dialogruta öppnas där man ombeds fylla in sina kontouppgifter. Man kan välja att spara dem på datorn. Då slipper man ange dem nästa gång man använder tjänsten. Detta bör man endast göra på sin egen dator! Klicka på OK Dokumentet exporteras.

Ladda upp till Zoho

Ladda upp till Zoho

5. Man laddar ner dokument genom att klicka på knappen som importerar dokument. En dialogruta öppnas. Genom att klicka på Get list kan man se vilka dokument man har exporterat till tjänsten. Man kan göra en del inställningar under Configuration. När detta är gjort klickar man på det dokument man vill jobba i och väljer Open.

Ladda ner dokument från Zoho

Ladda ner dokument från Zoho

Personligen är jag försiktig med tjänster som Google Docs och Zoho. Dessa företag kartlägger sina användares beteenden, arbetsvanor och kan scanna av dokument som passerar dem. Som verktyg för grupparbeten är de onekligen användbara!

okt 162009
 

Flattr this!

Ibland brukar OpenOffice kritiseras för att det inte finns någon språk- eller grammatikkontroll. Detta är bara delvis sant. Genom att installera tillägget Language Tool får man en basal kontroll. Tillägget har kontroll för svenska. Det är så bra att det borde ingå i alla installationer av OpenOffice. Helst borde det integreras i själva programmet. Notera att Language Tool behöver Java för att fungera. Klicka på bilden för en förstoring!

Beskrivningen av OpenOffice tillägget Language Tool

Beskrivningen av OpenOffice tillägget Language Tool

I OpenOffice markeras felstavningar med en röd vågig understrykning (om man har rättstavningsfunktionen igång).

Med Language Tool installerat markeras språkfel med en motsvarande blå linje.

Language Tool installeras som ett alternativ på menyn Verktyg. Förutom den automatiska kontrollen med en blå understrykning integreras grammatikkontrollen med rättstavning man startar från verktygsmenyn eller genom att trycka på F7

Funktionerna i tillägget är under uppbyggnad. De kontroller som görs är av det enklare slaget: dubbla ord, felskrivna förkortningar. Liten bokstav i början av mening, dubbla blanksteg med mera. Detta är förargliga fel som man gärna vill ha hjälp med att undvika.

Man kan tycka att grammatikkontrollen skulle vara mer omfattande. Det lär den nog också bli med tiden.

Som erfaren skribent vill jag dock varna för att förlita sig på språk- och grammatikkontroll i ordbehandlingsprogram. En dator har ingen språkkänsla. De fel den flaggar för är hämtade från en databas. I vissa versioner av MS Word får man upp långa akademiska förklaringar då man gör, vad programmet menar, ett grammatiskt fel. Ibland får ordbehandlingsprogram för sig att korrigera de fel det upptäcker automatiskt. I dessa fall tycker jag kontrollen är påträngande och ett hinder för skrivandet.

Det enda sätt som det verkligen går att kontrollera stavning, språk och grammatik på är att skriva ut den text man jobbar med och läsa den på papper. För bästa resultat ska man också låta någon annan (människa – inte dator) läsa texten.

Därför tycker jag att grammatikkontrollen i OpenOffice/Language Tool håller en bra nivå. Med några ytterligare kontroller kommer funktionen att bli i det närmaste så bra man kan önska av en dator.

okt 142009
 

Flattr this!

En av de riktigt starka sidorna hos OpenOffice är att man kan installera tillägg. Tillägg tillför extra funktioner som ibland är så bra att de borde ingå som standard. Tilläggen gör också att man kan skräddarsy OpenOffice. Jag arbetar oftast i Writer. Därför vill jag ha tillägg som underlättar skrivande. Andra som arbetar i Calc kan installera tillägg som underlättar arbetet i den modulen och så vidare. Eftersom tillägg är gratis att ladda hem kan man installera och ta bort tillägg alltefter de arbetsuppgifter man har.

För att installera tillägg går man till menyn Verktyg – Tillägg. Då öppnas ett fönster där man administrerar sina tillägg. Bilden visar de tillägg jag har installerade. Jag har maximerat fönstret för att det ska synas bättre. Klicka på bilderna för förstoring.

I detta tillägg administrerar du dina tillägg!

I detta tillägg administrerar du dina tillägg!

I fönstret finns flera funktioner:

Längst ner finns en rad knappar:

Hjälp – Öppnar OpenOffice hjälp för hur man hanterar tillägg. Fylligare information om det jag skriver om här.

Lägg till… – Lägger till redan nedladdade tillägg till OpenOffice.

Sök efter uppdateringar… – Många tillägg är under aktiv utveckling. Det kan löna sig att då och då kontrollera om det finns uppdateringar. Man kan ställa in så att OpenOffice kontrollerar detta automatiskt.

Stäng – Det får ni klura ut själva!

Ovanför knappraden finns en hyperlänk. Hämta fler tillägg online. Om man klickar på länken öppnas ett fönster i webbläsaren på OpenOffice samlingssida för tillägg. Här kan man ladda hem fler tillägg. Man kan ställa in sin dator så att man kan installera tillägg direkt i OpenOffice utan att ladda hem dem först. Jag laddar dock hem och tar backup på de tillägg jag brukar installera. Det går då snabbare att installera om dem om jag behöver återställa min användarmapp eller vill installera OpenOffice på en annan dator.

Vissa tillägg har ett hänglås till höger. Det betyder att de är installerade med administrativa rättigheter. Som root i Linux eller från ett administratörskonto i Windows. Det betyder att tillägget är tillgängligt för alla användare på datorn. Tillägg utan hänglås är installerade utan administrativa rättigheter. De är bara tillgängliga för den inloggade användaren.

Detta är informationen om tillägg man får på OpenOffices samlingssida för tillägg

Detta är informationen om tillägg man får på OpenOffices samlingssida för tillägg

Man installerar tillägg genom att klicka på hyperlänken Get it på webbsidan. Då öppnas ett nytt fönster i webbläsaren med mer information om tillägget. Om man klickar på knappen Get it laddas det ner.

På nästa sida hämtar man hem tillägget

På nästa sida hämtar man hem tillägget

Ett råd är att inte installera fler tillägg än du använder. Det går snabbt att installera och ta bort tillägg alltefter de arbetsuppgifter man har. På vissa maskiner har jag märkt att OpenOffice blivit långsammare om jag haft många tillägg installerade. När jag rensat bort de tillägg jag inte behövt har programmet gått snabbare. Jag har inte hittat någon dokumentation om detta så jag är osäker på om det var ett visst tillägg, eller för många tillägg som var skulden. Om OpenOffice plötsligt börjar gå trögt kan det dock vara lönt att se över och rensa bland sina tillägg.

Jag hoppas att denna guide kan locka att botanisera bland OpenOffices alla fantastiska tillägg!

sep 282009
 

Flattr this!

Med tillägget OOTranslator kan man på några sekunder översätta ett dokument i OpenOffice till nästan vilket språk som helst. Tillägget finns för Windows och Linux. Det är nästan som trolleri!

Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

För att trolla används Google Translate som portas till OpenOffice. Texten blir med andra ord maskinöversatt. Detta har sina brister. Man kan enkelt visa det genom att översätta en mening till franska och sedan översätta tillbaka den till svenska:

Hur fungerar egentligen det här tillägget?

Comment cela apporte réellement?

Hur det bra erbjudande?

Innehållet försvann någonstans på vägen.

För att snabbt översätta enkla budskap kan tillägget vara ett hjälpmedel. Räkna dock med att det kan uppstå missförstånd. För riktig översättning finns det ännu så länge ingen maskin som slår en människa. Att översätta via maskin urartar lätt till tungomålstalande!

sep 072009
 

Flattr this!

Det finns en bra svensk synonymordbok till OpenOffice. Man laddar ner den här och installerar den som ett tillägg.

Att arbeta med synonymordboken

Att arbeta med synonymordboken

En nackdel är att ordlistan är ganska djupt begravd. Man öppnar den antingen på Menyn: Verktyg – Språk – Synonymordlista, eller med kortkommandot CTRL+F7. Det finns förslag om att man borde få upp den som ett alternativ då man högerklickar på ett ord. Om detta införs ligger det en bra bit i framtiden.

När jag sitter och skriver hat jag annat i huvudet än att memorera kortkommandon eller gräva djupt i menyer för att hitta en funktion. Därför installerar jag en knapp som startar synonymordlistan på knappraden. Gör så här:

Menyn: Verktyg – Anpassa. Du får upp en panel.

Välj: Lägg till kommando.

Välj: Alternativ. Rulla ner till synonymordlista. Klicka på Lägg till och därefter på Stäng.

Nu ska du se en ny knapp längst upp till vänster i knappraden. Om du klickar på den startar synonymordlistan.

Jag vill inte ha knappen längst uppe till vänster utan efter knappen för rättstavning. Detta gör jag på den panel jag har uppe (Menyn: Verktyg – Anpassa) Jag klickar på knappen för synonymordlistan. Med piltangenterna till höger om listan placerar jag knappen där jag vill ha den.

Ett litet snabbare sätt att lägga till knappen är att dra och släppa den till rätt ställe i knappraden till vänster.

Här vill jag ha synonymordlistan!

Här vill jag ha synonymordlistan!

På det här sättet kan du lätt lägga till knappar med andra funktioner du ofta använder.

Nu klickar jag bara på knappen då jag får slut på idéer för att variera mitt språk!

Det bästa av allt är att du kan hjälpa till att göra ordlistan ännu bättre! Det bygger på Synlex. Gå in på hemsidan. Där kan du läsa mer om projektet. Klicka på länken: en synonymparsfråga så får du svara på om ord är synonymer eller inte. Din röst kommer att inlemmas i nästa utgåva av ordlistan till OpenOffice.

sep 022009
 

Flattr this!

Jag vill tipsa om OpenOffice tillägget VisibleBookmarks. Jag har precis översatt den senaste versionen till svenska.

Visible Bookmarks gör det lättare att hålla reda på bokmärken. Man kan ge dem ett synligt ankare i texten eller göra så att de syns i marginalen som Anteckningar. Tillägget gör att man använder bokmärken oftare. Bokmärken är en underskattad funktion i OpenOffice.

Översättningen är gjord etappvis under det sista året och kanske inte är helt konsekvent. Om det är någon som har tid och lust att testa tillägget tar jag gärna emot förslag på bättre översättning!

Tillägget går att hämta här.

sep 012009
 

Flattr this!

Under den senaste veckan har jag arbetat med att översätta ett tillägg till OpenOffice, History Master, till svenska. Tillägget installeras som ett extra alternativ under menyn Arkiv. Tillägget gör att man kan göra avancerade inställningar för hur de senaste dokument man arbetat med visas och öppnas. Det är riktigt användbart om man arbetar med många filer och inte kommer ihåg var man sparat allt.

Översättningen var ganska omfattande med hjälpfiler med mera. Därför ber jag den som har tid och lust att testa tillägget och särskilt kontrollera min svenska översättning. Om det finns fel eller tveksamheter så lämna en kommentar på bloggen så rättar jag till.

Tillägget kan hämtas här. Det ska automatiskt installeras på svenska.

History Master

History Master

aug 152009
 

Flattr this!

Alla som läser det här vet nog vad en pdf-fil är. Ett låst dokument som går att öppna på vilken dator som helst med ett läsarprogram. Jag tror inte alla vet vad en hybridpdf-fil är.

I OpenOffice kan man spara dokument som pdf-filer. Antingen direkt från knappraden med knappen som ser ut som en pdf-fil, eller från menyn Arkiv – Exportera som PDF… Om man gör det från menyn kan man ställa in hur pdf-filen ska sparas.

Här finns det ett sätt att spara pdf-filer som gör att man kan öppna dem både som pdf-filer och som vanliga dokument i OpenOffice. Det är det som är hybridpdf. För att få det att fungera måste man ladda hem och installera tillägget SUN PDF Import Extension. I Linux kan man oftast installera ett tillägg med samma namn (utan SUN) från förrådet.

På den panel man får upp då man klickat på Exportera som pdf… kryssar man i rutan längst ner: Skapa hybridfil.

Skapa hybridpdf genom att krssa för rutan längst ner!

Skapa hybridpdf genom att krssa för rutan längst ner!

Då skapas en fil som ser ut precis som en vanlig pdf-fil.

…Om man dubbelklickar på den öppnas den med en pdf-läsare…

…Om man högerklickar på den händer annat. Beroende på vilket operativsystem man har, väljer man något i stil med öppna med… och väljer lämpligt program i OpenOffice. Då öppnas pdf-filen i det. Man kan arbeta i filen precis som vanligt. Om man vill ha den som pdf-fil igen exporterar man den på nytt.

Jag använder funktionen för viktiga filer som jag snabbt vill kunna skriva ut eller skicka: listor, ansökningar, meritförteckningar med mera. Jag vill att dokumenten ska behålla sin layout, men jag vill också kunna göra ändringar. Jag använder också funktionen när jag arbetar med dokument som måste kunna ändras in i det sista. Det är suveränt att kunna gå in i en pdf-fil och fixa till en felstavning. Ett annat användningsområde för hybridfiler är att det är ett enkelt sätt att begränsa läs- och skrivrättigheter på en server. Man berättar bara för de som ska kunna ändra i ett dokument att det är en hybridfil!

Man kan säga att OpenOffice sparar dubbelt, både som .pdf och som .odf i en enda fil. Filen blir därför något större än om man väljer att spara den som vanlig pdf.

aug 052009
 

Flattr this!

En av fördelarna med OpenOffice är att man kan lägga till små tillägg, Extensions, med specialfunktioner. Det fungerar på liknande sätt som i den populära webbläsaren Mozilla Firefox. Tillägg gör att man kan utforma sitt OpenOffice efter det sätt man jobbar på. Jag tänkte i den här guiden visa några bra tillägg jag brukar installera. Nästan alla tillägg för OpenOffice finns samlade på sidan:

http://extensions.services.openoffice.org/. Om jag inte skriver något annat kan du hitta tilläggen där. När du ändå är där så passa på att pröva några andra också!

Man ordnar sina tillägg på menyn Verktyg Tillägg… Där kan man uppdatera de man har, aktivera, inaktivera eller radera tillägg och hämta hem nya.

  1. Swedish hyphenation, Swedish thesaurus, Swedish spelling dictionary. Dessa passar så bra ihop att de hamnar under ett nummer. Det är kompletteringar av det svenska språkstödet, avstavning, ordlista och rättstavning. Ordlistan brukar vara förinstallerad emdan de andra får man lägga till själv.
  2. LanguageTool. Ett tillägg som lägger till viss grammatik- och språkkontroll. Tillägget är inte helt färdigt och funktionerna är långt ifrån heltäckande. Det är bra att datorn kan kontrollera om om man till exempel råkar skriva samma ord två gånger! Tillägget får en liten undermeny under menyn Verktyg.
  3. Pagination. Ett litet suveränt tillägg för den som använder Writer mycket. Det gör det lättare att lägga till sidnummer i dokument. Titta under menyn Infoga … Sidnummer.
  4. Sun PDF Import Extension. En del tror att man kan öppna och ändra i pdf-filer i OpenOffice. Det kan man … nätt och jämnt. Detta tillägg gör så att man kan öppna och ändra i pdf-filer i Draw. Det är dock bökigt och resultatet blir inte alltid det bästa. Trots det är tillägget en typisk bra att ha sak!
  5. CalcEasyToolbar. Jag brukar inte jobba särskilt mycket i Calc. När jag gör det vill jag inte vara utan detta tillägg. Det gör det lättare att skapa nya rader och kolumner, bara att klicka på en knapp. Det finns i en liten miniknapprad i menyn man kan lägga där man tycker den passar.
  6. OpenOffice.org2GoogleDocs – export & import to Google Docs, Zoho, WebDAV. Eller bara gdocs. Använder du Zoho eller Google Docs kan du på ett enkelt sätt komma åt dina filer inifrån OpenOffice med detta tillägg. Du kan även spara dokument till Zoho eller Google Docs direkt. Ett smidigt sätt att göra backup på nätet! Tillägget lägger till en liten egen knapprad i menyn som man kan flytta dit man vill ha den.
  7. Zotero. Ett tillägg jag inte klarar mig utan. Det hämtas på Zoteros hemsida: http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation. För att Zotero ska fungera måste man också använda webbläsaren Mozilla Firefox och lägga till ett tillägg till den också. Även det hämtas hemma hos Zotero: http://www.zotero.org/. I korthet är Zotero en litteraturdatabas som håller reda på dina referenser. Om man skriver akademiska texter är ett sådant verktyg nästan nödvändigt. Zotero håller toppklass!

Det här är bara att skrapa på ytan. Det finns så många bra tillägg till OpenOffice!